หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [279] :  แจ้งโอนเงินบริจาค
รายละเอียด :  แจ้งโอนเงินบริจาค จำนวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 28 ก.ค.2558 09:35:28 เรียนท่านผู้บริจาค มูลนิธิฯขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ค่ะและขออนุโมทนา สาธุ ให้ท่านผู้บริจาคมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงยิ่งๆขึ้น เจ้าหน้าที่รบกวนขอชื่อ ที่อยู่พร้อมหลักฐานการโอนเงินเพื่อที่จะได้นำส่งใบเสร็จให้นะคะ อีเมล์ cowsafe@hotmail.com หรือส่งแฟกซ์มาที่หมายเลข 02-5611431 หรือโทร.02-5611317 ปิยะลักษณ์ ทองทิว (เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ) จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554