หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [605] :  ขอใบเสร็จรับเงินค่ะ
รายละเอียด :  เคยส่งหลักฐานให้ทางแฟกซ์แล้ว ยังไม่ได้รับใบเสร็จเลยค่ะ
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 21 ธ.ค.2559 14:52:40 รบกวนโทรติดต่อ 0917271549 แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ เรื่องวันเวลาส่งยอดเงิน ชื่อ-นามสกุล ทางเจ้าหน้าที่จะสืบค้นข้อมูลให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554