หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [273] :  แจ้งการโอนเงิน
รายละเอียด :  แจ้งการโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ กับธนาคารกรุงไทย จำนวน 6,000 บาท ในวันที่ 12 มิ.ย. 2558 เวลา 15.28 น. ผู้ร่วมทำบุญคือนางวรารัตน์ สัทธวงศ์และบุตรชาย
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554