หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [717] :  แจ้งบริจาคเงินสำหรับงานทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ วันที่ 3 ธันวาคม 2560
รายละเอียด :  ได้โอนเงินทำบุญ 1,400 บาท ผ่านทางธนาคารกรุงไทย วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 16:11 น. จำนวน 1,300 บาท และ 16:13 น. จำนวน 100 บาทค่ะ ได้แจ้งรายละเอียดผ่านไลน์ของมูลนิธิแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 02 ธ.ค.2560 11:17:03 วันนี้ได้โอนทำบุญเพิ่มอีก 300 บาทค่ะ. ทางกรุงไทย เวลา 11:13 น.
2 02 ธ.ค.2560 17:54:58 เรียนผู้บริจาค/ผู้มีจิตกุศล ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณท่านที่ร่วมบริจาคกับทางมูลนิธิฯ ขอให้ท่านแข็งแรง มีความสุขสมหวังและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะ ทางมูลนิธิฯจะจัดส่งใบเสร็จให้ตามที่อยู่ที่แจ้งทางไลน์นะคะ พิมพ์นารา เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 0917271549
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554