หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [244] :  แจ้งโอนเงินบริจาค
รายละเอียด :  วันที่ 6 ก.พ.2558 เวลา 14:37 น. ได้โอนเงินจำนวน 1,000 บาท ธนาคารกสิกรไทย สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อร่วมบริจาคในการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ขอบคุณค่ะ
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 12 ก.พ.2558 12:25:53 รบกวนแจ้งโอนพร้อมแนบใบ Pay in มาที่ email = cowsafe@hotmail.com เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะทำการออกใบเสร็จให้นะค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554