หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [550] :  การขอรับกระบือแม่พันธ์จากมูลนิธิมาเลี้ยง
รายละเอียด :  เกษตรกรที่ต้องการขอรับโค-กระบือ จากมูลนิธิมาเลี้ยงต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 20 ต.ค.2559 11:43:10 สวัสดีค่ะ สำหรับการขอโค-กระบือจากมูลนิธิฯ เพื่อนำไปเลี้ยง มีขั้นตอนในการขอโค-กระบือ ดังนี้ 1. ให้จัดตั้งประธานกรรมการพื้นที่ กรรมการ ผู้ประสานงาน มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ ในการประสานงาน พร้อมเขียนโครงการ จุดประสงค์ วัตถุประสงค์ การดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการจัดการในพื้นที่ (รายชื่อ พร้อมเบอร์โทรติดต่อของแต่ละท่าน) 2. แจ้งจำนวนเกษตรกรผู้ขอรับโค-กระบือ พร้อมเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เซ็นสำเนาถูกต้อง ขีดคร่อมใช้เพื่อขอรับโค-กระบือ กับทางมูลนิธิฯ (รบกวนเช็คบัตรประชาชนหมดอายุด้วยค่ะ) 3. ส่งเอกสารมาที่สำนักงานมูลนิธิฯ 50 อาคารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 4.ทางมูลนิธิฯจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อแจ้งคณะกรรมการรับทราบ และเข้าคิวเพื่อรอรับโค-กระบือ ในแต่ละปีค่ะ (ประธานพื้นที่ต้องคอยติดตามงานเสมอๆนะค่ะ) ป.ล. ทางมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตัวแทนกรรมการมูลนิธิฯ ที่ทำหน้าที่หน้างาน ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้น ทั้งค่าขนโค-กระบือ ลงพื้นที่ การไปทำงาน หรือค่าโค-กระบือ เป็นต้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0917271549 line Id:cowsafe email.cowsafe@hotmail.com ขอบคุณค่ะ พิมพ์นารา/ปิยะลักษณ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
2 14 ธ.ค.2559 11:08:17 อยากรู้ขั้นตอนการขอรับโคไปเลี้ยงที่โรงเรียนคับ
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554