หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [483] :  โอนเงินสำหรับไถ่ชีวิตกระบือ "มีสุข" และ วัว "มีพอ"
รายละเอียด :  โอนเงินสำหรับไถ่ชีวิตกระบือ "มีสุข" และ วัว "มีพอ" จำนวน 46,885 บาท เพิ่มเติมจากการโอนไปรอบแรก 51,589.19 บาท รวมยอดเงินทั้งหมด 98,474.19 บาท นะคะ (วัว 2 ตัว กระบือ 2 ตัว)
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 04 ส.ค.2559 16:52:56 เพิ่มเติมไปอีก 6,285 นะคะ
2 05 ส.ค.2559 17:40:23 2. โอนเงินเพิ่มไปอีก 2,500 บาทค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554