หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [439] :  แจ้งโอนเงินสมทบทุนไถ่ชีวิตโค
รายละเอียด :  โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย วันที่ 17/06/2559 เวลา 18.16 น. จำนวนเงิน 500 บาท
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 19 มิ.ย.2559 07:41:34 โอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค นางพัชรี บุดดีวงศ์ร่วมทำบุญ200บาท เวลา07.39/19มิ.ย.59 ธ.กรุงไทย
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554