หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [241] :  แจ้งการโอนเงินไถ่ชีวิตกระบือ 1 ตัวค่ะ
รายละเอียด :  โอนเงินไถ่ชีวิตกระบือ 1 ตัว และได้ส่งe mail ไปที่ cowsafe@hotmail.com เรียบร้อยแล้วค่ะ
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 23 ม.ค.2558 14:05:35 รับทราบค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554