หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [238] :  บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ
รายละเอียด :  ได้ทำการโอนเงินเพื่อร่วมสมทบไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 200บาทเข้า ธนาคารกรุงไทย วันที่28/12/57 เวลา 19.05 ค่ะ
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 12 ม.ค.2558 10:24:04 รบกวนแจ้งโอนพร้อมแนบใบ Pay in มาที่ email = cowsafe@hotmail.com เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะทำการออกใบเสร็จให้นะค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554