หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [387] :  แจ้งการโอนเงินบริจาค
รายละเอียด :  แจ้งการโอนเงินบริจาร 100บาท เวลา21.40น. กสิกรไทย ไม่รับใบเสร็จ
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 21 มี.ค.2559 12:15:21 เรียนท่านผู้มีจิตกุศล มูลนิธิฯขอขอบคุณเป็นอย่างมากมา ณ.ที่นี้ค่ะ และขออนุโมทนา สาธุให้ผู้มีจิตกุศล มีสุขภาพแข็งแรง มีแต่ความสุขความเจริญค่ะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ พิมพ์นารา (เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯโทร.025611317)
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554