หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [256] :  แจ้งโอนเงินบริจาคเพื่อขอใบเสร็จฯ
รายละเอียด :  ได้โอนเงินบริจา8เข้า ธนาคารทหารไทย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ยอดเงิน 11,000 บาท และได้แฟกซ์สำเนาใบ pay-in เพื่อเป็นหลักฐาน แต่ยังไม่ได้ใบเสร็จรับเงินเลยค่ะ ดิฉันจะแฟกซ์ไปอีกครั้งวันนี้ ที่ 24 มีนาคม 2558 รบกวนเจ้าหน้าที่ติดตามเรื่องให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ สุนันท์
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 27 มี.ค.2558 12:31:01 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554