หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [842] :  ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ก.พ. 2562
รายละเอียด :  ร่วมทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ก.พ. 2562 จำนวน 20 บาท
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 12 ก.พ.2562 14:32:41 ขออนุโมทนา สาธุให้ผู้บริจาคและครอบครัวมีแต่ความสุข คิดสิ่งใดสมความตั้งใจนะคะ ...เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ โทร.02-2125331,091-7271549
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554