หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [239] :  ไถ่ชีวิตโคกระบือ
รายละเอียด :  ได้โอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 10,000 บาท เข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางเขน 161-5-20582-8 เมื่อ 4/1/2558 เวลา13.30น
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 12 ม.ค.2558 10:23:48 รบกวนแจ้งโอนพร้อมแนบใบ Pay in มาที่ email = cowsafe@hotmail.com เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะทำการออกใบเสร็จให้นะค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554