หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [456] :  ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระราชินี 12 สค.2559
รายละเอียด :  นำเงิน 200.-บาท เข้าบัญชีมูลนิธิธนาคารกสิกรไทย เมื่อ 10 กค.59 เวลา 16.21.16 น. ค่ะ
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 11 ก.ค.2559 12:03:27 เรียนท่านผู้มีจิตกุศล มูลนิธิขอขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะสำหรับการบริจาค และขออนุโมทนา สาธุให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดสมความตั้งใจค่ะ เจ้าหน้าที่รบกวนผู้บริจาคส่งเอกสารการโอนมายังอีเมลล์ cowsafe@hotmail.com หรือ แฟกซ์ มาที่ 02-561-1431 พร้อมทั้งเขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำส่งใบเสร็จให้ท่านได้ทางไปรษณีย์ค่ะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ พิมพ์นารา (เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ)โทร.0917271549
2 16 ก.ค.2559 10:56:17 เรียนถามเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องไถ่ชีวิตกระบือครับ กรณีท่ีผมมีความประสงค์จะไถ่ชีวิตกระบือของตนเองจะดำเนินอย่างไรครับโปรดติดต่อหมายเลข0864456012ครับ
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554