หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [324] :  บริจาคไถ่โคกระบือ
รายละเอียด :  ร่วมบริจาคด้วยคนครัโอนเวลา14:37ธนาคารกสิกรไทยจำนวน200บาทครับ
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 21 ต.ค.2558 16:41:15 เรียนผู้มีจิตกุศล มูลนิธิฯขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ และขออนุโมทนา สาธุให้ผู้มีจิตกุศลและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไปค่ะ เจ้าหน้าที่รบกวนส่งรายละเอียดการโอนเงิน ชื่อ ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ ส่งมาทางอีเมล์ cowsafe@hotmail.com เพื่อที่จะดำเนินการออกใบเสร็จและนำส่งใบเสร็จไปให้ทางไปรษณีย์นะคะ ขอบคุณมากค่ะ พิมพ์นารา (เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ)โทร.02-5611317
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554