หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [257] :  โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ
รายละเอียด :  ผมโอนเงินบริจาค 2 ครั้ง ครั้งละ 500 บาทรวมเป็นเงิน 1,000 บาทถ้วน ผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2558 เวลา 11.39 น. ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2558 เวลา 12.50 น. ฝากตรวจสอบยอดและออกใบเสร็จให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554