หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [246] :  แจ้งการโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ
รายละเอียด :  ได้ทำการแจ้งโอนเงิน ผ่านทาง e-mail แล้วนะคะ ยอดบริจาค 4,400 บาท ค่ะ ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ ใช้ที่อยู่ที่ระบุใน e-mail ได้เลยค่ะ
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 25 ก.พ.2558 10:59:18 อนุโมทนาสาธุด้วยนะค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554