หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [231] :  แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ
รายละเอียด :  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพานิช จำนวน 400 บาท หลักฐานการโอนเงินสามารถโหลดได้จากไฟล์แนบ https://www.sendspace.com/file/0fbb7j
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 12 ม.ค.2558 10:30:32 รบกวนแจ้งโอนพร้อมแนบใบ Pay in มาที่ email = cowsafe@hotmail.com เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะทำการออกใบเสร็จให้นะค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554