หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [242] :  แจ้งโอนเงินร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ
รายละเอียด :  กระผมนายปัญญวัฒน์ วงศ์สมานมิตร ขอร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 600 บาท แจ้งรายละเอียดทาง email : cowsafe@hotmail.com แล้วครับ ขอความอนุเคราะห์จัดส่งใบเสร็จรับให้ด้วยครับ
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 02 ก.พ.2558 17:21:58 อนุโมทนาสาธุครับ
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554