หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [406] :  ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ
รายละเอียด :  ดิฉันได้ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตสัตว์เป็นเงิน 100 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 26/4/59 เวลา 22.14 น. (ในการนี้ ไม่ประสงค์ขอรับใบเสร็จค่ะ)
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 28 เม.ย.2559 16:24:07 เรียนผู้บริจาค มูลนิธิฯขอขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับการบริจาคในครั้งนี้ และขออนุโมทนา สาธุให้ผู้บริจาคมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554