หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [822] :  ร่วมบริจาคทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561
รายละเอียด :  ได้โอนยอดเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.17 น. ธนาคารกรุงไทย จำนวนเงิน 100 บาท
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 24 พ.ย.2561 13:46:56 ขออนุโมทนา สาธุให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข คิดสิ่งใดสมความตั้งใจนะคะ
2 24 พ.ย.2561 14:03:26 อนุโมทนา สาธุค่ะ
3 24 พ.ย.2561 14:29:50 ได้โอนเงินจำนวนหนึ่งร่วมทำบุญเรียบร้อยค่ะ ที่ธ .กรุงเทพ
4 26 พ.ย.2561 14:50:06 ท่านผู้บริจาคลำดับที่ 3 ขออนุโมทนา สาธุให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข คิดสิ่งใดสมความตั้งใจนะคะ
5 01 ธ.ค.2561 14:44:10 โอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะ โอนเงินแล้วที่ ธ. กรุงเทพค่ะ
6 01 ธ.ค.2561 14:44:10 โอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะ โอนเงินแล้วที่ ธ. กรุงเทพค่ะ
7 03 ธ.ค.2561 16:57:39 ขออนุโมทนา สาธุให้ผู้บริจาคทุกท่านท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข คิดสิ่งใดสมความตั้งใจนะคะ ถ้าหากผู้บริจาคมีความประสงค์จะให้ออกใบเสร็จรบกวนท่านผู้บริจาคส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมทำบุญและที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จให้กับทางมูลนิธิฯ ด้วยนะคะ สามารถส่งหลักฐานทาง E-mail : cowsafe@hotmail.com / Line : cowsafe เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จและจัดส่งให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ศิริลักษณ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ โทร.02-2125331,091-7271549
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554