หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [327] :  แจ้งการโอนเงิน
รายละเอียด :  ร่วมทำบุญค่ะ เป็นการโอนครั้งแรก หวังว่าคงได้รับเรียบร้อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 28 ต.ค.2558 11:02:46 เรียนท่านผู้มีจิตกุศล มูลนิธิฯขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ค่ะ และขออนุโมทนาสาธุให้ท่านผู้มีจิตกุศลและครอบครัวมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป เจ้าหน้าที่รบกวนขอชื่อ ที่อยู่ เพื่อที่จะได้นำส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ทางไปรษณีย์นะคะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ปิยะลักษณ์ ทองทิว (เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ) โทร.02-5611317
2 27 ธ.ค.2558 09:48:01 สวัสดีค่ะ จากการโอนเงินทำบุญเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ แต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จ เนื่องจากแจ้งรายละเอียดไปทาง email(cowsafe@hotmail.com) พร้อมหลักฐานการโอนเงินแล้ว เลยลืมไปเลยค่ะ ไม่ได้กลับมาเช็คตรงนี้อีก ถ้าจะกรุณาส่งใบเสร็จมาให้ตามรายละเอียดนี้จะขอบคุณมากค่ะ ออกใบเสร็จในนาม นายศรัณย์ ศีลสร ๓/๓๒๐ ถนนประชาชื่น ต. ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ (๑,๐๐๐ บาท)
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554