หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [776] :  ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
รายละเอียด :  นางสาว ณัฎฐณิชา ยะมุงคุณ และ นาย วิศรุต จินตวิจิต ไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน200บาท
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 18 พ.ค.2561 13:25:11 แจ้งโอนค่ะ วัน/เวลาการทำรายการ 18/05/2018 12:38 โอนผ่านธ.กสิกรไทย บัญชีผู้โอน XXX813442X บัญชีผู้รับโอน XXX220635X จำนวนเงิน 200.00 บาท ผู้บริจาค นางสาว ณัฎฐณิชา ยะมุงคุณและนายวิศรุต จินตวิจิต
2 04 มิ.ย.2561 10:44:49 เรียนผู้มีจิตกุศล มูลนิธิฯขอขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับการบริจาคค่ะ และขออนุโมทนา สาธุให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข คิดสิ่งใดสมความตั้งใจนะคะ ทางมูลนิธิฯ รบกวนท่านผู้บริจาคส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมทำบุญและที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จให้กับทางมูลนิธิฯ ด้วยค่ะ สามารถส่งหลักฐานทาง E-mail : cowsafe@hotmail.com / Line : cowsafe เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จและจัดส่งให้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ศิริลักษณ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ โทร.02-2125331,091-7271549
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554