หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [243] :  บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือไปเป็นเงิน 3009.00 บาท วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.27 ค่ะ
รายละเอียด :  รบกวนขอใบเสร็จเต็มรูปแบบด้วยนะคะ
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 28 ม.ค.2558 13:31:56 สงรายละเอียดไปที่ cowsafe@hotmail.com แล้วค่ะ
2 02 ก.พ.2558 17:20:21 ิอนุโมทนาสาธุครับ
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554