881 17 ก.ค.2562 22:02:17 ได้ทำบุญไถ่ชีวิต โคกระบือ 19 1
880 09 ก.ค.2562 23:02:47 ร่วมบุญไถ่ชีวิต กระบือ 2ตัว 105 2
879 09 ก.ค.2562 13:21:39 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ก.ค.2562 54 1
878 01 ก.ค.2562 06:15:29 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ก.ค.2562 184 1
877 27 มิ.ย.2562 16:20:44 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือค่ะ 95 1
876 26 มิ.ย.2562 13:08:58 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 46 1
875 19 มิ.ย.2562 09:42:10 ไถ่ชีวิต โค กระบือ 91 1
874 17 มิ.ย.2562 11:11:54 ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 59 1
873 10 มิ.ย.2562 06:57:24 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน มิ.ย.2562 ครั้งที่ 2 142 1
872 06 มิ.ย.2562 11:02:06 ร่วมบริจาคถ่ายชีวิตโคกระบือ 96 1
871 05 มิ.ย.2562 11:05:35 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 65 2
870 04 มิ.ย.2562 19:32:57 บิทไถ่ชีวิตโค-กระบือ 62 5
869 03 มิ.ย.2562 15:25:36 โอนเงินไถ่ชีวิตโค กระบือ 57 1
868 30 พ.ค.2562 06:43:30 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน พ.ค. 2562 90 3
867 22 พ.ค.2562 13:58:18 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 110 1
866 21 พ.ค.2562 08:49:55 โอนตังค์ 60 1
865 20 พ.ค.2562 14:34:14 โอนเงินช่วยไถ่ชีวิต โค กระบือ ค่ะ 57 1
864 20 พ.ค.2562 09:04:09 โอนเงินไถ่ชีวติโค-กระบือ 53 1
863 18 พ.ค.2562 16:35:03 ร่วมทำบุญบริจาคเงินช่วยชีวิตโคกระบือ 60 1
862 15 พ.ค.2562 14:06:16 ร่วมทำบุญไ่ชีวิตโค-กระบือจำนวน 5000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพเรียบร้อยแล้วค่ะ 77 1
861 13 พ.ค.2562 11:58:09 บริจาคเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 78 1
860 03 พ.ค.2562 11:16:45 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 116 1
859 03 พ.ค.2562 07:22:09 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน พ.ค. 2562 157 2
858 02 พ.ค.2562 04:56:16 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกะบือ 63 1
857 29 เม.ย.2562 10:37:46 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 200 บาท 83 1
856 28 เม.ย.2562 15:14:39 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 58 1
855 21 เม.ย.2562 13:25:47 ร่วมไถ่โค กระบือ 101 4
854 21 เม.ย.2562 08:32:30 ร่วมไถ่โคกระบือ 51 1
853 02 เม.ย.2562 11:25:29 บริจาคเงินเพื่อการกุศล ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 179 1
852 01 เม.ย.2562 11:05:44 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 97 1
851 01 เม.ย.2562 07:45:00 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน เม.ย. 2562 131 1
850 27 มี.ค.2562 21:53:18 ร่วมโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกะบือกับทางมูลนิธิด้วยนะคะ 111 1
849 21 มี.ค.2562 07:31:19 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 116 1
848 05 มี.ค.2562 07:35:59 มีวัว5ชีวืตต้องการความช่วยเหลือ 409 2
847 04 มี.ค.2562 21:30:48 ร่วมไถ่โคกระบือ 106 1
846 04 มี.ค.2562 07:31:27 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน มี.ค. 2562 167 1
845 01 มี.ค.2562 08:34:26 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 126 1
844 21 ก.พ.2562 07:53:56 ร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 149 1
843 17 ก.พ.2562 17:10:51 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 135 1
842 10 ก.พ.2562 07:03:12 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ก.พ. 2562 156 1
841 01 ก.พ.2562 08:53:43 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 139 1
840 01 ก.พ.2562 08:22:25 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 85 1
839 14 ม.ค.2562 08:10:19 สอบถามว่าเมื่อบริจาคผ่านการโอนไปแล้วต้องทำอย่างไรหรือไม่ค่ะ 183 1
838 08 ม.ค.2562 11:31:46 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 193 3
837 05 ม.ค.2562 06:59:56 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ธ.ค. 2561 113 1
836 03 ม.ค.2562 08:32:58 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 130 1
835 26 ธ.ค.2561 21:37:02 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 124 1
834 26 ธ.ค.2561 19:42:36 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 300 บาท 94 1
833 26 ธ.ค.2561 16:44:23 ร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ 79 1
832 19 ธ.ค.2561 13:59:08 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 121 2
831 17 ธ.ค.2561 21:17:23 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 107 1
830 13 ธ.ค.2561 00:50:49 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 107 1
829 13 ธ.ค.2561 00:45:10 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 86 1
828 12 ธ.ค.2561 08:27:22 บริจากเงินสมทบไถ่ชีวิตโคกระบือ 90 1
827 10 ธ.ค.2561 10:45:42 ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือ 89 1
826 07 ธ.ค.2561 14:56:05 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ธ.ค. 2561 121 1
825 03 ธ.ค.2561 18:40:26 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 119 1
824 03 ธ.ค.2561 17:58:45 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 89 2
823 01 ธ.ค.2561 03:46:41 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 110 1
822 23 พ.ย.2561 09:21:54 ร่วมบริจาคทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 203 7
821 22 พ.ย.2561 13:12:26 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 114 1
820 17 พ.ย.2561 09:58:31 ขอร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 2 ธ.ค.61 161 1
819 16 พ.ย.2561 14:49:54 ร่วมทำบุญครับ 87 1
818 10 พ.ย.2561 11:19:49 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 150 1
817 09 พ.ย.2561 08:19:19 ร่วมทำบุญไถชีวิตโค-กระบือ 116 2
816 08 พ.ย.2561 08:42:28 ขอร่วมไถ่ชีวิตกระบือ 1 ตัว 112 1
815 03 พ.ย.2561 08:50:25 ร่วมบริจาคเผื่อไถ่ ชีสิตโค กระบือครับ 127 1
814 02 พ.ย.2561 19:40:43 ร่วมทำบุญครับ 99 2
813 01 พ.ย.2561 11:27:33 ร่วมทำบุญค่ะ 93 1
812 01 พ.ย.2561 08:46:07 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 107 1
811 15 ต.ค.2561 09:12:37 ขอร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตวัว กระบือ 235 2
810 02 ต.ค.2561 11:11:54 ไถ่ชีวิตโค,กระบือ 1 ตัว ตัวละเท่าไหร่คะ 338 1
809 01 ต.ค.2561 13:05:25 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 174 2
808 03 ก.ย.2561 09:35:03 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 394 4
807 01 ก.ย.2561 11:36:37 บริจาคเงิน​ เพื่อร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิต​ โค​ กระบือ 180 2
806 31 ส.ค.2561 01:17:47 ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิต​โค​กระบือ​ 147 2
805 25 ส.ค.2561 22:03:33 ร่วมบริจาคสมทบ ไถ่ชีวิต กระบือ 165 1
804 24 ส.ค.2561 10:15:34 NIKOM ร่วมทำบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ 128 1
803 22 ส.ค.2561 16:10:34 **ประกาศ**23-26ส.ค.61 เจ้าหน้าที่ไปมอบโค-กระบือ จ.อำนาจเจริญ 125 0
802 19 ส.ค.2561 17:18:02 ร่วมบริจาค 117 1
801 18 ส.ค.2561 16:34:15 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 18 ส.ค. 2561 113 1
800 12 ส.ค.2561 09:39:37 ร่วมบริจาค ไถ่ชีวิต โค กระบือ 161 2
799 01 ส.ค.2561 08:04:47 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 229 1
798 01 ส.ค.2561 01:28:14 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ คะ 123 1
797 24 ก.ค.2561 15:26:20 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 207 1
796 16 ก.ค.2561 19:04:20 ร่วมบริจาค 157 1
795 13 ก.ค.2561 21:26:58 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 183 1
794 04 ก.ค.2561 12:38:20 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ เดือน ก.ค.61 325 3
793 02 ก.ค.2561 18:15:56 ร่วมบริจาค 133 1
792 30 มิ.ย.2561 11:00:08 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 152 1
791 30 มิ.ย.2561 03:57:01 ร่วมทำบุญค่ะ 110 1
790 27 มิ.ย.2561 13:46:38 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 141 1
789 26 มิ.ย.2561 08:07:01 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 2 ตัวคะ 180 9
788 25 มิ.ย.2561 13:03:36 แจ้งบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 137 1
787 14 มิ.ย.2561 22:57:45 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 159 1
786 12 มิ.ย.2561 20:40:10 ร่วมทำบุญ 117 1
785 08 มิ.ย.2561 07:28:19 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิต 160 1
784 06 มิ.ย.2561 08:26:00 ร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 154 1
783 05 มิ.ย.2561 18:35:45 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 108 1
782 05 มิ.ย.2561 09:07:15 ร่วมทำบุญไถ่ชีวตโค - กระบือ เดือนมิ.ย.61 139 1
781 02 มิ.ย.2561 19:00:24 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 150 1
780 01 มิ.ย.2561 00:31:00 ขอร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือด้วยค่ะ 141 1
779 31 พ.ค.2561 10:24:35 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตกระบือ 1 ตัวค่ะ 147 1
778 25 พ.ค.2561 08:53:46 ไถ่ชีวิตโคกะบือ 188 1
777 18 พ.ค.2561 23:39:42 ต้องการร่วมทำบุญโถ่ชีวิตโค-กระบือ 278 1
776 18 พ.ค.2561 13:20:47 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 181 2
775 07 พ.ค.2561 10:25:04 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 335 1
774 05 พ.ค.2561 17:08:56 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 191 2
773 04 พ.ค.2561 09:50:48 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ เดือน พ.ค. 61 279 1
772 01 พ.ค.2561 17:21:34 ร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 153 1
771 30 เม.ย.2561 10:29:53 ขอร่วมทำบุญไถ่ชีวตโคกระบือค่ะ 156 1
770 27 เม.ย.2561 14:36:34 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 152 1
769 23 เม.ย.2561 17:29:17 สอบถามคะ..เผอิญอยุ่ ตปท ถ้าร่วทำมบุญ..คือต้องโอนเข้าบัญชีแล้วส่งใบโอนเงินแฟก ไปให้ใช่ไหมคะ..ตอนนี้รอบทีจะไถ่ชีวิตโคกะบือ29.4.18ยังทันใช้ไหมคะ 208 1
768 20 เม.ย.2561 11:34:40 ร่วมทำบุญถ่ายชีวิตโค-กระบือค่ะ 176 1
767 16 เม.ย.2561 07:41:27 บริจาคไถ่ชีวิคโคกระบือ 212 1
766 13 เม.ย.2561 19:14:18 - 110 1
765 13 เม.ย.2561 11:30:35 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 154 1
764 10 เม.ย.2561 15:00:34 ร่วมทำบุญบริจาคเงินช่วยชีวิตโคกระบือ 174 2
763 09 เม.ย.2561 08:21:23 ร่วมทำบุญไถ่ชีวตโค - กระบือ เดือนเมย. 61 196 1
762 08 เม.ย.2561 11:15:02 ร่วมทำบุญ 130 1
761 04 เม.ย.2561 08:58:18 บริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือ 270 1
760 03 เม.ย.2561 09:02:06 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 162 1
759 01 เม.ย.2561 09:34:09 ร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 147 1
758 31 มี.ค.2561 14:14:11 ร่วมทำบุญ 139 1
757 31 มี.ค.2561 13:29:47 ได้โอนเงินทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 149 1
756 31 มี.ค.2561 07:43:19 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ 127 1
755 27 มี.ค.2561 05:01:26 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กะบือ 191 1
754 11 มี.ค.2561 19:38:57 ร่วมทำบุญค่ะ 231 1
753 08 มี.ค.2561 14:26:57 บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพร์สร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 201 1
752 04 มี.ค.2561 12:29:27 ร่วมทำบุญครับ 187 1
751 01 มี.ค.2561 20:57:57 ร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 243 1
750 01 มี.ค.2561 16:11:06 บริจาคถ่ายชีวิตโค-กระบือ 162 1
749 01 มี.ค.2561 10:38:14 ร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 168 1
748 27 ก.พ.2561 11:53:26 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 188 1
747 26 ก.พ.2561 12:15:43 ไถ่กระบือ 1 ตัว 192 1
746 21 ก.พ.2561 08:35:24 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 208 1
745 19 ก.พ.2561 15:18:13 บริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 299 บาท 171 1
744 13 ก.พ.2561 09:06:04 ร่าวไถ่ชีวิตโคกระบือ 219 1
743 12 ก.พ.2561 22:43:45 โอนเงินทำบุญค่ะ 198 1
742 11 ก.พ.2561 18:05:00 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 170 1
741 08 ก.พ.2561 08:33:43 ร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 210 1
740 29 ม.ค.2561 10:20:41 ร่วมสมทบทุนทำบุญ 254 1
739 29 ม.ค.2561 08:59:57 ร่วมบริจาคสมทบไถ่ชีวิตโคกระบือ 244 1
738 27 ม.ค.2561 15:32:23 ร่วมสมทบทุนทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 198 1
737 26 ม.ค.2561 18:23:39 ร่วมสมทบเงินไถ่โค-กระบือ 177 2
736 24 ม.ค.2561 09:52:59 ร่วมทำบุญเพื่อไถชีวิต โค-กระบือ 212 1
735 23 ม.ค.2561 16:41:45 อยากทราบรายละเอียดการไถ่ชีวิตโคกระบือ 278 1
734 18 ม.ค.2561 06:56:14 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค 1 ตัวชื่อ Grandprix 23,000 บาท 266 1
733 13 ม.ค.2561 18:19:09 โอนตังต์ 204 1
732 05 ม.ค.2561 21:34:21 ไถ่ชีวิตวัวกระบือ 289 1
731 02 ม.ค.2561 10:27:32 โดนหลอกทำบุญไป500 ไม่มีตัวตนจริง อย่าหลงเขื่อ 439 1
730 01 ม.ค.2561 01:46:37 ขอรับใบเสร็จ 243 2
729 31 ธ.ค.2560 07:31:52 ส่งใบเสร็จ 201 1
728 29 ธ.ค.2560 12:41:17 รบกวนขอใบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ 182 2
727 28 ธ.ค.2560 11:15:36 รบกวนส่งใบเสร็จรับเงินบริจาค 500 บาท 190 1
726 23 ธ.ค.2560 06:54:44 สนใจอยากร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 277 1
725 12 ธ.ค.2560 13:21:58 ขอทราบรายละเอียด 353 5
724 12 ธ.ค.2560 12:16:14 ขอร่วมบริจาคไถ่ชีวิต โค-กระบือ 240 1
723 05 ธ.ค.2560 02:03:27 บริจาคไถ่โคค่ะ 253 2
722 04 ธ.ค.2560 12:48:41 โอนเงินไถ่ชีวิตกระบือ จำนวน 2 ตัว เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2560 262 1
721 04 ธ.ค.2560 11:13:48 ่ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 176 1
720 03 ธ.ค.2560 18:12:53 แจ้งบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 300 บาท ธ.กรุงไทย ค่ะ 199 1
719 03 ธ.ค.2560 18:02:05 แจ้งโอนคะ ทักไลน์ไปแล้ว โทรไม่ติดคะ 179 1
718 02 ธ.ค.2560 20:50:41 แจ้งโอนไถ่ชีวิตโคกระบือ 185 1
717 01 ธ.ค.2560 16:21:14 แจ้งบริจาคเงินสำหรับงานทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ วันที่ 3 ธันวาคม 2560 192 2
716 01 ธ.ค.2560 15:56:57 ขอรับบริจากโคหรือกระบือ 169 1
715 01 ธ.ค.2560 09:50:24 แจ้งโอนร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 183 1
714 24 พ.ย.2560 20:59:12 แจ้งบริจาคเงิน 209 1
713 15 พ.ย.2560 11:10:49 แจ้งเงินบริจาค 251 1
712 10 พ.ย.2560 12:00:36 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 291 1
711 07 พ.ย.2560 10:35:38 ไถ่ชีวิตกระบือ 202 1
710 19 ต.ค.2560 13:11:10 บริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 288.00 บาท 339 3
709 18 ต.ค.2560 13:22:52 ทำบุญไถ่ชีวิต โค - กระบือ 366 1
708 16 ต.ค.2560 07:37:40 แจ้งโอนเงินบริจาค 244 1
707 01 ต.ค.2560 11:12:37 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ 410 1
706 27 ก.ย.2560 23:24:55 แจ้งโอนเงินบริจาค 274 2
705 18 ส.ค.2560 11:52:18 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 453 1
704 18 ส.ค.2560 10:36:36 ไถ่ชิวิตโค-กระบือ 297 3
703 11 ส.ค.2560 23:10:46 0619941249 247 1
702 10 ส.ค.2560 15:15:12 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 291 1
701 10 ส.ค.2560 15:11:59 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 223 1
700 10 ส.ค.2560 10:09:55 แจ้งโอนบริจาค 247 1
699 08 ส.ค.2560 19:32:05 แจ้งร่วมสมทบไถ่ชีวิต-โคกระบือ 262 1
698 08 ส.ค.2560 13:18:12 ร่วมไถ่ชีวิต โค-กระบือ 231 1
697 05 ส.ค.2560 17:10:07 แจ้งโอนเงินบริจาคค่ะ 232 1
696 30 ก.ค.2560 12:01:46 แจ้งบริจาคสมทบเงินช่วยชีวิตโคกะบือ 278 1
695 24 ก.ค.2560 17:56:43 สอบถามเรื่องจำนวนเงินบริจาคค่ะ 312 1
694 18 ก.ค.2560 14:05:40 แจ้งบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ 333 1
693 16 ก.ค.2560 16:52:14 อยากทราบค่าไถ่ชีวิตโค-กระบือ 485 4
692 13 ก.ค.2560 07:10:59 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ 308 3
691 12 ก.ค.2560 15:36:26 แจ้งร่วมสมทบบริจาคค่ะ 256 1
690 09 ก.ค.2560 18:24:46 โอนเงินสบทบไถ่ชีวิตโค-กระบือ 257 1
689 09 ก.ค.2560 12:01:28 แจ้งการโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 243 1
688 07 ก.ค.2560 16:22:51 แจ้งการโอนเงินทำบุญ 245 1
687 07 ก.ค.2560 16:07:08 แจ้งโอนเงินและขอใบเสร็จ 234 2
686 03 ก.ค.2560 22:45:48 ร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือคะ 273 2
685 03 ก.ค.2560 14:00:20 แจ้งร่วมสมทบไถ่ชีวิต-โคกระบือ 234 1
684 29 มิ.ย.2560 21:32:09 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 269 1
683 26 มิ.ย.2560 21:12:53 ขอใบโอนคะ 256 1
682 26 มิ.ย.2560 17:07:46 แจ้งโอนเงินบริจาค 240 1
681 22 มิ.ย.2560 14:09:48 ขอใบเสร็จรับเงินค่าบริจาค 290 1
680 20 มิ.ย.2560 10:14:55 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโค 273 2
679 18 มิ.ย.2560 09:16:23 ร่าวไถ่ชีววิตโคกระบือ 248 2
678 10 มิ.ย.2560 16:10:12 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ 386 2
677 08 มิ.ย.2560 22:11:31 แจ้งการโอนเงิน 267 1
676 07 มิ.ย.2560 13:49:45 บริจาคสมทบไถ่ชีวิตโค-กระบือ 285 1
675 06 มิ.ย.2560 17:58:41 ขอรับบริจาคและดูแลวัว 260 1
674 02 มิ.ย.2560 12:23:32 สมทบไถ่ชีวิตโคกระบือ 304 1
673 31 พ.ค.2560 13:35:14 ไถ่กระบือ 1 ตัว ยอดโอนเงินวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 367 2
672 29 พ.ค.2560 20:24:33 แจ้งโอน 257 1
671 26 พ.ค.2560 15:28:02 สมทบไถ่ชีวิตโคกระบือ 266 1
670 17 พ.ค.2560 09:02:32 บริจากช่วยชีวิตโคกระบือคับ 315 1
669 14 พ.ค.2560 11:36:49 ขอรับบริจาควัว เพื่อไปไว้สำหรับการศึกษา ศูนย์เรียนรู้ บ้านคำพอุง 253 1
668 13 พ.ค.2560 17:44:21 แจ้งโอนเงินไถ่โค 2 ตัว ในนามชมรมผลดี jozho.net 509 3
667 13 พ.ค.2560 13:40:27 แจ้งบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 253 1
666 12 พ.ค.2560 17:39:49 เเจ้งโอนเงินบริตาค 249 1
665 11 พ.ค.2560 21:22:45 ขอร่วมโถ่ชีวิตโค-กระบือ 242 1
664 07 พ.ค.2560 12:12:46 แจ้งบริการเงินสำหรับไถ่ชีวิตโค-กระบือ 274 1
663 03 พ.ค.2560 10:36:08 แจ้งโอนเงินร่วมบริจาคถ่ายชีวิตโค กระบือ 259 1
662 02 พ.ค.2560 23:19:49 บริจาคการไถ่ชีวิตกระบือ 260 1
661 29 เม.ย.2560 11:36:29 แจ้งโอนเงิน 246 1
660 27 เม.ย.2560 18:27:26 แจ้งโอนเงินขอร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 255 1
659 26 เม.ย.2560 13:22:10 แจ้งโอนเงินค่ะ 251 1
658 24 เม.ย.2560 13:05:57 ร่วมบริจาค 245 1
657 23 เม.ย.2560 07:05:38 แจ้งการโอนเงิน 220 1
656 21 เม.ย.2560 01:11:32 แจ้งโอนเงิน 222 1
655 15 เม.ย.2560 09:44:05 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 286 1
654 11 เม.ย.2560 17:11:15 แจ้งโอนเงินค่ะ 252 1
653 06 เม.ย.2560 12:15:27 ร่วมทำบุญไถ่ชิวิตโค กระบือ 271 1
652 02 เม.ย.2560 22:29:37 แจ้งการโอนเงิน 260 1
651 01 เม.ย.2560 15:24:17 แจ้งการโอนเงินบริจาค 228 1
650 31 มี.ค.2560 22:36:15 แจ้งการโอนเงินบริจาค 225 1
649 31 มี.ค.2560 22:36:14 แจ้งการโอนเงินบริจาค 225 1
648 18 มี.ค.2560 19:10:10 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1000 บาท 283 2
647 17 มี.ค.2560 08:01:40 ทำบุญไถ่ชิวิตโค - กระบือ 256 1
646 10 มี.ค.2560 16:25:06 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 1,000 บาท 254 1
645 10 มี.ค.2560 16:22:18 ร่วมทำบุญบริจาคไถชีวิตโค- กระบือ ค่ะ 239 1
644 10 มี.ค.2560 11:49:46 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค 1 ตัว 308 1
643 10 มี.ค.2560 09:06:05 แจ้งโอนเงินคับ 241 2
642 07 มี.ค.2560 18:55:22 แจ้งยอดบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 289 1
641 03 มี.ค.2560 12:52:54 แจ้งเรื่องบริจาคไถ่ชีวิต โค กระบือค่ะ 308 1
640 28 ก.พ.2560 20:22:25 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 268 1
639 23 ก.พ.2560 10:12:26 แจ้งโอนเงินบริจาค 332 1
638 21 ก.พ.2560 15:07:44 แจ้งโอนเงินร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 259 1
637 20 ก.พ.2560 23:48:49 แจ้งโอนเงินร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ 259 1
636 17 ก.พ.2560 11:14:41 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค 277 1
635 15 ก.พ.2560 12:01:08 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 258 1
634 12 ก.พ.2560 07:06:23 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 252 1
633 09 ก.พ.2560 10:12:20 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตกระบือ 2 ตัว (9 กพ 2560) 318 1
632 06 ก.พ.2560 16:52:26 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือ 5000 บาท 258 1
631 05 ก.พ.2560 22:50:02 แจ้งการโอนเงินร่วมไถ่โค-กระบือ 253 1
630 27 ม.ค.2560 07:32:28 บทสวดมนต์ธรรมจักฯ 291 1
629 23 ม.ค.2560 11:23:20 แจ้งโอนเงินค่ะ 355 4
628 22 ม.ค.2560 12:37:37 สอบถามเกี่ยวกับกระบือสองตัวที่โอนเงินไป 351 1
627 20 ม.ค.2560 15:16:09 แจ้งโอนเงินคะ 260 1
626 19 ม.ค.2560 09:42:42 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 316 1
625 17 ม.ค.2560 11:45:35 ไถ่โค 1000 บาท 303 2
624 16 ม.ค.2560 10:21:46 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 283 2
623 13 ม.ค.2560 20:08:50 แจ้งโอนเงินคะ 242 1
622 13 ม.ค.2560 15:12:45 แจ้งโอนเงินเพื่อไถ่ชีวิคโคกระบือ 254 1
621 13 ม.ค.2560 10:33:33 แจ้งโอนเงิน 238 1
620 11 ม.ค.2560 17:32:43 แจ้งโอนเงินบริจาค 242 1
619 10 ม.ค.2560 22:34:23 แจ้งการโอนเงินและไม่ขอรับใบเสร็จค่ะ 251 1
618 10 ม.ค.2560 18:31:53 แจ้งการโอนเงินและขอรับใบเสร็จครับ 247 1
617 10 ม.ค.2560 10:20:16 แจ้งการโอนเงินและขอรับใบเสร็จค่ะ 239 1
616 06 ม.ค.2560 21:08:40 แจ้งบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 399 บาทค่ะ 250 1
615 03 ม.ค.2560 10:16:42 แจ้งการโอน 273 1
614 02 ม.ค.2560 13:33:49 ไถ่โค-กระบือ 264 1
613 30 ธ.ค.2559 09:56:14 แจ้งโอนเงินบริจาคและขอรับใบเสร็จค่ะ 275 1
612 29 ธ.ค.2559 10:39:41 แจ้งโอนเงินบริจาคและขอใบเสร็จค่ะ 239 1
611 29 ธ.ค.2559 10:35:13 โอนเงิน 254 4
610 28 ธ.ค.2559 21:17:33 แจ้งโอนเงินบริจาค 235 1
609 28 ธ.ค.2559 08:47:16 แจ้งการโอนเงินและที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ 243 1
608 28 ธ.ค.2559 06:29:14 แจ้งการโอนเงินบริจาค 235 1
607 25 ธ.ค.2559 22:08:22 แจ้งโอนเงิน 243 1
606 25 ธ.ค.2559 19:40:09 แจ้งโอนเงินบริจาค 227 1
605 21 ธ.ค.2559 09:58:03 ขอใบเสร็จรับเงินค่ะ 240 1
604 20 ธ.ค.2559 21:17:06 แจ้งโอนเงินและขอใบเสร็จ 237 1
603 20 ธ.ค.2559 15:08:07 แจ้งโอนเงินบริจาค 255 1
602 20 ธ.ค.2559 13:59:05 สอบถาม 243 1
601 20 ธ.ค.2559 13:47:27 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 300บาทครับ 219 1
600 19 ธ.ค.2559 19:51:18 สาธุครับ คือว่าผมอยากรับเลี้ยงโคหรือกระบือ 246 1
599 19 ธ.ค.2559 18:15:33 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 227 1
598 19 ธ.ค.2559 16:51:50 แจ้งโอนเงินค่ะ 228 1
597 19 ธ.ค.2559 16:02:43 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 229 1
596 19 ธ.ค.2559 00:27:06 แจ้งยอดโอนเงินทำบุญครับ 241 1
595 18 ธ.ค.2559 11:45:04 แจ้งโอน 274 1
594 18 ธ.ค.2559 00:29:31 แจ้งยอดโอนค่ะ 222 1
593 17 ธ.ค.2559 15:54:28 แจ้งยอดโอนเงินทำบุญค่ะ 244 1
592 16 ธ.ค.2559 09:41:30 แจ้งหลักฐานการโอนค่ะ 268 1
591 15 ธ.ค.2559 22:29:58 แจ้งการโอนเงินร่วมไถ่โค-กระบือ 260 1
590 15 ธ.ค.2559 10:21:25 แจ้งยอด 241 1
589 14 ธ.ค.2559 19:02:35 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค กระบือ 233 1
588 14 ธ.ค.2559 10:16:16 โอนเงิน ช่วยชีวิต โค กระบือ 239 1
587 13 ธ.ค.2559 21:15:56 แจ้งโอนเงิน 228 1
586 13 ธ.ค.2559 17:29:14 แจ้งโอนเงิน 234 1
585 13 ธ.ค.2559 16:47:10 แจ้งโอนเงิน 210 1
584 13 ธ.ค.2559 09:39:13 สอบถามเบอร์ติดต่อมูลนิธิ 218 1
583 12 ธ.ค.2559 23:00:46 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 238 1
582 12 ธ.ค.2559 11:32:53 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญ 234 1
581 11 ธ.ค.2559 22:50:59 แจ้งการร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ กับมูลนิธิฯครับ 232 1
580 11 ธ.ค.2559 11:42:37 แจ้งการโอนเงินร่วมบริจาคค่ะ 221 1
579 10 ธ.ค.2559 21:21:07 แจ้งโอนเงิน 210 1
578 10 ธ.ค.2559 13:47:57 แจ้งการโอนค่ะ 214 1
577 08 ธ.ค.2559 08:41:39 แจ้งการโอนค่ะ 259 1
576 06 ธ.ค.2559 20:59:53 แจ้งโอนเงินค่ะ 235 1
575 06 ธ.ค.2559 16:44:12 ไถ่ขีวิตโค 1 ตัว 318 1
574 06 ธ.ค.2559 12:30:17 แจ้งการโอน 228 1
573 05 ธ.ค.2559 12:35:41 แจ้งโอนเงิน 233 1
572 04 ธ.ค.2559 19:13:23 แจ้งโอนเงิน 217 1
571 03 ธ.ค.2559 16:39:25 แจ้งการโอนเงิน 218 1
570 03 ธ.ค.2559 15:44:47 ได้โอนเงิน 216 1
569 02 ธ.ค.2559 19:20:29 แจ้งไถ่ชีวิตกระบือ 2 ตัว 342 1
568 01 ธ.ค.2559 17:19:19 แจ้งโอนเงิน 267 1
567 27 พ.ย.2559 20:37:14 ขอความช่วยเหลือไถ่ชีวิตโค (วัว) 322 2
566 26 พ.ย.2559 08:55:38 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิต 266 1
565 25 พ.ย.2559 11:04:09 แจ้งการโอนเงิน 274 1
564 22 พ.ย.2559 22:54:32 แจ้งโอนเงินค่ะ 258 1
563 21 พ.ย.2559 11:34:34 แจ้งการโอนเงิน 260 1
562 18 พ.ย.2559 10:27:18 โอนเงินไถชีวิตโค-กระบือ 296 1
561 15 พ.ย.2559 00:04:59 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 295 1
560 14 พ.ย.2559 10:32:43 แจ้งโอนเงิน 281 2
559 13 พ.ย.2559 15:33:43 แจ้งโอนเงิน 217 1
558 12 พ.ย.2559 11:29:39 แจ้งโอนเงิน 255 1
557 08 พ.ย.2559 16:23:41 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 300 1
555 04 พ.ย.2559 15:09:31 อยากบริจาคกระบือเข้ามูลนิธิ 274 1
554 01 พ.ย.2559 12:37:11 จะร่วมทำบุญ 293 1
553 30 ต.ค.2559 14:44:02 ข้าพเจ้าขอร่วมไถ่ขีวิตโค กระบือค่ะ 415 3
552 30 ต.ค.2559 10:25:28 การขอรับกระบือแม่พันธ์จากมูลนิธิมาเลี้ยง 257 1
551 30 ต.ค.2559 10:21:51 การขอรับกระบือแม่พันธ์จากมูลนิธิมาเลี้ยง 276 1
550 19 ต.ค.2559 22:02:08 การขอรับกระบือแม่พันธ์จากมูลนิธิมาเลี้ยง 354 2
549 19 ต.ค.2559 07:41:53 สอบถามใบเสร็จ 277 1
548 12 ต.ค.2559 08:23:00 แจ้งการโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 392 6
547 11 ต.ค.2559 09:03:31 สอบถามเรื่องการทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ 354 1
546 09 ต.ค.2559 19:39:11 แจ้งการโอนเงิน 333 1
545 08 ต.ค.2559 10:54:26 สอบถามเรื่องไปไถ่ชีวิตโคกระบือ 341 1
544 07 ต.ค.2559 11:00:49 แจ้งการโอนเงิน 3,000 บาท 296 1
543 06 ต.ค.2559 14:56:23 แจ้งโอนเงิน 289 1
542 06 ต.ค.2559 11:56:06 แจ้งโอนเงิน 242 1
541 06 ต.ค.2559 08:37:46 แจ้งบริจาคเงินทาง email 255 1
540 05 ต.ค.2559 23:10:39 แจ้งโอนเงินค่ะ 242 1
539 05 ต.ค.2559 12:40:14 แจ้งโอนเงิน ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 260 1
538 04 ต.ค.2559 15:28:04 ร่วมทำบุญ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 301 1
537 03 ต.ค.2559 17:06:08 แจ้งโอนเงิน 253 1
536 01 ต.ค.2559 13:12:08 แจ้งโอนไถ่ชีวิตโคกระบือ, 270 1
535 01 ต.ค.2559 07:05:53 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 260 2
534 30 ก.ย.2559 15:14:36 ข้าพเจ้าและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ประสงค์ร่วมทำความดี 255 2
533 27 ก.ย.2559 09:39:46 รวมทำบุญไถ่ชีวิตโคกะบือ 321 1
532 24 ก.ย.2559 12:15:17 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 327 1
531 24 ก.ย.2559 08:53:27 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 225 1
530 24 ก.ย.2559 06:49:45 แจ้งการโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 271 1
529 23 ก.ย.2559 13:10:11 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 300 1
528 22 ก.ย.2559 10:57:53 แจ้งการโอนเงินร่วมทำบุญค่ะ 243 1
527 20 ก.ย.2559 12:37:08 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 305 2
526 17 ก.ย.2559 18:26:42 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 274 1
525 17 ก.ย.2559 09:32:00 แจ้งการโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 255 1
524 16 ก.ย.2559 14:27:52 แจ้งโอนเงินค่ะ 236 1
523 15 ก.ย.2559 17:22:29 แจ้งเรื่องการโอนเงินไถ่โค-กระบือ 233 1
522 12 ก.ย.2559 16:25:18 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 292 2
521 12 ก.ย.2559 14:01:42 โอนเงินทำบุญเข้า ธ.กสิกรไทย 258 2
520 12 ก.ย.2559 13:37:16 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญ 238 1
519 11 ก.ย.2559 20:25:32 แจ้งโอน บริจาคไถ้ชีวิตโคกระบือ 232 1
518 09 ก.ย.2559 08:19:55 ร่วมบริจาค 260 1
517 07 ก.ย.2559 11:40:08 แจ้งโอนเงิน 274 3
516 06 ก.ย.2559 10:06:46 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 278 1
515 06 ก.ย.2559 09:34:24 แจ้งโอนเงินทำบุญค่ะ 237 1
514 05 ก.ย.2559 14:53:50 แจ้งโอนเงิน 226 1
513 02 ก.ย.2559 13:05:35 โอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 340 1
512 02 ก.ย.2559 11:54:06 แจ้งโอนเงินค่ะ 240 1
511 02 ก.ย.2559 11:25:19 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญ ค่ะ 219 1
510 02 ก.ย.2559 08:48:08 แจ้งโอนเงินค่ะ 238 1
509 31 ส.ค.2559 20:17:02 แจ้งโอนเงินค่ะ 284 1
508 31 ส.ค.2559 00:15:37 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 261 1
507 30 ส.ค.2559 15:34:08 แจ้งโอนเงิน 254 1
506 30 ส.ค.2559 11:25:50 แจ้งโอนค่ะ 227 1
505 29 ส.ค.2559 08:03:38 ถ่ายถอนชีวิตโคกระบือ 249 1
504 24 ส.ค.2559 16:39:40 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 500 บาท ครับ KBANK วันที่ 24-8-59 เวลา 16.37 น. 304 1
503 23 ส.ค.2559 13:37:58 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 246 1
502 19 ส.ค.2559 22:53:27 แจ้งการโอน บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 277 1
501 18 ส.ค.2559 14:10:30 โอนเงินเข้าธนาคารกสิกรไทย 999 บาท 268 3
500 17 ส.ค.2559 15:23:55 ขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี 250 1
499 12 ส.ค.2559 20:00:58 ร่วมบริจาคเงินทำบุญค่ะ 268 1
498 11 ส.ค.2559 10:11:47 แจ้งโอนเงิน ร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือค่ะ 255 1
497 10 ส.ค.2559 09:31:16 แจ้งโอนเงิน 233 1
496 08 ส.ค.2559 16:16:07 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 268 1
495 08 ส.ค.2559 12:42:14 แจ้งการโอนเงิน เพื่อร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือกับมูลนิธิฯ 244 2
494 07 ส.ค.2559 12:54:44 แจ้งโอนเงิน 223 1
493 06 ส.ค.2559 23:02:37 ขอแจ้งใถ่โคกระบึ 238 1
492 06 ส.ค.2559 20:38:00 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 227 1
491 06 ส.ค.2559 18:38:46 ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 244 1
490 06 ส.ค.2559 16:40:40 แจ้งโอนเงิน 229 1
489 06 ส.ค.2559 14:42:28 แจ้งโอนเงินค่ะ 218 1
488 06 ส.ค.2559 08:08:33 แจ้งโอนเงินค่ะ 219 1
487 05 ส.ค.2559 17:06:18 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิต 234 1
486 05 ส.ค.2559 16:13:13 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 240 1
485 05 ส.ค.2559 08:08:39 แจ้งการโอนเงิน เพื่อร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือกับมูลนิธิฯ 242 2
484 04 ส.ค.2559 13:52:32 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 231 1
483 04 ส.ค.2559 10:34:08 โอนเงินสำหรับไถ่ชีวิตกระบือ "มีสุข" และ วัว "มีพอ" 269 2
482 03 ส.ค.2559 11:26:33 โอนเงินค่าไถ่ชีวิตโคกระบือ 220 1
481 02 ส.ค.2559 21:27:28 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 229 1
480 02 ส.ค.2559 20:49:50 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 217 2
479 02 ส.ค.2559 15:59:18 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 215 1
478 02 ส.ค.2559 11:48:24 แจ้งการโอนเงินครับ 213 1
477 02 ส.ค.2559 01:34:30 แจ้งการโอนเงิน 212 1
476 01 ส.ค.2559 15:52:29 แจ้งโอนเงิน 01 /08/ 2559 208 1
475 01 ส.ค.2559 15:40:51 แจ้งโอนเงินบริจาค 206 1
474 01 ส.ค.2559 13:31:35 ขอทราบราคา โคกระบือ 270 2
473 01 ส.ค.2559 13:04:19 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 208 1
472 29 ก.ค.2559 16:13:21 แจ้งโอนเงินบริจาค 231 1
471 27 ก.ค.2559 22:07:10 ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 235 1
470 25 ก.ค.2559 18:54:45 แจ้งโอนเงินบริจากไถ่ชีวิตโค 1 ตัว 299 1
469 22 ก.ค.2559 09:49:48 โอนเงินบริจาคกระบือ 1 ตัว และโค 1 ตัว สำหรับงานวันที่ 7 สิงหาคม 389 1
468 21 ก.ค.2559 20:12:30 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 259 1
467 20 ก.ค.2559 14:54:50 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 233 1
466 20 ก.ค.2559 02:29:19 แจ้งการโอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 234 1
465 19 ก.ค.2559 11:47:19 บริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 230 1
464 19 ก.ค.2559 11:46:30 แจ้งบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 500 บาท 226 1
463 18 ก.ค.2559 20:37:18 แจ้งบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 1000 บาท 221 1
462 18 ก.ค.2559 14:19:25 แจ้งโอนเงินเข้ามูลนิธิไถ่ชีวิตโค กระบือ 206 1
461 16 ก.ค.2559 13:13:25 แจ้งการโอนเงินสมทบทุ่นร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือกับมูลนิธิ 229 1
460 15 ก.ค.2559 15:43:42 แจ้งการร่วมบริจาคร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ 300 บาท 244 1
459 14 ก.ค.2559 11:36:48 แจ้งบริจาค 216 1
458 14 ก.ค.2559 00:11:48 แจ้งโอนบริจาคช่วยชีวิตโคกระบือ 216 1
457 11 ก.ค.2559 10:10:33 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 234 1
456 10 ก.ค.2559 20:12:25 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระราชินี 12 สค.2559 288 2
455 09 ก.ค.2559 12:03:18 แจ้งโอนเงินบริจาค 242 3
454 04 ก.ค.2559 19:02:57 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี 309 2
453 04 ก.ค.2559 17:01:06 แจ้งการโอน 258 1
452 02 ก.ค.2559 19:46:05 แจ้งการโอน 307 1
451 02 ก.ค.2559 11:46:39 แจ้งโอนเงินร่วมบริจาค 240 1
450 30 มิ.ย.2559 17:57:05 แจ้งโอนเงินทำบุญ 238 1
449 29 มิ.ย.2559 13:47:39 ร่วมบริจาค 200 บาท 242 2
448 28 มิ.ย.2559 17:18:07 แจ้งการบริจาคเงินค่ะ จำนวน 3000 บาท 232 2
447 27 มิ.ย.2559 14:40:39 บริจาค 231 1
446 27 มิ.ย.2559 10:01:35 ร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ 600บาท 225 1
445 26 มิ.ย.2559 23:16:28 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือค่ะ 10,000 บาทค่ะ 252 2
444 25 มิ.ย.2559 10:13:14 แจ้งโอนเงินค่ะ 221 1
443 23 มิ.ย.2559 10:39:25 ร่วมบริจาคเงินสมทบไถ่ชีวิตโคกระบือ 255 2
442 22 มิ.ย.2559 11:02:35 แจ้งโอนเงินร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 500 บาทค่ะ วันนี้ค่ะ 236 1
441 19 มิ.ย.2559 19:19:57 แจ้งโอนเงินสมทบทุนบริจาคค่ะ 263 2
440 19 มิ.ย.2559 18:20:16 แจ้งโอนเงินสมทบทุนบริจาค 214 1
439 18 มิ.ย.2559 18:42:17 แจ้งโอนเงินสมทบทุนไถ่ชีวิตโค 250 1
438 16 มิ.ย.2559 18:13:44 แจ้งการโอนเงินสมทบทุ่นร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือกับมูลนิธิ 231 1
437 16 มิ.ย.2559 16:49:10 โอนเงินไถ่ชีวิตโค 224 1
436 16 มิ.ย.2559 09:01:17 ได้โอนเงินสมทบทุนไถ่ชีวิตโคและกระบือจำนวน 500บาทครับ 217 1
435 14 มิ.ย.2559 12:51:23 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิต โคกระบือค่ะ 223 1
434 12 มิ.ย.2559 08:32:31 แจ้งโอนเงินเข้า กสิกร500จ้า วันที่12มิถุนายน2559 238 1
433 11 มิ.ย.2559 15:08:23 แจ้งโอนเงิน 216 1
432 09 มิ.ย.2559 16:10:23 ขออนุญาตแจ้งโอนเงิน 247 1
431 08 มิ.ย.2559 11:39:06 แจ้งโอนเงินค่ะ 256 2
430 07 มิ.ย.2559 15:31:00 แจ้งโอนเงินค่ะ 220 1
429 06 มิ.ย.2559 10:16:31 แจ้งการโอนเงินค่ะ 219 1
428 02 มิ.ย.2559 19:52:05 แจ้งการโอนเงิน 227 1
427 01 มิ.ย.2559 21:59:50 แจ้งโอนเงินค่ะ 242 3
426 01 มิ.ย.2559 10:55:48 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 220 1
425 27 พ.ค.2559 09:19:03 แจ้งการโอนเงิน 253 1
424 24 พ.ค.2559 14:43:09 แจ้งการโอนเงิน 216 1
423 23 พ.ค.2559 11:10:43 ขอแจ้งโอนเงิน เพื่อรวมในการไถ่โคกระบือ ด้วย 244 1
422 23 พ.ค.2559 11:10:35 ขอแจ้งโอนเงิน เพื่อรวมในการไถ่โคกระบือ ด้วย 231 1
421 23 พ.ค.2559 10:41:03 แจ้งชื่อที่อยู่เพื่อรับใบเสร็จลดหย่อนภาษี 208 1
420 19 พ.ค.2559 15:57:13 แจ้งชื่อที่อยู่เพื่อรับใบเสร็จลดหย่อนภาษี 232 1
419 18 พ.ค.2559 12:02:23 แจ้งโอนเงิน 234 2
418 17 พ.ค.2559 00:58:26 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค 1 ตัวค่ะ 305 1
417 16 พ.ค.2559 13:00:42 ขอเเจ้งชื่อนามสกุลในการไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 233 2
416 16 พ.ค.2559 08:40:38 แจ้งโอนเงิน 227 1
415 10 พ.ค.2559 22:36:56 แจ้งโอนเงิน 296 1
414 09 พ.ค.2559 19:03:47 ขอเเจ้งชื่อนามสกุลในการไถ่ชีวิตโคกระบือ 265 1
413 08 พ.ค.2559 10:00:19 เเจ้งเรื่องโอนเงินร่วมไถ่ชีวิคโคกระบือนะครับ 257 1
412 06 พ.ค.2559 16:16:48 แจ้งโอนเงิน 235 1
411 05 พ.ค.2559 09:18:47 แจ้งโอนเงินค่ะ 220 1
410 03 พ.ค.2559 16:54:42 แจ้งโอนเงินค่ะ 246 1
409 30 เม.ย.2559 15:27:30 แจ้งโอนเงินค่ะ 262 3
408 29 เม.ย.2559 05:30:33 ขอทำบุญร่วมบริจาคโค 1 ตัวต่ะ 329 1
407 27 เม.ย.2559 21:27:59 แจ้งโอนเงินค่ะ 236 1
406 26 เม.ย.2559 22:26:55 ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 228 1
405 26 เม.ย.2559 19:03:35 บริจาคไถ่ชีวิต โค กระบือ 238 1
404 19 เม.ย.2559 16:42:08 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะ 265 1
403 19 เม.ย.2559 16:41:35 แจ้งการโอนเงินครับ 243 1
402 18 เม.ย.2559 13:27:11 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 252 1
401 17 เม.ย.2559 17:09:55 แจ้งโอนเงินสมทบทุนบริจาค 241 1
400 13 เม.ย.2559 16:38:59 แจ้งโอนเงินทำบุญ 237 1
399 13 เม.ย.2559 07:44:58 แจ้งโอนเงิน 224 1
398 10 เม.ย.2559 22:02:05 แจ้งโอนเงิน 230 1
397 07 เม.ย.2559 11:25:50 แจ้งโอนเงิน 255 1
396 05 เม.ย.2559 13:14:37 สอบถามค่ะ 285 3
395 03 เม.ย.2559 16:19:13 โอนสมทบทุนไถ่ชีวิตโคกระบือ 301 1
394 02 เม.ย.2559 11:40:41 โอนเงินร่ามทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 279 2
393 02 เม.ย.2559 09:38:53 โอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 244 1
392 01 เม.ย.2559 13:11:28 แจ้งโอนเงินค่าไถ่วัว 1 ตัวค่ะ 328 1
391 01 เม.ย.2559 08:31:49 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 275 1
390 30 มี.ค.2559 11:59:39 แจ้งโอนไถ่ชีวิตโค 276 2
389 29 มี.ค.2559 15:31:52 แจ้งเรื่องการโอนเงินและขอในอนุโมทนาบัตร 250 1
388 22 มี.ค.2559 22:35:16 ร่วมไถ่ชีวิตโคเพศเมีย 1 ตัว 23,000 บาท 317 1
387 19 มี.ค.2559 21:46:04 แจ้งการโอนเงินบริจาค 278 1
386 19 มี.ค.2559 12:23:31 แจ้งโอนเงิน และขอใบอนุโมทนา 254 1
385 16 มี.ค.2559 18:20:06 แจ้งโอนเงิน 229 1
384 14 มี.ค.2559 15:41:05 ทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 245 1
383 07 มี.ค.2559 18:32:04 ได้โอนเงินจำนวน 23,000 บาท เพื่อไถ่ชีวิตโค 1 ตัว ทางธนาคารกสิกร เวลาประมาณ 18.25 น. รายละเอียดจะส่งไปที่อีเมลล์ค่ะ 569 1
382 07 มี.ค.2559 09:02:36 โอนเงินเพื่อร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค 1 ตัว 280 2
381 02 มี.ค.2559 13:51:32 แจ้งโอนร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิต โค-กระบือครับ 342 8
380 01 มี.ค.2559 17:21:08 แจ้งการโอนเงิน 266 1
379 01 มี.ค.2559 12:10:58 แจ้งโอนเงิน 252 1
378 27 ก.พ.2559 09:05:46 แจ้งโอน 281 2
377 18 ก.พ.2559 11:49:41 แจ้งโอนร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิต โค-กระบือครับ 329 1
376 13 ก.พ.2559 21:59:38 รายละเอียดในการบริจาค โค 1 ตัว 464 8
375 13 ก.พ.2559 12:18:57 ร่วมบริจาคไทยชีวิตโคกระบือครับ 277 1
374 12 ก.พ.2559 09:27:34 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิต โค กระบือ 254 1
373 09 ก.พ.2559 17:16:05 ร่วมบริจาคสมทบมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครับ 265 1
372 06 ก.พ.2559 12:36:12 ร่วมโอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 257 1
371 01 ก.พ.2559 14:32:06 โอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 296 1
370 29 ม.ค.2559 15:14:48 บริจาคเงินทำบุญค่ะ 244 1
369 26 ม.ค.2559 22:01:52 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 249 1
368 20 ม.ค.2559 23:50:35 แจ้งการโอนเงิน ขอใบเสร็จรับเงินครับ 265 1
367 19 ม.ค.2559 09:04:10 สอบถามเรื่องการอัพเดทรายชื่อ(วันพ่อ) 285 5
366 18 ม.ค.2559 10:16:36 ขอรับใบเสร็จรับเงินค่ะ 281 1
365 14 ม.ค.2559 08:33:02 โอนเงินร่วมบริจาค รบกวนขอใบเสร็จด้วยครับ 249 1
364 12 ม.ค.2559 15:54:50 แจ้งโอนเงิน 240 1
363 09 ม.ค.2559 12:30:15 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 282 1
362 08 ม.ค.2559 17:31:32 ร่วมทำบุญบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 247 1
361 08 ม.ค.2559 16:11:50 แจ้งยอดโอน โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 252 1
360 06 ม.ค.2559 19:57:35 แจ้งการโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 273 1
359 03 ม.ค.2559 23:58:48 แจ้งโอนเงินบริจาคคะ 277 1
358 28 ธ.ค.2558 08:43:11 แจ้งโอนเงิน มูลนิธิโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 329 3
357 27 ธ.ค.2558 18:07:46 โอนเงินไถ่ชิวิตโคกระบือ 264 1
356 26 ธ.ค.2558 15:11:27 แจ้งโอนเงินค่ะ 255 1
355 19 ธ.ค.2558 13:00:27 ร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค กระบือ 361 1
354 17 ธ.ค.2558 16:18:33 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 268 1
353 11 ธ.ค.2558 19:16:20 แจ้งโอนเงิน 281 1
352 10 ธ.ค.2558 13:42:16 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 290 1
351 08 ธ.ค.2558 10:26:50 โอนเงินค่ะ 263 1
350 05 ธ.ค.2558 16:27:24 ขอร่วมบริจาคโคหนึ่งตัว 23,000 บาท 336 3
349 03 ธ.ค.2558 23:21:02 แจ้งการโอนเงินบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ 261 2
348 03 ธ.ค.2558 08:38:22 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 284 1
347 03 ธ.ค.2558 07:16:09 แจ้งโอนเงิน 224 1
346 02 ธ.ค.2558 21:12:44 แจ้งเรื่องโอนเงิน 249 1
345 02 ธ.ค.2558 15:47:25 แจ้งโอนเงินทำบุญ 230 1
344 30 พ.ย.2558 22:09:51 แจ้งโอนเงิน 245 1
343 30 พ.ย.2558 21:10:31 เเจ้งโอนเงิน 226 1
342 30 พ.ย.2558 15:27:55 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 257 1
341 30 พ.ย.2558 15:08:30 แจ้งเรื่องโอนเงินคะ 219 1
340 29 พ.ย.2558 18:18:24 สอบถามข้อมูลการไถ่ชีวิตโคกระบือครับ 309 1
339 28 พ.ย.2558 11:13:02 โอนเงินบริจาค 252 1
338 24 พ.ย.2558 17:19:38 แจ้งโอนเงินค่ะ 279 1
337 23 พ.ย.2558 14:09:35 แจ้งโอนเงิน 244 1
336 22 พ.ย.2558 23:06:07 แจ้งโอนเงินครับ 223 1
335 19 พ.ย.2558 12:53:48 แจ้งโอนเงิน 245 1
334 12 พ.ย.2558 20:54:15 แจ้งโอนเงินบริจาค 288 1
333 11 พ.ย.2558 11:46:56 ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือไ่ถ่ชีวิตโคกระบือ 336 1
332 02 พ.ย.2558 15:38:07 แจ้งโอนเงินวันที่ 30 ตุลาคม 2558 339 1
331 02 พ.ย.2558 09:55:05 แจ้งโอนเงินค่ะ 263 1
330 31 ต.ค.2558 15:00:47 แจ้งโอนเงิน 245 2
329 28 ต.ค.2558 17:58:32 แจ้งยอดโอนไถ่ชีวิตโค-กระบือ 313 4
328 28 ต.ค.2558 07:41:45 แจ้งยอดโอนไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลคะ รบกวนส่งใบเสร็จตามที่อยู่ด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ 287 1
327 27 ต.ค.2558 22:09:08 แจ้งการโอนเงิน 296 2
326 26 ต.ค.2558 17:09:38 ปล่อยโควันแม่ '58 รหัส 10673 ไม่ได้รับการบันทึก 273 2
325 25 ต.ค.2558 10:13:27 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 247 1
324 21 ต.ค.2558 14:53:29 บริจาคไถ่โคกระบือ 267 1
323 20 ต.ค.2558 22:54:18 ร่วมบริจาคด้วยครับ 234 1
322 20 ต.ค.2558 09:29:16 แจ้งโอนเงินค่ะ 253 1
321 18 ต.ค.2558 17:39:38 แจ้งการโอนเงิน 227 1
320 14 ต.ค.2558 16:47:14 แจ้งโอนเงินร่วมบริจาค 293 1
319 12 ต.ค.2558 22:08:48 แจ้งโอนเงินบริจาค 287 1
318 12 ต.ค.2558 14:22:27 สอบถามข้อมูลครับ 355 5
317 10 ต.ค.2558 19:16:23 แจ้งการโอนเงินคะ 283 1
316 08 ต.ค.2558 19:38:31 แจ้งโอนเงินไถ่กระบือค่ะ 300 1
315 06 ต.ค.2558 13:26:26 การโอนเงิน 268 1
314 05 ต.ค.2558 22:21:32 แจ้งโอนเงิน 247 1
313 05 ต.ค.2558 12:41:31 โอนเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค กระบือค่ะ 257 1
312 02 ต.ค.2558 16:19:52 แจ้งโอน 283 2
311 02 ต.ค.2558 12:33:24 แจ้งการโอนเงินค่ะ 264 1
310 01 ต.ค.2558 11:33:54 แจ้งโอนเงินค่ะ 264 2
309 29 ก.ย.2558 22:32:11 แจ้งการโอนเงิน 256 1
308 29 ก.ย.2558 12:51:42 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 312 1
307 24 ก.ย.2558 15:45:46 แจ้งโอนร่วมไถ่โค วันพ่อ 2558 323 1
306 23 ก.ย.2558 13:17:06 แจ้งโอนเงินค่ะ 297 1
305 21 ก.ย.2558 10:51:45 โอนเงิน 278 1
304 16 ก.ย.2558 23:00:08 ใบเสร็จรับเงิน 311 2
303 16 ก.ย.2558 16:35:41 แจ้งบริจาคเงินเนื่องในวันเกิดพ่อคะ 330 1
302 15 ก.ย.2558 19:48:44 แจ้งโอนร่วมบุญไถ่ชีวิตฯ 312 2
301 14 ก.ย.2558 10:47:31 แจ้งโอนเงินค่ะ 307 1
300 11 ก.ย.2558 09:58:38 แจ้งโอนเงินค่ะ 280 1
299 10 ก.ย.2558 15:58:40 แจ้งโอนเงินค่ะ 265 1
298 09 ก.ย.2558 10:33:10 โอนเงิน ทำบุญวันเกิดค่ะ 276 1
297 28 ส.ค.2558 10:58:34 แจ้งโอนเงินค่ะ 295 1
296 28 ส.ค.2558 05:15:48 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ 270 1
295 27 ส.ค.2558 15:32:58 แจ้งโอนเงินคะ 264 1
292 22 ส.ค.2558 00:26:29 แจ้งโอนเงินครับ 325 1
291 20 ส.ค.2558 01:09:43 บริจาคเงิน เพื่อร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 292 1
290 17 ส.ค.2558 09:14:31 แจ้งโอนเงินบริจาค 500 บาท 333 1
289 13 ส.ค.2558 10:19:23 ประมวลภาพ 347 5
288 11 ส.ค.2558 08:39:45 แจ้งโอนเงิน 282 2
287 09 ส.ค.2558 12:00:15 ร่วมบริจากวันนี้ ถวายวันไหนครับ อยากไป 339 3
286 08 ส.ค.2558 19:56:13 โอนคืนนี้ทันปะคะ ไถ่โคกระบือ 285 1
285 08 ส.ค.2558 15:50:35 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 277 2
284 05 ส.ค.2558 10:43:05 ถ้าโอนเงินวันนี้ เพื่อไถ่ชีวิต โค กระบือ วันที่ 9/8/58 นี้ทันหรือเปล่าคะ 357 1
283 04 ส.ค.2558 14:20:36 ไถ่ชีวิตครั้งต่อไป วันแม่ 12 ส.ค. 58 ใช่หรือเปล่าค่ะ 383 2
282 03 ส.ค.2558 17:40:00 ราคาโคกระบือ ไถ่ชีวิตตัวละเท่าไรครับ ต้องทำอย่างไรบ้าง 465 1
281 03 ส.ค.2558 09:54:34 ขอร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 337 4
280 28 ก.ค.2558 11:34:31 อยากมอบควายตัวน้อยๆๆ ให้มูลนิธิรับไปดูแล 323 1
279 27 ก.ค.2558 11:45:37 แจ้งโอนเงินบริจาค 291 1
278 09 ก.ค.2558 15:50:20 โอนเงินร่วมบุญ 340 1
277 05 ก.ค.2558 08:58:09 แจ้งโอนเงิน 323 1
276 25 มิ.ย.2558 13:25:21 แจ้งโอนเงิน ไถ่ชีวิตโคกระบือ 319 1
275 15 มิ.ย.2558 10:49:56 สอบถามค่ะ 341 2
274 15 มิ.ย.2558 09:56:27 แจ้งการบริจาคเงิน 307 0
273 12 มิ.ย.2558 21:44:00 แจ้งการโอนเงิน 289 0
272 11 มิ.ย.2558 16:27:42 แจ้งการโอนเงินเข้ามูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ (2 ยอด) 335 3
271 11 มิ.ย.2558 13:23:08 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 288 1
270 07 มิ.ย.2558 21:45:54 แจ้งโอนเงินบริจาค 340 1
269 04 มิ.ย.2558 14:27:05 แจ้งโอนเงินค่ะ 323 2
268 03 มิ.ย.2558 13:51:27 แจ้งเรื่องการโอนเงิน 303 1
267 28 พ.ค.2558 14:32:18 แจ้งโอนเงิน 282 1
266 25 พ.ค.2558 23:45:44 การบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 347 1
265 22 พ.ค.2558 15:01:46 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 344 1
264 29 เม.ย.2558 20:09:20 แจ้งการโอนเงินบริจาค ไถ่ชีวิตโค กระบือ 467 3
263 28 เม.ย.2558 10:25:44 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 374 3
262 23 เม.ย.2558 11:12:36 ร่วมบริจาค 328 2
261 17 เม.ย.2558 11:56:44 แจ้งโอนเงินบริจาค 347 1
260 15 เม.ย.2558 12:35:10 แจ้งโอนเงินบริจาค 336 1
259 07 เม.ย.2558 13:38:15 แจ้งโอนเงินบริจาค 352 2
258 02 เม.ย.2558 09:10:07 แจ้งการโอนเงิน 333 0
257 31 มี.ค.2558 13:35:23 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 357 0
256 24 มี.ค.2558 10:30:58 แจ้งโอนเงินบริจาคเพื่อขอใบเสร็จฯ 341 1
255 23 มี.ค.2558 16:40:53 แจ้งโอนเงิน เข้าธนาคารกสิกร 296 1
254 20 มี.ค.2558 21:05:29 แจ้งโอนเงินไถ่่ชีวิตโค-กระบือ 321 1
253 20 มี.ค.2558 17:35:10 ขอทราบว่าถ้าต้องการไถ่ โค และกระบือ ราคาตัวละเท่าไรครับ 404 1
252 10 มี.ค.2558 12:46:29 ร่วมทำบุญบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 364 1
251 10 มี.ค.2558 08:27:00 โอนเงินสมทบร่วมทำบุญคะ 321 1
250 04 มี.ค.2558 23:15:06 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือคะ 344 2
249 04 มี.ค.2558 16:36:19 โอนเงินบริจาค 278 1
248 03 มี.ค.2558 17:33:59 แจ้งการโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 306 1
247 22 ก.พ.2558 16:16:25 บริจาคไถ่ชีวิต-โคกระบือ 341 1
246 21 ก.พ.2558 21:23:20 แจ้งการโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 292 1
245 10 ก.พ.2558 20:20:34 แจ้งการโอนเงินครับ 404 2
244 06 ก.พ.2558 15:39:36 แจ้งโอนเงินบริจาค 309 1
243 28 ม.ค.2558 13:30:14 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือไปเป็นเงิน 3009.00 บาท วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.27 ค่ะ 370 2
242 25 ม.ค.2558 18:13:42 แจ้งโอนเงินร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 362 1
241 23 ม.ค.2558 00:24:00 แจ้งการโอนเงินไถ่ชีวิตกระบือ 1 ตัวค่ะ 379 1
240 08 ม.ค.2558 15:37:21 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 387 1
239 04 ม.ค.2558 13:35:24 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 466 1
238 28 ธ.ค.2557 19:10:30 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 384 1
237 26 ธ.ค.2557 17:26:03 ตรวจสอบข้อมูลการไถ่ชีวิตกระบือแต่ไม่พบข้อมูลในระบบค่ะ 357 1
236 26 ธ.ค.2557 15:38:31 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 382 2
235 23 ธ.ค.2557 15:09:55 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 327 0
234 12 ธ.ค.2557 10:11:27 บริจาคเงินสบทบในการไถ่-โคกระบือ จำนวน 5,000.- 361 1
233 11 ธ.ค.2557 23:32:38 โอนเงินบริจาคร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 306 1
232 11 ธ.ค.2557 15:01:50 แจ้งโอนเงินค่ะ 323 1
231 09 ธ.ค.2557 13:05:08 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 304 1
230 08 ธ.ค.2557 08:25:43 แจ้งยอดเงินบริจาคจำนวน 1,610บ.เข้าบัญชี ธ.ไทยพานิชย์ ของกลุ่มใ บ. ไดคุเระ 295 1
229 05 ธ.ค.2557 17:07:33 แจ้งโอนเงินบริจาค 339 2
228 04 ธ.ค.2557 19:16:30 แจ้งบริจาค 318 1
227 03 ธ.ค.2557 13:32:13 แจ้งบริจาคเงิน 321 1
226 28 พ.ย.2557 13:21:24 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค - กระบือ 348 1
225 22 พ.ย.2557 20:08:16 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือผ่านไทยพาณิชย์ 349 0
224 19 พ.ย.2557 12:08:28 โอนเงินผ่านธ.กสิกรไทย ร่วมไถ่ชิวิตโค - กระบือ 353 2
223 19 พ.ย.2557 12:04:10 โอนเงินผ่านธ.กสิกรไทย ร่วมไถ่ชิวิตโค - กระบือ 294 1
222 19 พ.ย.2557 12:02:17 โอนเงินผ่านธ.กสิกรไทย 295 1
221 19 พ.ย.2557 08:34:33 บริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 500 319 1
220 17 พ.ย.2557 13:04:52 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 354 2
219 17 พ.ย.2557 12:19:31 แจ้งการโอนเงิน 292 1
218 17 พ.ย.2557 09:47:16 แจ้งโอนเงินค่ะ 325 0
217 15 พ.ย.2557 09:12:38 แจ้งการโอนเงินบริจาค 313 1
216 15 พ.ย.2557 09:03:11 อยากทราบ 330 0
215 15 พ.ย.2557 08:39:23 ความประสงค์ 312 0
214 14 พ.ย.2557 08:49:29 แจ้งโอนเงิน 342 1
213 12 พ.ย.2557 16:07:49 ทำบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ 387 0
212 12 พ.ย.2557 14:54:25 ประสงค์ไถ่ชีวิตกระบือค่ะ 340 1
211 11 พ.ย.2557 08:34:06 แจ้งโอนเงิน 324 1
210 08 พ.ย.2557 13:37:55 แจ้งการโอนเงิน 318 0
209 07 พ.ย.2557 11:59:00 แจ้งโอนเงินทำบุญวันนี้คัรบ 348 1
208 06 พ.ย.2557 12:04:16 แจ้งโอนเงิน 284 0
207 02 พ.ย.2557 09:09:37 แจ้งโอนเงินกับมูลนิธิไถ่ชีวิติโค-กระบือ 330 0
206 29 ต.ค.2557 18:56:39 แจ้งโอนปัจจัยไถ่ชีวิต-กระบือ 380 1
205 29 ต.ค.2557 16:44:32 สอบถามเกี่ยวกับ รหัส 5710119 ชื่อโคกระบือ : สิขร 353 0
204 16 ต.ค.2557 12:26:15 โอนเงินบริจาคไถ่โค-กระบือ 409 1
203 16 ต.ค.2557 08:11:25 แจ้งโอนเงินคับ 355 0
202 09 ต.ค.2557 21:53:10 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 343 0
201 09 ต.ค.2557 21:50:29 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 332 0
200 09 ต.ค.2557 10:10:18 โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิฯ 366 0
199 08 ต.ค.2557 09:45:22 แจ้งโอนเงินครับ 321 0
198 06 ต.ค.2557 21:52:35 แจ้งโอนเงินคะ 333 1
197 02 ต.ค.2557 10:11:05 แจ้งโอนเงินค่ะ 369 0
196 01 ต.ค.2557 12:29:41 แจ้งโอนเงินสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 374 2
195 27 ก.ย.2557 23:53:15 โอนเงิน 329 0
194 22 ก.ย.2557 09:46:46 แจ้งโอนเงินครับ 342 0
193 13 ก.ย.2557 09:26:48 แจ้งการโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 407 1
192 12 ก.ย.2557 10:50:20 แจ้งโอนเงินบริจาค 344 0
191 07 ก.ย.2557 07:07:59 แจ้งโอนเงินบริจาค 410 2
190 01 ก.ย.2557 19:36:07 แจ้งโอนเงินบริจาคค่ะ 367 2
189 28 ส.ค.2557 09:49:36 แจ้งโอนเงินบริจาค 361 1
188 27 ส.ค.2557 09:44:54 แจ้งโอนเงินบริจาคค่ะ 364 1
187 26 ส.ค.2557 17:19:15 ขอทราบว่าถ้าต้องการไถ่ โค และกระบือ ราคาตัวละเท่าไรค่ะ 559 1
186 26 ส.ค.2557 10:47:14 สอบถามเรื่องการแก้ไขชื่อ-นามสกุล ที่แสดงในระบบค่ะ 344 3
185 13 ส.ค.2557 14:31:53 ไถ่ชีวิตโค 436 0
184 12 ส.ค.2557 15:36:02 แจ้งการโอนเงิน 368 1
183 12 ส.ค.2557 11:04:01 แจ้งการโอนเงิน 343 1
182 09 ส.ค.2557 01:01:54 แจ้งโอนเงินค่ะ 381 0
181 06 ส.ค.2557 09:56:41 แจ้งโอนเงินค่ะ 340 0
180 05 ส.ค.2557 17:44:34 แจ้งโอนเงินทำบุญครับ 406 1
179 28 ก.ค.2557 00:57:54 ได้ fax ใบโอนเงินมา 404 1
178 26 ก.ค.2557 18:19:21 แจ้งโอนเงินค่ะ 386 3
177 16 ก.ค.2557 11:50:43 ร่วมบริจาคทำบุญด้วยครับ 426 1
176 14 ก.ค.2557 17:52:39 แจ้งโอนเงินค่ะ 382 1
175 14 ก.ค.2557 14:57:51 แจ้งเพิ่มเติม 351 0
174 14 ก.ค.2557 10:16:53 แจ้งโอนเงินครับ 361 1
173 09 ก.ค.2557 11:29:49 แจ้งเพิ่มค่ะ 361 2
172 09 ก.ค.2557 11:22:43 แจ้งเรื่องบริจาคเงินคะ 347 0
171 28 มิ.ย.2557 20:22:00 แจ้งโอนเงินค่ะ 416 1
170 27 มิ.ย.2557 10:10:19 แจ้งการโอนเงิน ร่วมบริจาคทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 397 6
169 25 มิ.ย.2557 03:23:15 แจ้งการโอนเงิน 375 1
168 23 มิ.ย.2557 18:07:34 แจ้งบริจาคเงินค่ะ 361 2
167 13 มิ.ย.2557 12:39:27 แจ้งบริจาคค่ะ 380 1
166 10 มิ.ย.2557 19:29:32 แจ้งบริจาคเงินไถ่ชีว้ตโคกระบือคะ 393 1
165 09 มิ.ย.2557 13:07:07 แจ้งโอนเงิน 366 2
164 03 มิ.ย.2557 16:30:04 แจ้งโอนเงินบริจาค 398 1
163 27 พ.ค.2557 11:14:31 โอนเงินบริจาคเข้าไทยพาณิชย์ ยอด 500 บาทค่ะ 361 1
162 26 พ.ค.2557 18:41:35 สอบถามพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือครั้งต่อไปจะจัดขึ้นเมือไร วันไหน 478 0
161 23 พ.ค.2557 20:15:36 บริจาคเงิน 372 0
160 18 พ.ค.2557 11:32:16 แจ้งการโอนเงินครับ 399 3
159 18 พ.ค.2557 11:28:08 แจ้งโอนเงินครับ 363 1
158 17 พ.ค.2557 07:55:29 แจ้งโอนเงินค่ะ 361 1
157 15 พ.ค.2557 23:52:55 สอบถามค่ะ 409 1
156 10 พ.ค.2557 15:05:07 โอนเงินค่ะ 354 1
155 30 เม.ย.2557 09:20:05 ขอร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 412 1
154 29 เม.ย.2557 14:42:33 แจ้งโอนเงินค่ะ 368 1
153 21 เม.ย.2557 19:37:42 ถ้าจะไถ่ชีวิตโคกระบือได้ทั้งตัวต้องบริจาคเงินเท่าไหร่ค่ะ 543 2
152 16 เม.ย.2557 13:52:17 แจ้งโอนเงินครับ 389 2
151 05 เม.ย.2557 17:22:56 โอนเงินค่าบริจาคไถ่ชืวิตโคกระบือ 419 2
150 04 เม.ย.2557 12:26:57 ขอใบเสร็จรับเงิน 390 1
149 03 เม.ย.2557 17:40:23 คำกรวดน้ำในการไถ่ชีวิตโคกระบือ 770 2
148 26 มี.ค.2557 16:07:05 แจ้งโอนเงิน 438 3
147 17 มี.ค.2557 14:05:52 แจ้งโอนเงิน 400 1
146 17 มี.ค.2557 11:15:02 แจ้งการโอนเงิน 366 1
145 04 มี.ค.2557 15:04:42 แจ้งโอนเงิน 417 0
144 28 ก.พ.2557 13:21:42 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 431 0
143 14 ก.พ.2557 20:21:58 แจ้งโอนเงิน 437 1
142 12 ก.พ.2557 22:31:35 ถ่ายชีวตโคกระบือ 424 1
141 10 ก.พ.2557 14:31:00 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 404 1
140 04 ธ.ค.2556 19:10:34 แจ้งยอดเงินทำบุญไถ่ชีวิต โคกระบือ 3 ยอด คะ สาธุ 579 1
139 12 พ.ย.2556 22:16:47 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันพ่อ 511 1
138 31 ต.ค.2556 14:36:10 คำอธิษฐานไถ่ชีวิตโคกระบือคะ 556 0
137 31 ต.ค.2556 14:35:25 คำอธิษฐานไถ่ชีวิตโคกระบือคะ 574 1
136 31 ต.ค.2556 14:22:19 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิต โคกระบือ 31/10/2556 393 2
135 31 ต.ค.2556 09:51:42 โครงการไถ่ชีวีตโค-กระบือ ที่จะเริ่มในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 จะหมดเขตรับเงินบริจาควันไหนคะ 475 1
134 30 ก.ย.2556 21:41:21 สอบถามรายละเอียดการไถ่ชีวิตโค กระบือ 607 1
129 24 ก.ย.2556 22:07:45 สอบถามเรื่องโรงฆ่าสัตว์รังสิต 521 1
128 17 ก.ย.2556 14:48:26 โอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ แล้วค่ะ 442 1
127 03 ก.ย.2556 16:18:13 โอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วค่ะ 423 1
126 26 ส.ค.2556 13:14:15 สอบถามรายละเอียดคราา 623 1
125 13 ส.ค.2556 15:36:39 สอบถามรายละเอียดการไถ่ชีวิตโคกระบือ 565 1
124 07 ส.ค.2556 19:32:53 แจ้งความจำนงค์ ต้องการทราบข่าวสารของมูลนิธิฯ 438 1
123 25 ก.ค.2556 09:04:38 รบกวนออกใบเสร็จรับเงิน 469 2
122 24 ก.ค.2556 09:56:23 ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 610 3
121 19 ก.ค.2556 13:33:11 โอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 439 1
120 12 ก.ค.2556 20:51:14 แจ้งการโอนเงินคะ 436 1
119 10 ก.ค.2556 10:51:05 แจ้งโอนเงินค่ะ 414 1
118 10 ก.ค.2556 01:29:02 หนูต้องการไถ่ชีวิต โคกระบือ คะ 510 1
117 09 ก.ค.2556 06:52:01 แจ้งการโอนเงินบริจาคครับ 445 1
116 06 ก.ค.2556 14:23:54 ขอรับโคที่ไถ่ชีวิตมาเลี้ยง 459 3
115 15 มิ.ย.2556 22:23:46 อยากถ่ายชีวิตโคกระบือค่ะ 531 1
114 04 มิ.ย.2556 19:59:17 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 668 3
113 22 พ.ค.2556 14:46:39 โอนเงินทำบุญ 504 2
112 10 พ.ค.2556 14:16:03 โอนเงินบริจาค 485 1
111 01 พ.ค.2556 21:17:06 ร่วมบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 625 5
110 22 เม.ย.2556 13:27:39 ขอบคุณทางมูลนิธิฯ มากๆ ค่ะ 493 1
109 09 เม.ย.2556 20:37:54 ขอทราบรายละเอียดการมอบโค-กระบือ 711 2
108 09 เม.ย.2556 09:21:13 โอนเงิน 445 2
107 01 เม.ย.2556 14:51:21 ๊รบกวน Update หน้าเวปให้เร็วหน่อยค่ะ 505 9
106 18 มี.ค.2556 10:02:30 ร่วมบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 575 1
105 11 มี.ค.2556 12:01:03 ร่วมบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 441 2
104 10 มี.ค.2556 19:31:19 หาข้อมูลโคที่ไถ่ชีวิตไปไม่เจอครับ 514 1
103 27 ก.พ.2556 18:56:06 ขอใบเสร็จรับเงิน 496 1
102 11 ก.พ.2556 17:42:00 ได้โอนเงินบริจากไถ่ชีวิตโคกระบือ 677 1
101 06 ก.พ.2556 09:42:32 ขอทราบเวลาทำการของมูลนิธิฯ 618 2
100 25 ม.ค.2556 17:26:10 ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินนะคะ 568 1
99 21 ม.ค.2556 13:40:15 ขอใบเสร็จหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้รับจริงๆเลย 565 1
98 21 ม.ค.2556 11:39:10 เปลี่ยนแปลงราคาโค-กระบือ 694 1
97 02 ม.ค.2556 15:26:06 เเจ้งการโอนเงินบริจาคเข้ามูลนิธิโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 598 2
96 19 ธ.ค.2555 12:37:21 ไถ่ชีวิตฯ วาระพิเศษครั้งต่อไป 620 1
95 19 ธ.ค.2555 10:19:59 อยากเห็นรูปวันไปมอบโค-กระบือ ในวันที่ 5 ธค. 571 4
94 14 ธ.ค.2555 11:47:42 ไม่สามารถเข้าweb savebuff.org หรือ หน้า facebook ได้ 560 1
93 12 ธ.ค.2555 22:03:21 สอบถามวันทำการของมูลนิธิ ว่าวันที่ 29 ธันวาคมเปิดทำการหรือไม่ 457 2
92 10 ธ.ค.2555 22:26:15 ขอบคุณพระอาจารย์และคณะมูลนิธิไถ่ชีวิตโค กระบือ 491 3
91 26 พ.ย.2555 09:26:48 อยากให้ Post ราคาโค-กระบือ ไว้หน้า web ค่ะ 578 3
90 26 พ.ย.2555 09:21:30 ข้อมูลรายชื่อผู้บริจาค-ผู้รับมอบไม่ Update 517 2
89 23 พ.ย.2555 21:08:44 โอนเงินและส่งอีเมล์แล้ว (ครบจำนวนเงิน) ** จอง โค 4 ตัว-กระบือ 4 ตัว (ไปร่วมพิธี วันที่ 25 ค่ะ) 563 1
88 23 พ.ย.2555 13:31:05 แจ้งเรื่องการโอนเงินบริจาค 608 1
87 22 พ.ย.2555 22:27:16 ถ้าเรามีสลิปยืนยันการโอน เราสามารถไปร่วมพิธีแทนคนที่ไถ่ได้ไหมค่ะ 529 1
86 22 พ.ย.2555 00:26:27 การจองโค-กระบือ งานวันที่ 25 656 1
85 21 พ.ย.2555 11:56:00 แจ้งการโอนเงินบริจาค 505 1
84 11 พ.ย.2555 14:14:17 แจ้งการโอนเงิน 598 2
83 09 พ.ย.2555 21:12:49 พิธีไถ่ชีวิต โค-กระบือ วันที่ 25 พ.ย. 2555 ที่จะถึงนี้ค่ะ 621 2
82 07 พ.ย.2555 16:41:22 เรื่องการโอนเงิน 513 1
81 06 พ.ย.2555 13:35:44 ขอสอบถามข้อมูลค่ะ 581 1
80 06 พ.ย.2555 13:32:14 ขอสอบถาม 440 1
79 31 ต.ค.2555 16:52:53 สอบถามเรื่องบริจาค 648 1
78 27 ก.ย.2555 14:02:47 ต้องการบริจาคเงินไถ่วัว 1ตัว หักภาษีได้รึยังครับ. และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 723 1
77 14 ก.ย.2555 17:01:32 อยากทราบว่าต้องโอนเงินเท่าไร/โค1 ตัว 796 1
76 05 ก.ย.2555 16:50:19 แจ้งการส่งหลักฐานร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 917 2
75 27 ส.ค.2555 10:21:33 ส่งบิลใบเสร็จ 646 0
74 09 ส.ค.2555 13:43:51 ส่งบิลใบเสร็จ 710 1
73 30 ก.ค.2555 21:13:30 ไถ่ชีวิตโคกระบือ วันแม่แห่งชาติ 733 4
72 23 ก.ค.2555 10:41:46 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 749 5
71 19 ก.ค.2555 09:52:39 โอนเงินร่วมบริจาคค่ะ 743 2
70 09 ก.ค.2555 13:18:45 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตรโคกระบือ 720 1
69 07 ก.ค.2555 11:30:30 จะไถ่อีกครั้งเมื่อไหร่ค่ะ 690 1
68 28 มิ.ย.2555 15:07:26 โอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 725 1
67 25 มิ.ย.2555 21:48:45 ได้โอนเงินเข้ามูลนิธิ 503 1
66 29 พ.ค.2555 14:57:48 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 1301 5
65 07 พ.ค.2555 15:58:54 โอนเงิน เข้ามูลนิธิ 691 1
64 01 พ.ค.2555 11:52:22 แจ้งโอนเงินเข้ามูลนิธิุ 491 1
63 24 เม.ย.2555 16:04:19 มูลินิธิฯเปิดทำการตามปกติ 549 2
62 19 เม.ย.2555 16:59:43 โอนเงินบริจาค 520 3
61 19 เม.ย.2555 10:55:02 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 612 1
60 19 เม.ย.2555 10:50:30 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 491 1
59 18 เม.ย.2555 13:21:06 โอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 554 1
58 04 เม.ย.2555 14:31:44 แจ้งโอนเงิน ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 584 1
57 28 มี.ค.2555 10:24:15 ปิดปรับปรุงมูลนิธิฯ 580 0
56 20 มี.ค.2555 09:04:53 อยากไถ่ชีวิตโค 827 1
55 19 มี.ค.2555 14:22:40 ส่งใบเสร็จ 525 2
54 19 มี.ค.2555 14:15:27 ส่งใบเสร็จ 488 1
53 19 มี.ค.2555 11:41:43 อยากทราบเรื่องการมอบโค-กระบือ ให้เกษตรกร 565 1
52 26 ก.พ.2555 13:40:09 ถ้าจะโอนภายในวันนี้ยังทันไหมคับบ 665 6
51 25 ก.พ.2555 23:50:30 แจ้งโอนเงิน ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 544 1
50 23 ก.พ.2555 17:22:36 โอนเงินเพื่อทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 600 1
49 23 ก.พ.2555 12:27:49 แจ้งโอนเงิน ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 587 1
48 19 ก.พ.2555 20:09:21 โอนเงินบริจาคไถ่กระบือ 529 2
47 14 ก.พ.2555 16:55:48 ส่งใบ pay- in ทาง e-mail 496 1
46 08 ก.พ.2555 19:28:17 แจ้งโอนเงิน 599 บาท โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 632 2
45 30 ม.ค.2555 12:44:14 อยากจะร่วมบริจาคฯ 643 1
44 24 ม.ค.2555 14:35:40 แจ้งโอนเงิน ช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ 735 1
43 20 ม.ค.2555 19:11:43 แจ้งโอนเงิน ช่วยสมทบทุนค่ะ 550 4
42 17 ม.ค.2555 13:58:43 โอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 533 1
41 17 ม.ค.2555 07:14:05 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 528 1
40 14 ม.ค.2555 01:15:18 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 532 1
39 11 ม.ค.2555 12:36:04 แจ้งโอนเงินร่วมบริจาค 432 1
38 08 ม.ค.2555 14:35:23 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 421 1
37 05 ม.ค.2555 16:43:53 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญ 540 1
36 25 ธ.ค.2554 21:43:46 กำหนดวันจัดพิธีไถ่และมอบโค-กระบือ เนื่องในโอกาสวันพ่อ 2554 944 2
34 22 ธ.ค.2554 06:47:15 อยากร่วมทำบุญ 635 1
33 09 ธ.ค.2554 15:10:25 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 690 1
32 06 ธ.ค.2554 12:58:34 โอนเงินไถ่ชีวิตโค กระบือ 582 1
31 30 ต.ค.2554 17:42:16 มูลนิธิฯ ขอเลื่อนกำหนดการจัดพิธิไถ่ชีวิตฯ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด 797 1
30 10 ต.ค.2554 14:44:29 ต้องการไถ่โค 1 ตัวในวันพ่อ 765 6
29 08 ต.ค.2554 11:47:23 ต้องการร่วมบริจาคโค-กระบือ และร่วมพิธีวันที่ 20พย54 635 1
28 04 ต.ค.2554 18:47:48 แจ้งการโอนเงินบริจาคมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลคะ 683 1
27 20 ก.ย.2554 16:14:15 แจ้งโอนเงินบริจาคสำหรับช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 703 2
26 17 ก.ย.2554 22:52:06 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 630 3
25 15 ก.ย.2554 17:47:41 ร่วมทำบุญ 544 1
24 30 ส.ค.2554 09:57:11 ผมขอ เบอร์ พระ อาจารย์ เพื่อ นัด ถ่าย โค หนึ่ตัว ที่ โรงฆ่าสัตว์ รังสิต ใน วันที่3หรื4 เดือน ก.ย. นี้ ครับ 769 2
23 07 ส.ค.2554 22:21:04 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 755 1
22 02 ส.ค.2554 11:14:48 ร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ 676 1
21 30 ก.ค.2554 20:51:56 อยากไปเอง 683 1
20 28 ก.ค.2554 13:58:15 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 771 1
19 08 มิ.ย.2554 21:24:46 ชาวนาที่รับวัวไปเค้ามีสัญญาว่าจะไม่ฆ่าวัวที่รับไปเป็นเวลากี่ปี แล้วถ้าเกิดมีลูก ชาวนาสามารถขายลูกวัวได้รึป่าว 864 1
18 02 มิ.ย.2554 08:48:38 ไถ่โคทั้งตัวผมจะไปรวบรวมเงินมาจากหลายคนช่วยกันได้ไหมครับ 983 2
17 19 เม.ย.2554 11:57:07 ไถ่โคทั้งตัวราคาเท่าไรค่ะ 1547 2
15 18 มี.ค.2554 12:48:42 การหักภาษี 903 3
14 02 มี.ค.2554 10:49:32 จะได้ทราบได้อย่างไรว่าเกษตรกรจะไม่นำโค-กระบือไปขายในอนาคต 1019 2
13 20 ม.ค.2554 09:36:30 อยากร่วมบริจาคจะทำได้อย่างไรบ้างคะ 1378 3
12 05 ม.ค.2554 20:26:47 อยากทราบว่ากระบือของตนเองอยู่ที่ไหน เชคได้จากไหนคะ 995 2
11 27 พ.ย.2553 15:08:15 แจ้งรายการโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโคเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 827 1
10 18 พ.ย.2553 11:15:07 เริ่มพิธีกี่โมง 761 1
9 12 พ.ย.2553 08:27:22 ขอแผนที่โรงฆ่าสัตว์รังสิตค่ะ 823 1
8 06 พ.ย.2553 13:59:43 ติดต่อไม่ได้ 706 1
7 02 พ.ย.2553 20:16:39 มาบอกอีเมลล์เพื่อขอทราบแผนที่นะคะ 684 1
6 30 ต.ค.2553 10:40:23 ขอแผนที่โรงฆ่าสัตว์รังสิตด้วยนะคะ 2394 6
5 11 ต.ค.2553 17:25:46 ขอทราบเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงิน 1165 5
4 29 ก.ย.2553 13:47:12 มูลนิธิเผยแพร่กิจกรรมโดยแจกจ่ายซีดีภาพถ่ายพิธีไถ่และมอบฯ 1024 1
3 17 ส.ค.2553 20:20:09 ต้องการทราบ 1058 2
2 06 ส.ค.2553 19:36:31 ขอทราบวันจัดกิจกรรม 1021 3