หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [716] :  ขอรับบริจากโคหรือกระบือ
รายละเอียด :  สวัสดีค่ะ อยากขอรับบริจากโคหรือกระบือมาเลี้ยง. เพื่อการเกษตร
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 02 ธ.ค.2560 17:49:17 ขอบคุณที่สนใจมูลนิธินะคะ การขอโค-กระบือ เพือนำไปเลี้ยงนั้น มีข้อกำหนดดังนี้ 1. ต้องทำโครงการเสนอมาว่า มีเกษตรกรที่ประสงค์จะเลี้ยงโค-กระบือ จำนวน กี่ท่าน ที่ไหน มีการตั้งประธาน กรรมการ ในการจัดการดูแลเกษตรกรที่ประสงค์จะเลี้ยง 2. ตั้งงบประมาณในการจัดการ กรรมการต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ ใส่เบอร์โทรที่ติดต่อได้มาด้วย 3. จัดส่งมาให้มูลนิธิฯ นำเข้าประชุม และรอคิวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจพื้นที่ เมื่อได้รับคัดเลือกเพื่อมอบโค-กระบือ ต่อไปค่ะ พิมพ์นารา เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 0917271549 /022125331
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554