หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [384] :  ทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ
รายละเอียด :  อยากทราบข่าวสารการไถ่ชีวิตโคกระบือ
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 14 มี.ค.2559 17:45:03 เรียนผู้บริจาค ดังนี้ค่ะ ทางมูลนิธิฯจะมีพิธีไถ่ใหญ่ในวันที่ 3 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป-15.00 น. ค่ะ ผุุ้บริจาคสามารถไปบริจาคโค-กระบือ ทั้งสมทบ(จำนวนเงินแล้วแต่ผู้บริจาคมีจิตศรัทธา ค่ะ)และบริจาคโค-กระบือ (เป็นตัว)ได้ค่ะ โดยราคาโค (เป็นตัว) 23,000 บาท กระบือ(เป็นตัว) 26,000 บาท ค่ะ สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-5611317 ปิยะลักษณ์(เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ)
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554