หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [526] :  แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ
รายละเอียด :  ผมได้โอนเงินเพื่อร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ จำนวน เงิน ๒,๒๒๒.๘๘ บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบสิงบาทแปดสิบแปดสตางค์)ผ่านบัญชีทหารไทยเลขที่ 0692206352 เมื่อ ๑๗ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๗๓๐
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 19 ก.ย.2559 12:57:46 เรียนผู้มีจิตกุศล มูลนิธิขอขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะสำหรับการบริจาค และขออนุโมทนา สาธุให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดสมความตั้งใจ ค่ะ เจ้าหน้าทีรบกวนช่วยแนบสลิปธนาคาร พร้อมกับแจ้งชื่อ-ที่อยู่ ส่งมาทางอีเมล์ cowsafe@hotmail.com เราจะนำส่งใบเสร็จไปให้ทางไปรษณีย์ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ พิมพ์นารา โทร.091-7271549
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554