หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [271] :  แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ
รายละเอียด :  แจ้งโอนเงินบริจาค ไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 500 บาท เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย เวลา 13.12 น. นามผู้บริจาค น.ส.นิตยา ถาวรศักดิ์
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 12 มิ.ย.2558 21:37:01 แจ้งโอนเงินบริจาค ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 6,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 12 มิ.ย. 2558 เวลา 15.28 น. ผู้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ นางวรารัตน์ สัทธวงศ์และบุตรชาย
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554