หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [422] :  ขอแจ้งโอนเงิน เพื่อรวมในการไถ่โคกระบือ ด้วย
รายละเอียด :  ขอแจ้ง โอนเงินคะ ชื่อผู้บริจาค เด็กชาย อริย์ธัช พันธ์เจริญกิจ จำนวน เงิน 1000 บาทถ้วน โอนผ่าน บช ธนาคาร กสิกรไทย ของมูลินิธิ ขอรวมในบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยคะ ได้ส่ง หลักฐานการโอน เข้าเมล cowsafe@hotmail.com ของมูลินิธิ เรียบร้ิอยแล้วคะ
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 23 พ.ค.2559 15:17:49 เรียนท่านผู้มีจิตกุศล มูลนิธิฯขอขอบคุณสำหรับการบริจาคในครั้งนี้นะคะขออนุโมทนา สาธุให้ ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะ สุขภาพร่างกายแข็งแรง นะคะ เจ้าหน้าที่ได้รับอีเมล์และตอบกลับเรียบร้อยแล้วค่ะ และรบกวนขอที่อยู่ ที่จะให้นำส่งใบเสร็จด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ปิยะลักษณ์
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554