หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [828] :  บริจากเงินสมทบไถ่ชีวิตโคกระบือ
รายละเอียด :  โอนเงอนเข้าบช กสกรไทย วันที่ 12/12/18 เวลา 8.21 น.
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 12 ธ.ค.2561 14:24:47 ขออนุโมทนา สาธุให้ผู้บริจาคทุกท่านท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข คิดสิ่งใดสมความตั้งใจนะคะ ถ้าหากผู้บริจาคมีความประสงค์จะให้ออกใบเสร็จรบกวนท่านผู้บริจาคส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมทำบุญและที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จให้กับทางมูลนิธิฯ ด้วยนะคะ สามารถส่งหลักฐานทาง E-mail : cowsafe@hotmail.com / Line : cowsafe เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จและจัดส่งให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ศิริลักษณ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ โทร.02-2125331,091-7271549
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554