หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [604] :  แจ้งโอนเงินและขอใบเสร็จ
รายละเอียด :  แจ้งโอนเงินบริจาค จำนวน 6,000 บาท ขอใบเสร็จแยกรายบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ คุณฉวีวรรณ นิยมชาติ 350 คุณอดิศร ทองทั่ว 100 คุณศิริพร รัศมีพรรณ 740 คุณรุ่งนภา โคตรขาว 370 คุณบุปผา วอเตอเรส 370 คุณนวลศรี บุญมา 370 คุณมัณทนา พิณแพทย์ 740 คุณคริสตัน เบาว์มาน 370 คุณไพโรจน์ สาละกณก 370 คุณอุดม สาละกณก 370 คุณบังอร สาละกณก 740 รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท ถ้วน
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 21 ธ.ค.2559 14:51:23 เรียนผู้มีจิตกุศล มูลนิธิฯขอขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับการบริจาคค่ะ และขออนุโมทนา สาธุให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดสมความตั้งใจนะคะ ขอบคุณสำหรับรายชื่อค่ะ รบกวนส่งเอกสารการโอนเงิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และส่งมาที่ cowsafe@hotmail.com เจ้าหน้าทีจะตอบกลับทางอีเมล์อีกครั้งค่ะ ใบเสร็จจะถูกจัดส่งทุกวันจันทร์ตอนเย็นนะคะ แบบลงทะเบียน ขอบคุณมากค่ะ พิมพ์นารา/ปิยะลักษณ์ โทร.091-7271549
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554