หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
                         
 
1155 10 ก.ค.2566 16:30:35 วัดป่าศรีบุญเรือง มีพื้นที่ป่าไม้และหญ้า6ไร่ ต้องการวัวหรือกระบือเพื่อกินหญ้าให้วัดไม่รก 149 2
1154 30 เม.ย.2566 14:52:44 ความปลอดภัยของโคกระบือที่ได้รับการช่วยเหลือ 201 1
1153 23 ม.ค.2566 15:27:45 ขอทราบกำหนดการไถ่ชีวิตโคกระบือช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 533 3
1152 27 ธ.ค.2565 18:03:29 หารายชื่อผู้ร่วมบริจาคไม่เจอ 359 1
1151 01 พ.ย.2565 11:54:36 สอบถามกำหนดปิดรอบรับบริจาคเดือนพฤศจิกายน 2565 318 1
1150 20 ส.ค.2565 07:25:06 บริจาคเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 594 1
1149 18 ก.ค.2565 11:58:33 แจ้งการโอนเงินบริจาคสมทบไถ่โคกระบือ 1228 4
1148 14 ก.ค.2565 09:37:29 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 396 1
1147 07 ก.ค.2565 12:28:58 ขอรับใบเสร็จการบริจาค 401 2
1146 28 พ.ค.2565 00:22:15 ขอร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 652 3
1145 26 ก.พ.2565 19:40:03 ร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโคกระบือ 963 5
1144 22 ก.พ.2565 23:35:30 ร่วมสบทบทุน ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 425 1
1143 10 ก.พ.2565 10:16:56 ร่วมบสมทบทุน 424 1
1142 09 ก.พ.2565 10:34:31 ร่วมบริจาค 351 1
1141 01 ก.พ.2565 07:49:03 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ เดือนมกราคม 2565 490 2
1140 11 ม.ค.2565 09:21:17 แจ้งการทำบุญและแนบสลิปไปทาง e-mail แล้วนะครับ 447 1
1139 31 ธ.ค.2564 14:55:14 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 482 1
1138 09 ธ.ค.2564 13:23:52 ร่วมสมทบไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตามกำลังศรัทธา 636 1
1137 30 ต.ค.2564 05:23:00 ร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 588 2
1136 02 ต.ค.2564 06:31:04 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนตุลาคม 2564 914 5
1135 29 ก.ย.2564 22:54:37 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เดือนกันยายน 65 450 2
1134 25 ก.ย.2564 17:52:56 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือในวันเกิดค่ะ 515 1
1133 25 ก.ย.2564 10:34:06 e-donation 554 4
1132 21 ก.ย.2564 22:55:08 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 450 1
1131 21 ก.ย.2564 22:38:37 ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนกันยายน 2564 417 1
1130 17 ก.ย.2564 23:34:58 ร่วมทำบุญไถ่โค-กระบือ 465 1
1129 17 ก.ย.2564 16:43:18 ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 395 1
1128 14 ก.ย.2564 14:14:52 ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ บุญนี้แด่เจ้าพ่อเจตคุปต์ 431 1
1127 12 ก.ย.2564 20:13:46 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 409 1
1126 30 ส.ค.2564 18:26:42 ขอร่วมทำบุญ 452 1
1125 27 ส.ค.2564 12:43:17 ร่วมทำบุญครับ 402 1
1124 25 ส.ค.2564 07:58:54 ร่วมบริจาคและขอใบเสร็จรับเงินค่ะ 462 1
1123 21 ส.ค.2564 09:13:46 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 474 2
1122 21 ส.ค.2564 08:34:01 ร่วมทำบุญ 406 1
1121 10 ส.ค.2564 22:46:56 ร่วมสมทบทุนบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 465 4
1120 24 ก.ค.2564 11:07:08 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 655 2
1119 24 ก.ค.2564 08:23:21 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค กระบือ 428 2
1118 24 ก.ค.2564 07:56:48 แจ้งบริจาค 490 1
1117 23 ก.ค.2564 14:08:46 แจ้งบริจาคครับ 403 1
1116 12 ก.ค.2564 15:56:19 ร่วมบริจาตไถ้ชีวิตโค-กระบือ 570 4
1115 06 ก.ค.2564 10:09:52 ยังไม่ได้รับ​ใบอนุโมทนาคะ 542 1
1114 03 ก.ค.2564 02:20:14 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 491 1
1113 01 ก.ค.2564 15:19:43 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 557 2
1112 26 มิ.ย.2564 12:30:23 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 400 บาท 436 1
1111 25 มิ.ย.2564 11:00:17 ร่วมไถ่ชีวิตโค - กระบือ เนื่องในวันเกิด 299 บาท 432 1
1110 22 มิ.ย.2564 13:43:11 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 456 1
1109 11 มิ.ย.2564 08:44:01 ไถ่ชีโคกระบือ 530 2
1108 06 มิ.ย.2564 21:48:07 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 667 2
1107 06 มิ.ย.2564 15:04:03 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 463 1
1106 06 มิ.ย.2564 10:11:40 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ เพื่อเป็นบุญกุศลช่วยแม่ที่ป่วย 559 1
1105 04 มิ.ย.2564 07:45:27 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันเกิด 500 2
1104 25 พ.ค.2564 18:58:42 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 550 3
1103 25 พ.ค.2564 11:32:36 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ เนื่องในวันวิสาขบูชา 2564 ค่ะ 497 1
1102 17 พ.ค.2564 22:31:08 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 99 บาท 541 3
1101 16 พ.ค.2564 08:46:16 ทำบุญวันเกิดร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 999 บาท 🙏🏻 524 3
1100 15 พ.ค.2564 20:19:04 ร่วมทำบุญปล่อยโคกระบือ 625 2
1099 15 พ.ค.2564 14:23:47 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 433 2
1098 13 พ.ค.2564 17:43:45 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 200 บาท 463 1
1097 11 พ.ค.2564 22:13:39 ร่วมไถ่ ชีวิต โคกระบือ 455 1
1096 07 พ.ค.2564 13:28:54 ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท 446 1
1095 06 พ.ค.2564 22:39:13 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 462 2
1094 04 พ.ค.2564 14:53:09 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 484 4
1093 27 เม.ย.2564 12:41:39 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 503 2
1092 21 เม.ย.2564 11:23:46 ร่วมบริจาคเงินให้มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 300 บาท 501 2
1091 20 เม.ย.2564 11:01:20 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 491 1
1090 14 เม.ย.2564 20:57:18 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 510 1
1089 28 มี.ค.2564 12:02:18 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ28/64 789 3
1088 22 มี.ค.2564 17:39:39 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 550 1
1087 16 มี.ค.2564 13:41:27 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 100 บาท วันที่16/03/2021 608 1
1086 13 มี.ค.2564 10:53:06 ร่วมบริจาค 535 2
1085 07 มี.ค.2564 07:47:51 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 656 1
1084 05 มี.ค.2564 16:12:46 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 426 1
1083 04 มี.ค.2564 15:38:22 ทำบุญ 100 บาท 450 1
1082 03 มี.ค.2564 13:49:11 ร่วมบุญ 200 บาท 478 1
1081 01 มี.ค.2564 12:42:15 บริจาคเงิน 400 บาท สำหรับใถ่ชีวิตโค 483 1
1080 27 ก.พ.2564 14:12:47 ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 465 1
1079 27 ก.พ.2564 09:02:22 บริจาค1000บาท 443 1
1078 26 ก.พ.2564 14:37:34 บริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือ 100 บาท เข้า ธนาคารกรุงไทย 26/2/64 515 1
1077 26 ก.พ.2564 12:26:08 บริจาค 500บาท เพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือ วันที่ 26/2/21 ธ.กรุงเทพ 430 1
1076 15 ก.พ.2564 10:10:13 บริจาจไถ่ชีวิตโคกระบือ 658 2
1075 27 ม.ค.2564 19:46:22 บริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 801 5
1074 11 ม.ค.2564 21:27:15 สอบถามพิธีไถ่โคกระบือรอบเดือนมค64 มีวันไหนครับ 817 2
1073 06 ม.ค.2564 09:19:52 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนมกราคม 2564 970 1
1072 01 ม.ค.2564 05:04:57 ร่วมบริจาค 715 1
1071 05 ธ.ค.2563 09:13:13 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1132 5
1070 05 ธ.ค.2563 09:12:00 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 538 2
1069 01 ธ.ค.2563 10:24:00 บริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนธันวาคม 63 626 1
1067 01 ธ.ค.2563 10:21:00 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนธันวาคม 2563 578 1
1068 01 ธ.ค.2563 10:21:00 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนธันวาคม 2563 533 1
1066 28 พ.ย.2563 22:35:14 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 548 1
1065 20 พ.ย.2563 20:53:22 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 520 1
1064 16 พ.ย.2563 09:48:42 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 610 1
1063 14 พ.ย.2563 13:46:45 ร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือ 500 บาท เข้ากรุงไทย 14/11/63 เวลา 13.44น. 497 1
1062 12 พ.ย.2563 11:14:17 ร่วมบริจาค​ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 431 1
1061 10 พ.ย.2563 13:26:57 รวมบริจาค 574 1
1060 10 พ.ย.2563 12:17:45 ร่วมบริจาค 448 1
1059 01 พ.ย.2563 15:23:35 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 636 3
1058 27 ต.ค.2563 08:58:12 ไถ่ชีวิตกระบือ 1 ตัว 564 1
1057 17 ต.ค.2563 14:33:30 ขอรับใบเสร็จบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 581 4
1056 16 ต.ค.2563 10:15:29 ร่วมบริจาค 522 0
1055 13 ต.ค.2563 07:36:20 ขอทราบค่าไถ่ชีวิต 693 1
1054 12 ต.ค.2563 02:59:42 ร่วมบริจาค 488 1
1053 05 ต.ค.2563 16:17:41 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 710 2
1052 04 ต.ค.2563 23:23:44 e-donation 531 2
1051 01 ต.ค.2563 11:16:51 ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนตุลาคม 2563 608 2
1050 27 ก.ย.2563 20:50:21 ร่วมบริจาคค่ะ 549 1
1049 23 ก.ย.2563 06:40:17 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 23 ก.ย.2563 579 1
1048 17 ก.ย.2563 17:39:01 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 541 1
1047 17 ก.ย.2563 09:28:50 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 479 1
1046 16 ก.ย.2563 15:48:53 ร่วมทำบุญ 512 1
1045 16 ก.ย.2563 08:42:49 ร่วมทำบุญค่ะ 494 1
1044 13 ก.ย.2563 06:55:59 ร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ 503 1
1043 08 ก.ย.2563 13:52:23 แจ้งโอนเงิน 504 2
1042 08 ก.ย.2563 10:36:05 แจ้งโอนเงินบริจาคค่ะ 500 1
1041 02 ก.ย.2563 21:41:07 ร่วมสมทบทุนเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือ 602 1
1040 31 ส.ค.2563 12:08:06 ร่วมสบทบทุนไถ่ชีวิตโคกระบือ 567 1
1039 27 ส.ค.2563 12:14:15 ไถ่ชีวิตโคกระบื 601 1
1038 26 ส.ค.2563 22:27:02 บริจาค 500บาท เพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือ เมื่อวันที่8 ส.ค. แต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จค่ะ 591 1
1037 26 ส.ค.2563 16:07:28 ขอรับมอบโค-กระบือ 548 1
1036 26 ส.ค.2563 15:28:41 ร่วมบริจากเงินไถ่ชีวิตโคกระบื ครับ 574 1
1035 25 ส.ค.2563 01:18:11 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 494 1
1034 23 ส.ค.2563 11:47:46 บริจาคสมทบทุนไถ่ถอนชีวิตโค-กระบือ 567 1
1033 18 ส.ค.2563 07:26:00 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 18 ส.ค. 2563 708 2
1032 15 ส.ค.2563 09:20:39 ร่วมบริจาค 520 1
1031 13 ส.ค.2563 15:58:42 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 523 1
1030 12 ส.ค.2563 08:33:04 เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 499 1
1029 11 ส.ค.2563 15:07:07 ร่วมบริจาคไถ่โคกระบือ 99 บาท 579 1
1028 11 ส.ค.2563 08:36:35 ร่วมไถ่ขีวิตโคกระบือ 534 1
1027 08 ส.ค.2563 18:19:00 บริจาค 500บาท เพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 554 2
1026 08 ส.ค.2563 15:45:25 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 503 0
1025 06 ส.ค.2563 13:03:45 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 5 ส.ค. 2563 557 1
1024 05 ส.ค.2563 18:16:07 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 521 1
1023 04 ส.ค.2563 19:31:21 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 503 1
1022 03 ส.ค.2563 10:32:19 แจ้งการโอนเงิน 525 1
1021 01 ส.ค.2563 16:24:55 บริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 560 1
1020 01 ส.ค.2563 14:10:00 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิต โค กระบือครับ 510 1
1019 31 ก.ค.2563 17:54:44 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 509 1
1018 28 ก.ค.2563 13:08:57 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 28 ก.ค. 2563 541 1
1017 27 ก.ค.2563 22:55:40 ไถ่ชีวิตโค 525 1
1016 19 ก.ค.2563 09:29:35 บริจาคเงินทำบุญเนื่องในวันเกิด 558 1
1015 18 ก.ค.2563 07:31:22 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 18 ก.ค. 2563 557 1
1014 12 ก.ค.2563 13:34:42 ร่วมไถ่ชีวิต​โค-กระบือ 586 1
1013 10 ก.ค.2563 06:18:01 ร่วมไถ่โคกระบือ 504 1
1012 07 ก.ค.2563 13:37:05 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ 641 1
1011 02 ก.ค.2563 02:58:31 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 2 ก.ค. 2563 637 2
1010 01 ก.ค.2563 15:05:51 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 509 1
1009 01 ก.ค.2563 07:05:37 ร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค กระบือ 518 1
1008 28 มิ.ย.2563 18:29:40 บริจาคเงินให้มูลนิธิ 515 1
1007 25 มิ.ย.2563 17:55:09 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 544 1
1006 19 มิ.ย.2563 13:50:39 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 19 มิ.ย. 2563 613 1
1005 16 มิ.ย.2563 14:33:31 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 16.06.2020 624 1
1004 14 มิ.ย.2563 20:39:56 ร่วมทำบุญสมทบไถ่-โคกระบือ 548 3
1003 10 มิ.ย.2563 23:32:59 อยากได้วัวมาเลี้ยง 545 1
1002 05 มิ.ย.2563 13:41:00 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 5 มิ.ย. 2563 626 2
1001 04 มิ.ย.2563 13:37:07 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค - กระบือ 639 2
1000 02 มิ.ย.2563 18:39:01 ร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโคกระบือ 496 1
999 29 พ.ค.2563 13:12:28 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 615 1
998 27 พ.ค.2563 09:43:36 แจ้งการบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 607 1
997 27 พ.ค.2563 07:40:33 ร่วมบริจาคไถ่โค กระบือ กับมูลนิธิ 529 1
996 27 พ.ค.2563 06:16:55 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 27 พ.ค. 2563 667 1
995 21 พ.ค.2563 00:05:00 ขอแจ้งบริจาคเงิน 580 1
994 20 พ.ค.2563 09:28:30 แจ้งบริจาคถ่ายชีวิตโคกระบือ 594 1
993 18 พ.ค.2563 06:06:36 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 18 พ.ค. 2563 586 1
992 14 พ.ค.2563 17:34:56 ทำบุญ 525 1
991 12 พ.ค.2563 18:53:15 ทำบุญวันเกิด ร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือ 596 1
990 09 พ.ค.2563 23:19:19 ร่วมบริจาคเงิน ไถ่ชีวิตโคกระบือ 500 บาทค่ะ 598 1
989 09 พ.ค.2563 13:53:32 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 09 พ.ค. 2563 536 1
988 09 พ.ค.2563 08:45:04 ขอโอนบริจาคสมทบทุนไถ่ชีวิตโคกระบือ 500 บาท 555 1
987 08 พ.ค.2563 21:15:13 ขอร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ​1,000บาทค่ะ 642 1
986 07 พ.ค.2563 20:57:42 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 615 1
985 06 พ.ค.2563 15:29:56 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ 540 1
984 03 พ.ค.2563 14:34:24 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 3 พ.ค. 2563 565 1
983 17 เม.ย.2563 08:06:17 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 17เม.ย. 2563 740 1
982 03 เม.ย.2563 07:56:14 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน เมย. 2563 782 3
981 31 มี.ค.2563 09:06:00 บริจาคไถ่ชีวิต โค กระบือ 622 1
980 24 มี.ค.2563 16:46:58 ทำบุญ 99 บาท 604 1
979 19 มี.ค.2563 17:31:45 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิต โค-กระบือ 597 1
978 16 มี.ค.2563 18:32:09 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 649 1
977 13 มี.ค.2563 11:55:54 ขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี เงินบริจาค 1000 บาท 599 1
976 07 มี.ค.2563 21:40:39 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 5000 บาท 637 2
975 03 มี.ค.2563 09:03:18 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิต โค-กระบือ200 ค่ะ 559 1
974 29 ก.พ.2563 16:25:35 บริจาค 500บาท เพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 598 2
973 28 ก.พ.2563 18:44:28 บริจาค 500บาทไถ่ชีวิตโค-กระบือ 555 1
972 26 ก.พ.2563 20:43:14 ร่วมไถ่ชีวิต โคกระบือ 500 บา่ท 537 2
971 26 ก.พ.2563 20:36:08 ร่วมไถ่ชีวิต โคกระบือ 623 1
970 22 ก.พ.2563 13:46:54 ร่วมไถ่ชีวิตโค 573 1
969 21 ก.พ.2563 08:01:13 ร่วมบริจาค 618 1
968 17 ก.พ.2563 12:37:15 แจ้งบริจาคช่วยชีวิตโคกระบือจำนวน 500 บาท 614 2
967 16 ก.พ.2563 00:54:20 บริจาค 572 1
966 13 ก.พ.2563 07:02:57 ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 682 1
965 12 ก.พ.2563 09:02:24 โอนเงิน 100 ช่วยโคกระบือ 655 1
964 12 ก.พ.2563 09:00:51 โอนเงิน 200 ช่วยโคกระบือ 529 1
963 12 ก.พ.2563 08:59:21 โอนเงิน 200 ช่วยโคกระบือ 552 1
962 12 ก.พ.2563 08:51:41 โอนเงิน 500 ช่วยโคกระบือ 543 0
961 27 ม.ค.2563 09:49:08 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 27 ม.ค. 2563 734 1
960 25 ม.ค.2563 00:36:55 ร่วมไถ่ชีวิตโคค่ะ 694 2
959 19 ม.ค.2563 19:18:48 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน 19 ม.ค. 2563 669 1
958 18 ม.ค.2563 12:55:30 ร่วมทำบุญโค 1 ตัว ในงานวันที่ 26 มค 2563 630 1
957 07 ม.ค.2563 09:57:04 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 821 1
956 04 ม.ค.2563 13:41:52 ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนมกราคม 2563 1048 1
955 02 ม.ค.2563 00:03:22 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 760 1
954 01 ม.ค.2563 21:33:51 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 701 1
953 31 ธ.ค.2562 11:21:52 ร่วมบริจาคไถ่ชีวืตโคกระบือ 596 1
952 30 ธ.ค.2562 18:25:42 ร่วมบริจจาคำไถ่ชีวิต โคกระบือ 605 1
951 26 ธ.ค.2562 14:33:22 ร่วมบริจาค 719 1
950 24 ธ.ค.2562 16:10:57 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 687 1
949 23 ธ.ค.2562 18:37:36 บริจาคเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 687 1
948 23 ธ.ค.2562 05:16:44 ทำบุญไถ่ชีวิต โคกระบือ 618 1
947 18 ธ.ค.2562 15:24:20 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ธ.ค. 2562 ( 3 ) 666 1
946 14 ธ.ค.2562 14:28:34 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ธ.ค.2562 (3) 686 1
945 06 ธ.ค.2562 05:04:35 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ธ.ค.62 ( 2 ) 722 2
944 03 ธ.ค.2562 22:05:46 แจงยอดบริจาค 610 1
943 03 ธ.ค.2562 10:26:38 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 741 1
942 02 ธ.ค.2562 08:50:53 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 679 2
941 02 ธ.ค.2562 08:26:20 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ธ.ค. 2562 723 1
940 02 ธ.ค.2562 06:42:16 ร่วมทำบุญ​ ถ่ายชีวิติ​ 500​ 631 1
939 28 พ.ย.2562 16:18:14 บริจาค 1,000 บาท 550 1
938 28 พ.ย.2562 09:19:24 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เดือน พ.ย.62 (เดือนเกิด) 646 1
937 28 พ.ย.2562 04:09:32 แจงยอดบริจาค 597 1
936 26 พ.ย.2562 10:22:08 เพิ่งบริจาคเงินไถ่ชีวิต 672 2
935 25 พ.ย.2562 16:47:04 ร่วมทำบุญ 564 3
934 22 พ.ย.2562 13:56:58 ร่วมทำบุญ 573 2
933 21 พ.ย.2562 23:13:41 บริจาคเงิน 641 1
932 21 พ.ย.2562 14:37:04 บริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 591 1
931 20 พ.ย.2562 12:45:21 แจ้งยอดบริจาค 569 1
930 20 พ.ย.2562 09:55:55 โทร.ไปตามเบอร์หน้าเวป แต่เป็นเบอร์ fax จะให้แจ้งโอนเงินยังไงคะ 622 1
929 15 พ.ย.2562 19:18:39 ร่วมบริจาค 500 594 1
928 15 พ.ย.2562 19:01:07 ร่วมบริจาคค่ะ 609 1
927 15 พ.ย.2562 15:37:49 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 200 บาท 598 1
926 14 พ.ย.2562 15:26:25 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน พ.ย. 2562 606 1
925 07 พ.ย.2562 13:10:11 ไถ่ชีวิตโค กระบือ 7 ต.ค.62 614 1
924 01 พ.ย.2562 11:03:44 ขอเสนอให้ใช้ระบบ e-donation ของกรมสรรพากร 722 2
923 01 พ.ย.2562 10:40:03 แนะนำ 720 1
922 01 พ.ย.2562 10:24:45 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 400 บาทครับ 619 1
921 31 ต.ค.2562 07:48:52 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 31 ต.ค. 2562 607 1
920 30 ต.ค.2562 23:48:28 สอบถามขั้นต่ำการบริจาค สำหรับออกใบเสร็จ 602 2
919 22 ต.ค.2562 17:43:07 โอนเงินช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ 712 3
918 18 ต.ค.2562 07:30:29 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ต.ค. 2562 ( 2 ) 668 1
917 14 ต.ค.2562 18:21:38 ร่วมบุญไถ่ โค กระบือ 633 1
916 04 ต.ค.2562 14:26:50 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เดือน ต.ค.62 772 1
915 03 ต.ค.2562 08:33:06 ร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ เดือน ต.ค. 62 596 1
914 02 ต.ค.2562 13:37:52 ร่วมไถ่ชีวิต โค กระบือ จำนวน 1 ตัว 672 1
913 30 ก.ย.2562 01:49:31 ร่วมบุญไถ่ โค กระบือ 625 1
912 24 ก.ย.2562 09:36:17 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 610 1
911 19 ก.ย.2562 11:50:37 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ก.ย. 2562 (2) 808 1
910 14 ก.ย.2562 15:47:23 ต้องการนำโคหรือกระบือไปให้ทั้งตัว 658 1
909 14 ก.ย.2562 15:45:11 ต้องการนำโคหรือกระบือไปให้ทั้งตัว 630 1
908 09 ก.ย.2562 09:08:04 Mrs.Chen Jin Lan 陳錦蘭 (Hongkong) ร่วมทำบุญ 627 1
907 06 ก.ย.2562 16:28:22 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ก.ย. 2562 696 4
906 03 ก.ย.2562 17:48:46 โอนเงินร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 638 1
905 30 ส.ค.2562 16:29:12 โอนเงินไถ่โคกระบือ 632 1
904 30 ส.ค.2562 13:17:05 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญค่ะ 580 1
903 28 ส.ค.2562 22:50:52 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 607 1
902 27 ส.ค.2562 12:03:29 แจ้งการโอนเงิน 636 1
901 25 ส.ค.2562 22:52:46 แจ้งโอนเงินทำบุญ 632 1
900 22 ส.ค.2562 21:50:46 แจ้งโอนเงินเข้ามูลนิธิ 575 1
899 22 ส.ค.2562 09:20:09 แจ้งโอนเงิน 599 3
898 20 ส.ค.2562 13:35:32 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 630 1
897 20 ส.ค.2562 13:35:00 แจ้งการโอนเงิน 691 1
896 20 ส.ค.2562 13:24:00 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 670 1
895 18 ส.ค.2562 13:05:28 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ส.ค. 2562 ( 2 ) 641 1
894 16 ส.ค.2562 06:32:19 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ส.ค. 2562 663 1
893 15 ส.ค.2562 01:28:13 แจ้งการโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค - กระบือค่ะ 672 1
892 14 ส.ค.2562 10:44:52 งานไถ่ชีวิตโค-กระบือ 604 1
891 13 ส.ค.2562 12:31:04 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 553 1
890 07 ส.ค.2562 06:39:35 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ส.ค. 2562 727 1
889 03 ส.ค.2562 13:55:50 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 3/8/2019 เวลา 13:51 น. 591 1
888 02 ส.ค.2562 22:03:53 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคค่ะ 555 1
887 31 ก.ค.2562 08:58:52 ร่วมทำบุญไถ่โคกระบือ 597 1
886 28 ก.ค.2562 11:53:38 แจ้งการบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 669 1
885 27 ก.ค.2562 14:47:52 โอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 677 1
884 25 ก.ค.2562 09:50:13 แจ้งการบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 582 1
883 25 ก.ค.2562 09:50:07 แจ้งการบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 587 1
882 24 ก.ค.2562 10:23:18 ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 537 1
881 17 ก.ค.2562 22:02:17 ได้ทำบุญไถ่ชีวิต โคกระบือ 633 1
880 09 ก.ค.2562 23:02:47 ร่วมบุญไถ่ชีวิต กระบือ 2ตัว 694 2
879 09 ก.ค.2562 13:21:39 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ก.ค.2562 660 1
878 01 ก.ค.2562 06:15:29 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ก.ค.2562 782 1
877 27 มิ.ย.2562 16:20:44 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือค่ะ 758 1
876 26 มิ.ย.2562 13:08:58 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 790 1
875 19 มิ.ย.2562 09:42:10 ไถ่ชีวิต โค กระบือ 727 1
874 17 มิ.ย.2562 11:11:54 ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 673 1
873 10 มิ.ย.2562 06:57:24 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน มิ.ย.2562 ครั้งที่ 2 756 1
872 06 มิ.ย.2562 11:02:06 ร่วมบริจาคถ่ายชีวิตโคกระบือ 725 1
871 05 มิ.ย.2562 11:05:35 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 709 2
870 04 มิ.ย.2562 19:32:57 บิทไถ่ชีวิตโค-กระบือ 679 5
869 03 มิ.ย.2562 15:25:36 โอนเงินไถ่ชีวิตโค กระบือ 661 1
868 30 พ.ค.2562 06:43:30 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน พ.ค. 2562 778 3
867 22 พ.ค.2562 13:58:18 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 735 1
866 21 พ.ค.2562 08:49:55 โอนตังค์ 612 1
865 20 พ.ค.2562 14:34:14 โอนเงินช่วยไถ่ชีวิต โค กระบือ ค่ะ 589 1
864 20 พ.ค.2562 09:04:09 โอนเงินไถ่ชีวติโค-กระบือ 610 1
863 18 พ.ค.2562 16:35:03 ร่วมทำบุญบริจาคเงินช่วยชีวิตโคกระบือ 658 1
862 15 พ.ค.2562 14:06:16 ร่วมทำบุญไ่ชีวิตโค-กระบือจำนวน 5000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพเรียบร้อยแล้วค่ะ 629 1
861 13 พ.ค.2562 11:58:09 บริจาคเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 741 1
860 03 พ.ค.2562 11:16:45 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 672 1
859 03 พ.ค.2562 07:22:09 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน พ.ค. 2562 723 2
858 02 พ.ค.2562 04:56:16 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกะบือ 717 1
857 29 เม.ย.2562 10:37:46 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 200 บาท 691 1
856 28 เม.ย.2562 15:14:39 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 659 1
855 21 เม.ย.2562 13:25:47 ร่วมไถ่โค กระบือ 634 4
854 21 เม.ย.2562 08:32:30 ร่วมไถ่โคกระบือ 640 1
853 02 เม.ย.2562 11:25:29 บริจาคเงินเพื่อการกุศล ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 816 1
852 01 เม.ย.2562 11:05:44 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 689 1
851 01 เม.ย.2562 07:45:00 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน เม.ย. 2562 686 1
850 27 มี.ค.2562 21:53:18 ร่วมโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกะบือกับทางมูลนิธิด้วยนะคะ 633 1
849 21 มี.ค.2562 07:31:19 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 677 1
848 05 มี.ค.2562 07:35:59 มีวัว5ชีวืตต้องการความช่วยเหลือ 1019 2
847 04 มี.ค.2562 21:30:48 ร่วมไถ่โคกระบือ 700 1
846 04 มี.ค.2562 07:31:27 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน มี.ค. 2562 670 1
845 01 มี.ค.2562 08:34:26 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 695 1
844 21 ก.พ.2562 07:53:56 ร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 688 1
843 17 ก.พ.2562 17:10:51 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 668 1
842 10 ก.พ.2562 07:03:12 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ก.พ. 2562 720 1
841 01 ก.พ.2562 08:53:43 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 713 1
840 01 ก.พ.2562 08:22:25 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 664 1
839 14 ม.ค.2562 08:10:19 สอบถามว่าเมื่อบริจาคผ่านการโอนไปแล้วต้องทำอย่างไรหรือไม่ค่ะ 693 1
838 08 ม.ค.2562 11:31:46 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 803 3
837 05 ม.ค.2562 06:59:56 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ธ.ค. 2561 700 1
836 03 ม.ค.2562 08:32:58 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 792 1
835 26 ธ.ค.2561 21:37:02 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 767 1
834 26 ธ.ค.2561 19:42:36 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 300 บาท 639 1
833 26 ธ.ค.2561 16:44:23 ร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ 670 1
832 19 ธ.ค.2561 13:59:08 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 642 2
831 17 ธ.ค.2561 21:17:23 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 646 1
830 13 ธ.ค.2561 00:50:49 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 874 1
829 13 ธ.ค.2561 00:45:10 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 650 1
828 12 ธ.ค.2561 08:27:22 บริจากเงินสมทบไถ่ชีวิตโคกระบือ 623 1
827 10 ธ.ค.2561 10:45:42 ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือ 649 1
826 07 ธ.ค.2561 14:56:05 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ธ.ค. 2561 699 1
825 03 ธ.ค.2561 18:40:26 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 659 1
824 03 ธ.ค.2561 17:58:45 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 640 2
823 01 ธ.ค.2561 03:46:41 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 656 1
822 23 พ.ย.2561 09:21:54 ร่วมบริจาคทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 728 7
821 22 พ.ย.2561 13:12:26 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 669 1
820 17 พ.ย.2561 09:58:31 ขอร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 2 ธ.ค.61 707 1
819 16 พ.ย.2561 14:49:54 ร่วมทำบุญครับ 643 1
818 10 พ.ย.2561 11:19:49 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 702 1
817 09 พ.ย.2561 08:19:19 ร่วมทำบุญไถชีวิตโค-กระบือ 671 2
816 08 พ.ย.2561 08:42:28 ขอร่วมไถ่ชีวิตกระบือ 1 ตัว 701 1
815 03 พ.ย.2561 08:50:25 ร่วมบริจาคเผื่อไถ่ ชีสิตโค กระบือครับ 663 1
814 02 พ.ย.2561 19:40:43 ร่วมทำบุญครับ 690 2
813 01 พ.ย.2561 11:27:33 ร่วมทำบุญค่ะ 745 1
812 01 พ.ย.2561 08:46:07 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 705 1
811 15 ต.ค.2561 09:12:37 ขอร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตวัว กระบือ 776 2
810 02 ต.ค.2561 11:11:54 ไถ่ชีวิตโค,กระบือ 1 ตัว ตัวละเท่าไหร่คะ 888 1
809 01 ต.ค.2561 13:05:25 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 806 2
808 03 ก.ย.2561 09:35:03 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 997 4
807 01 ก.ย.2561 11:36:37 บริจาคเงิน​ เพื่อร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิต​ โค​ กระบือ 764 2
806 31 ส.ค.2561 01:17:47 ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิต​โค​กระบือ​ 655 2
805 25 ส.ค.2561 22:03:33 ร่วมบริจาคสมทบ ไถ่ชีวิต กระบือ 746 1
804 24 ส.ค.2561 10:15:34 NIKOM ร่วมทำบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ 664 1
803 22 ส.ค.2561 16:10:34 **ประกาศ**23-26ส.ค.61 เจ้าหน้าที่ไปมอบโค-กระบือ จ.อำนาจเจริญ 692 0
802 19 ส.ค.2561 17:18:02 ร่วมบริจาค 768 1
801 18 ส.ค.2561 16:34:15 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 18 ส.ค. 2561 709 1
800 12 ส.ค.2561 09:39:37 ร่วมบริจาค ไถ่ชีวิต โค กระบือ 813 2
799 01 ส.ค.2561 08:04:47 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 811 1
798 01 ส.ค.2561 01:28:14 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ คะ 651 1
797 24 ก.ค.2561 15:26:20 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 772 1
796 16 ก.ค.2561 19:04:20 ร่วมบริจาค 741 1
795 13 ก.ค.2561 21:26:58 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 721 1
794 04 ก.ค.2561 12:38:20 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ เดือน ก.ค.61 923 3
793 02 ก.ค.2561 18:15:56 ร่วมบริจาค 705 1
792 30 มิ.ย.2561 11:00:08 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 841 1
791 30 มิ.ย.2561 03:57:01 ร่วมทำบุญค่ะ 665 1
790 27 มิ.ย.2561 13:46:38 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 701 1
789 26 มิ.ย.2561 08:07:01 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 2 ตัวคะ 818 9
788 25 มิ.ย.2561 13:03:36 แจ้งบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 709 1
787 14 มิ.ย.2561 22:57:45 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 766 1
786 12 มิ.ย.2561 20:40:10 ร่วมทำบุญ 701 1
785 08 มิ.ย.2561 07:28:19 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิต 672 1
784 06 มิ.ย.2561 08:26:00 ร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 720 1
783 05 มิ.ย.2561 18:35:45 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 714 1
782 05 มิ.ย.2561 09:07:15 ร่วมทำบุญไถ่ชีวตโค - กระบือ เดือนมิ.ย.61 740 1
781 02 มิ.ย.2561 19:00:24 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 762 1
780 01 มิ.ย.2561 00:31:00 ขอร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือด้วยค่ะ 790 1
779 31 พ.ค.2561 10:24:35 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตกระบือ 1 ตัวค่ะ 696 1
778 25 พ.ค.2561 08:53:46 ไถ่ชีวิตโคกะบือ 720 1
777 18 พ.ค.2561 23:39:42 ต้องการร่วมทำบุญโถ่ชีวิตโค-กระบือ 880 1
776 18 พ.ค.2561 13:20:47 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 729 2
775 07 พ.ค.2561 10:25:04 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 919 1
774 05 พ.ค.2561 17:08:56 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 838 2
773 04 พ.ค.2561 09:50:48 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ เดือน พ.ค. 61 903 1
772 01 พ.ค.2561 17:21:34 ร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 712 1
771 30 เม.ย.2561 10:29:53 ขอร่วมทำบุญไถ่ชีวตโคกระบือค่ะ 708 1
770 27 เม.ย.2561 14:36:34 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 685 1
769 23 เม.ย.2561 17:29:17 สอบถามคะ..เผอิญอยุ่ ตปท ถ้าร่วทำมบุญ..คือต้องโอนเข้าบัญชีแล้วส่งใบโอนเงินแฟก ไปให้ใช่ไหมคะ..ตอนนี้รอบทีจะไถ่ชีวิตโคกะบือ29.4.18ยังทันใช้ไหมคะ 858 1
768 20 เม.ย.2561 11:34:40 ร่วมทำบุญถ่ายชีวิตโค-กระบือค่ะ 769 1
767 16 เม.ย.2561 07:41:27 บริจาคไถ่ชีวิคโคกระบือ 752 1
766 13 เม.ย.2561 19:14:18 - 624 1
765 13 เม.ย.2561 11:30:35 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 726 1
764 10 เม.ย.2561 15:00:34 ร่วมทำบุญบริจาคเงินช่วยชีวิตโคกระบือ 809 2
763 09 เม.ย.2561 08:21:23 ร่วมทำบุญไถ่ชีวตโค - กระบือ เดือนเมย. 61 793 1
762 08 เม.ย.2561 11:15:02 ร่วมทำบุญ 639 1
761 04 เม.ย.2561 08:58:18 บริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือ 831 1
760 03 เม.ย.2561 09:02:06 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 707 1
759 01 เม.ย.2561 09:34:09 ร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 707 1
758 31 มี.ค.2561 14:14:11 ร่วมทำบุญ 727 1
757 31 มี.ค.2561 13:29:47 ได้โอนเงินทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 780 1
756 31 มี.ค.2561 07:43:19 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ 712 1
755 27 มี.ค.2561 05:01:26 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กะบือ 752 1
754 11 มี.ค.2561 19:38:57 ร่วมทำบุญค่ะ 761 1
753 08 มี.ค.2561 14:26:57 บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพร์สร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 784 1
752 04 มี.ค.2561 12:29:27 ร่วมทำบุญครับ 775 1
751 01 มี.ค.2561 20:57:57 ร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 904 1
750 01 มี.ค.2561 16:11:06 บริจาคถ่ายชีวิตโค-กระบือ 696 1
749 01 มี.ค.2561 10:38:14 ร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 812 1
748 27 ก.พ.2561 11:53:26 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 712 1
747 26 ก.พ.2561 12:15:43 ไถ่กระบือ 1 ตัว 771 1
746 21 ก.พ.2561 08:35:24 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 817 1
745 19 ก.พ.2561 15:18:13 บริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 299 บาท 760 1
744 13 ก.พ.2561 09:06:04 ร่าวไถ่ชีวิตโคกระบือ 797 1
743 12 ก.พ.2561 22:43:45 โอนเงินทำบุญค่ะ 737 1
742 11 ก.พ.2561 18:05:00 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 687 1
741 08 ก.พ.2561 08:33:43 ร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 764 1
740 29 ม.ค.2561 10:20:41 ร่วมสมทบทุนทำบุญ 760 1
739 29 ม.ค.2561 08:59:57 ร่วมบริจาคสมทบไถ่ชีวิตโคกระบือ 762 1
738 27 ม.ค.2561 15:32:23 ร่วมสมทบทุนทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 746 1
737 26 ม.ค.2561 18:23:39 ร่วมสมทบเงินไถ่โค-กระบือ 732 2
736 24 ม.ค.2561 09:52:59 ร่วมทำบุญเพื่อไถชีวิต โค-กระบือ 863 1
735 23 ม.ค.2561 16:41:45 อยากทราบรายละเอียดการไถ่ชีวิตโคกระบือ 864 1
734 18 ม.ค.2561 06:56:14 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค 1 ตัวชื่อ Grandprix 23,000 บาท 1257 1
733 13 ม.ค.2561 18:19:09 โอนตังต์ 756 1
732 05 ม.ค.2561 21:34:21 ไถ่ชีวิตวัวกระบือ 858 1
731 02 ม.ค.2561 10:27:32 โดนหลอกทำบุญไป500 ไม่มีตัวตนจริง อย่าหลงเขื่อ 1203 1
730 01 ม.ค.2561 01:46:37 ขอรับใบเสร็จ 834 2
729 31 ธ.ค.2560 07:31:52 ส่งใบเสร็จ 804 1
728 29 ธ.ค.2560 12:41:17 รบกวนขอใบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ 848 2
727 28 ธ.ค.2560 11:15:36 รบกวนส่งใบเสร็จรับเงินบริจาค 500 บาท 744 1
726 23 ธ.ค.2560 06:54:44 สนใจอยากร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 879 1
725 12 ธ.ค.2560 13:21:58 ขอทราบรายละเอียด 969 5
724 12 ธ.ค.2560 12:16:14 ขอร่วมบริจาคไถ่ชีวิต โค-กระบือ 801 1
723 05 ธ.ค.2560 02:03:27 บริจาคไถ่โคค่ะ 776 2
722 04 ธ.ค.2560 12:48:41 โอนเงินไถ่ชีวิตกระบือ จำนวน 2 ตัว เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2560 836 1
721 04 ธ.ค.2560 11:13:48 ่ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 786 1
720 03 ธ.ค.2560 18:12:53 แจ้งบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 300 บาท ธ.กรุงไทย ค่ะ 777 1
719 03 ธ.ค.2560 18:02:05 แจ้งโอนคะ ทักไลน์ไปแล้ว โทรไม่ติดคะ 697 1
718 02 ธ.ค.2560 20:50:41 แจ้งโอนไถ่ชีวิตโคกระบือ 708 1
717 01 ธ.ค.2560 16:21:14 แจ้งบริจาคเงินสำหรับงานทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ วันที่ 3 ธันวาคม 2560 702 2
716 01 ธ.ค.2560 15:56:57 ขอรับบริจากโคหรือกระบือ 803 1
715 01 ธ.ค.2560 09:50:24 แจ้งโอนร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 770 1
714 24 พ.ย.2560 20:59:12 แจ้งบริจาคเงิน 721 1
713 15 พ.ย.2560 11:10:49 แจ้งเงินบริจาค 798 1
712 10 พ.ย.2560 12:00:36 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 862 1
711 07 พ.ย.2560 10:35:38 ไถ่ชีวิตกระบือ 719 1
710 19 ต.ค.2560 13:11:10 บริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 288.00 บาท 935 3
709 18 ต.ค.2560 13:22:52 ทำบุญไถ่ชีวิต โค - กระบือ 869 1
708 16 ต.ค.2560 07:37:40 แจ้งโอนเงินบริจาค 740 1
707 01 ต.ค.2560 11:12:37 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ 1014 1
706 27 ก.ย.2560 23:24:55 แจ้งโอนเงินบริจาค 855 2
705 18 ส.ค.2560 11:52:18 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 986 1
704 18 ส.ค.2560 10:36:36 ไถ่ชิวิตโค-กระบือ 855 3
703 11 ส.ค.2560 23:10:46 0619941249 834 1
702 10 ส.ค.2560 15:15:12 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 823 1
701 10 ส.ค.2560 15:11:59 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 751 1
700 10 ส.ค.2560 10:09:55 แจ้งโอนบริจาค 944 1
699 08 ส.ค.2560 19:32:05 แจ้งร่วมสมทบไถ่ชีวิต-โคกระบือ 773 1
698 08 ส.ค.2560 13:18:12 ร่วมไถ่ชีวิต โค-กระบือ 800 1
697 05 ส.ค.2560 17:10:07 แจ้งโอนเงินบริจาคค่ะ 737 1
696 30 ก.ค.2560 12:01:46 แจ้งบริจาคสมทบเงินช่วยชีวิตโคกะบือ 866 1
695 24 ก.ค.2560 17:56:43 สอบถามเรื่องจำนวนเงินบริจาคค่ะ 853 1
694 18 ก.ค.2560 14:05:40 แจ้งบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ 845 1
693 16 ก.ค.2560 16:52:14 อยากทราบค่าไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1095 4
692 13 ก.ค.2560 07:10:59 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ 857 3
691 12 ก.ค.2560 15:36:26 แจ้งร่วมสมทบบริจาคค่ะ 772 1
690 09 ก.ค.2560 18:24:46 โอนเงินสบทบไถ่ชีวิตโค-กระบือ 834 1
689 09 ก.ค.2560 12:01:28 แจ้งการโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 725 1
688 07 ก.ค.2560 16:22:51 แจ้งการโอนเงินทำบุญ 858 1
687 07 ก.ค.2560 16:07:08 แจ้งโอนเงินและขอใบเสร็จ 822 2
686 03 ก.ค.2560 22:45:48 ร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือคะ 822 2
685 03 ก.ค.2560 14:00:20 แจ้งร่วมสมทบไถ่ชีวิต-โคกระบือ 764 1
684 29 มิ.ย.2560 21:32:09 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 834 1
683 26 มิ.ย.2560 21:12:53 ขอใบโอนคะ 863 1
682 26 มิ.ย.2560 17:07:46 แจ้งโอนเงินบริจาค 820 1
681 22 มิ.ย.2560 14:09:48 ขอใบเสร็จรับเงินค่าบริจาค 830 1
680 20 มิ.ย.2560 10:14:55 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโค 775 2
679 18 มิ.ย.2560 09:16:23 ร่าวไถ่ชีววิตโคกระบือ 785 2
678 10 มิ.ย.2560 16:10:12 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ 916 2
677 08 มิ.ย.2560 22:11:31 แจ้งการโอนเงิน 746 1
676 07 มิ.ย.2560 13:49:45 บริจาคสมทบไถ่ชีวิตโค-กระบือ 855 1
675 06 มิ.ย.2560 17:58:41 ขอรับบริจาคและดูแลวัว 972 1
674 02 มิ.ย.2560 12:23:32 สมทบไถ่ชีวิตโคกระบือ 871 1
673 31 พ.ค.2560 13:35:14 ไถ่กระบือ 1 ตัว ยอดโอนเงินวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 919 2
672 29 พ.ค.2560 20:24:33 แจ้งโอน 824 1
671 26 พ.ค.2560 15:28:02 สมทบไถ่ชีวิตโคกระบือ 822 1
670 17 พ.ค.2560 09:02:32 บริจากช่วยชีวิตโคกระบือคับ 801 1
669 14 พ.ค.2560 11:36:49 ขอรับบริจาควัว เพื่อไปไว้สำหรับการศึกษา ศูนย์เรียนรู้ บ้านคำพอุง 783 1
668 13 พ.ค.2560 17:44:21 แจ้งโอนเงินไถ่โค 2 ตัว ในนามชมรมผลดี jozho.net 1447 3
667 13 พ.ค.2560 13:40:27 แจ้งบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 791 1
666 12 พ.ค.2560 17:39:49 เเจ้งโอนเงินบริตาค 819 1
665 11 พ.ค.2560 21:22:45 ขอร่วมโถ่ชีวิตโค-กระบือ 764 1
664 07 พ.ค.2560 12:12:46 แจ้งบริการเงินสำหรับไถ่ชีวิตโค-กระบือ 899 1
663 03 พ.ค.2560 10:36:08 แจ้งโอนเงินร่วมบริจาคถ่ายชีวิตโค กระบือ 819 1
662 02 พ.ค.2560 23:19:49 บริจาคการไถ่ชีวิตกระบือ 915 1
661 29 เม.ย.2560 11:36:29 แจ้งโอนเงิน 797 1
660 27 เม.ย.2560 18:27:26 แจ้งโอนเงินขอร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 842 1
659 26 เม.ย.2560 13:22:10 แจ้งโอนเงินค่ะ 805 1
658 24 เม.ย.2560 13:05:57 ร่วมบริจาค 890 1
657 23 เม.ย.2560 07:05:38 แจ้งการโอนเงิน 745 1
656 21 เม.ย.2560 01:11:32 แจ้งโอนเงิน 710 1
655 15 เม.ย.2560 09:44:05 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 874 1
654 11 เม.ย.2560 17:11:15 แจ้งโอนเงินค่ะ 831 1
653 06 เม.ย.2560 12:15:27 ร่วมทำบุญไถ่ชิวิตโค กระบือ 854 1
652 02 เม.ย.2560 22:29:37 แจ้งการโอนเงิน 829 1
651 01 เม.ย.2560 15:24:17 แจ้งการโอนเงินบริจาค 737 1
650 31 มี.ค.2560 22:36:15 แจ้งการโอนเงินบริจาค 754 1
649 31 มี.ค.2560 22:36:14 แจ้งการโอนเงินบริจาค 821 1
648 18 มี.ค.2560 19:10:10 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1000 บาท 797 2
647 17 มี.ค.2560 08:01:40 ทำบุญไถ่ชิวิตโค - กระบือ 806 1
646 10 มี.ค.2560 16:25:06 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 1,000 บาท 780 1
645 10 มี.ค.2560 16:22:18 ร่วมทำบุญบริจาคไถชีวิตโค- กระบือ ค่ะ 792 1
644 10 มี.ค.2560 11:49:46 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค 1 ตัว 841 1
643 10 มี.ค.2560 09:06:05 แจ้งโอนเงินคับ 777 2
642 07 มี.ค.2560 18:55:22 แจ้งยอดบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 845 1
641 03 มี.ค.2560 12:52:54 แจ้งเรื่องบริจาคไถ่ชีวิต โค กระบือค่ะ 880 1
640 28 ก.พ.2560 20:22:25 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 863 1
639 23 ก.พ.2560 10:12:26 แจ้งโอนเงินบริจาค 866 1
638 21 ก.พ.2560 15:07:44 แจ้งโอนเงินร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 750 1
637 20 ก.พ.2560 23:48:49 แจ้งโอนเงินร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ 901 1
636 17 ก.พ.2560 11:14:41 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค 789 1
635 15 ก.พ.2560 12:01:08 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 778 1
634 12 ก.พ.2560 07:06:23 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 756 1
633 09 ก.พ.2560 10:12:20 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตกระบือ 2 ตัว (9 กพ 2560) 886 1
632 06 ก.พ.2560 16:52:26 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือ 5000 บาท 775 1
631 05 ก.พ.2560 22:50:02 แจ้งการโอนเงินร่วมไถ่โค-กระบือ 756 1
630 27 ม.ค.2560 07:32:28 บทสวดมนต์ธรรมจักฯ 959 1
629 23 ม.ค.2560 11:23:20 แจ้งโอนเงินค่ะ 998 4
628 22 ม.ค.2560 12:37:37 สอบถามเกี่ยวกับกระบือสองตัวที่โอนเงินไป 900 1
627 20 ม.ค.2560 15:16:09 แจ้งโอนเงินคะ 877 1
626 19 ม.ค.2560 09:42:42 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 790 1
625 17 ม.ค.2560 11:45:35 ไถ่โค 1000 บาท 823 2
624 16 ม.ค.2560 10:21:46 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 844 2
623 13 ม.ค.2560 20:08:50 แจ้งโอนเงินคะ 748 1
622 13 ม.ค.2560 15:12:45 แจ้งโอนเงินเพื่อไถ่ชีวิคโคกระบือ 778 1
621 13 ม.ค.2560 10:33:33 แจ้งโอนเงิน 738 1
620 11 ม.ค.2560 17:32:43 แจ้งโอนเงินบริจาค 769 1
619 10 ม.ค.2560 22:34:23 แจ้งการโอนเงินและไม่ขอรับใบเสร็จค่ะ 756 1
618 10 ม.ค.2560 18:31:53 แจ้งการโอนเงินและขอรับใบเสร็จครับ 778 1
617 10 ม.ค.2560 10:20:16 แจ้งการโอนเงินและขอรับใบเสร็จค่ะ 778 1
616 06 ม.ค.2560 21:08:40 แจ้งบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 399 บาทค่ะ 759 1
615 03 ม.ค.2560 10:16:42 แจ้งการโอน 808 1
614 02 ม.ค.2560 13:33:49 ไถ่โค-กระบือ 745 1
613 30 ธ.ค.2559 09:56:14 แจ้งโอนเงินบริจาคและขอรับใบเสร็จค่ะ 778 1
612 29 ธ.ค.2559 10:39:41 แจ้งโอนเงินบริจาคและขอใบเสร็จค่ะ 764 1
611 29 ธ.ค.2559 10:35:13 โอนเงิน 755 4
610 28 ธ.ค.2559 21:17:33 แจ้งโอนเงินบริจาค 734 1
609 28 ธ.ค.2559 08:47:16 แจ้งการโอนเงินและที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ 762 1
608 28 ธ.ค.2559 06:29:14 แจ้งการโอนเงินบริจาค 750 1
607 25 ธ.ค.2559 22:08:22 แจ้งโอนเงิน 759 1
606 25 ธ.ค.2559 19:40:09 แจ้งโอนเงินบริจาค 736 1
605 21 ธ.ค.2559 09:58:03 ขอใบเสร็จรับเงินค่ะ 786 1
604 20 ธ.ค.2559 21:17:06 แจ้งโอนเงินและขอใบเสร็จ 768 1
603 20 ธ.ค.2559 15:08:07 แจ้งโอนเงินบริจาค 777 1
602 20 ธ.ค.2559 13:59:05 สอบถาม 736 1
601 20 ธ.ค.2559 13:47:27 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 300บาทครับ 763 1
600 19 ธ.ค.2559 19:51:18 สาธุครับ คือว่าผมอยากรับเลี้ยงโคหรือกระบือ 945 1
599 19 ธ.ค.2559 18:15:33 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 746 1
598 19 ธ.ค.2559 16:51:50 แจ้งโอนเงินค่ะ 817 1
597 19 ธ.ค.2559 16:02:43 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 793 1
596 19 ธ.ค.2559 00:27:06 แจ้งยอดโอนเงินทำบุญครับ 738 1
595 18 ธ.ค.2559 11:45:04 แจ้งโอน 904 1
594 18 ธ.ค.2559 00:29:31 แจ้งยอดโอนค่ะ 718 1
593 17 ธ.ค.2559 15:54:28 แจ้งยอดโอนเงินทำบุญค่ะ 806 1
592 16 ธ.ค.2559 09:41:30 แจ้งหลักฐานการโอนค่ะ 832 1
591 15 ธ.ค.2559 22:29:58 แจ้งการโอนเงินร่วมไถ่โค-กระบือ 784 1
590 15 ธ.ค.2559 10:21:25 แจ้งยอด 723 1
589 14 ธ.ค.2559 19:02:35 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค กระบือ 810 1
588 14 ธ.ค.2559 10:16:16 โอนเงิน ช่วยชีวิต โค กระบือ 804 1
587 13 ธ.ค.2559 21:15:56 แจ้งโอนเงิน 807 1
586 13 ธ.ค.2559 17:29:14 แจ้งโอนเงิน 753 1
585 13 ธ.ค.2559 16:47:10 แจ้งโอนเงิน 773 1
584 13 ธ.ค.2559 09:39:13 สอบถามเบอร์ติดต่อมูลนิธิ 720 1
583 12 ธ.ค.2559 23:00:46 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 700 1
582 12 ธ.ค.2559 11:32:53 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญ 738 1
581 11 ธ.ค.2559 22:50:59 แจ้งการร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ กับมูลนิธิฯครับ 693 1
580 11 ธ.ค.2559 11:42:37 แจ้งการโอนเงินร่วมบริจาคค่ะ 650 1
579 10 ธ.ค.2559 21:21:07 แจ้งโอนเงิน 677 1
578 10 ธ.ค.2559 13:47:57 แจ้งการโอนค่ะ 725 1
577 08 ธ.ค.2559 08:41:39 แจ้งการโอนค่ะ 747 1
576 06 ธ.ค.2559 20:59:53 แจ้งโอนเงินค่ะ 696 1
575 06 ธ.ค.2559 16:44:12 ไถ่ขีวิตโค 1 ตัว 769 1
574 06 ธ.ค.2559 12:30:17 แจ้งการโอน 696 1
573 05 ธ.ค.2559 12:35:41 แจ้งโอนเงิน 697 1
572 04 ธ.ค.2559 19:13:23 แจ้งโอนเงิน 649 1
571 03 ธ.ค.2559 16:39:25 แจ้งการโอนเงิน 660 1
570 03 ธ.ค.2559 15:44:47 ได้โอนเงิน 665 1
569 02 ธ.ค.2559 19:20:29 แจ้งไถ่ชีวิตกระบือ 2 ตัว 792 1
568 01 ธ.ค.2559 17:19:19 แจ้งโอนเงิน 731 1
567 27 พ.ย.2559 20:37:14 ขอความช่วยเหลือไถ่ชีวิตโค (วัว) 855 2
566 26 พ.ย.2559 08:55:38 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิต 762 1
565 25 พ.ย.2559 11:04:09 แจ้งการโอนเงิน 845 1
564 22 พ.ย.2559 22:54:32 แจ้งโอนเงินค่ะ 742 1
563 21 พ.ย.2559 11:34:34 แจ้งการโอนเงิน 752 1
562 18 พ.ย.2559 10:27:18 โอนเงินไถชีวิตโค-กระบือ 698 1
561 15 พ.ย.2559 00:04:59 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 778 1
560 14 พ.ย.2559 10:32:43 แจ้งโอนเงิน 793 2
559 13 พ.ย.2559 15:33:43 แจ้งโอนเงิน 895 1
558 12 พ.ย.2559 11:29:39 แจ้งโอนเงิน 780 1
557 08 พ.ย.2559 16:23:41 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 807 1
555 04 พ.ย.2559 15:09:31 อยากบริจาคกระบือเข้ามูลนิธิ 727 1
554 01 พ.ย.2559 12:37:11 จะร่วมทำบุญ 808 1
553 30 ต.ค.2559 14:44:02 ข้าพเจ้าขอร่วมไถ่ขีวิตโค กระบือค่ะ 898 3
552 30 ต.ค.2559 10:25:28 การขอรับกระบือแม่พันธ์จากมูลนิธิมาเลี้ยง 770 1
551 30 ต.ค.2559 10:21:51 การขอรับกระบือแม่พันธ์จากมูลนิธิมาเลี้ยง 793 1
550 19 ต.ค.2559 22:02:08 การขอรับกระบือแม่พันธ์จากมูลนิธิมาเลี้ยง 862 2
549 19 ต.ค.2559 07:41:53 สอบถามใบเสร็จ 820 1
548 12 ต.ค.2559 08:23:00 แจ้งการโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 949 6
547 11 ต.ค.2559 09:03:31 สอบถามเรื่องการทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ 818 1
546 09 ต.ค.2559 19:39:11 แจ้งการโอนเงิน 800 1
545 08 ต.ค.2559 10:54:26 สอบถามเรื่องไปไถ่ชีวิตโคกระบือ 847 1
544 07 ต.ค.2559 11:00:49 แจ้งการโอนเงิน 3,000 บาท 807 1
543 06 ต.ค.2559 14:56:23 แจ้งโอนเงิน 777 1
542 06 ต.ค.2559 11:56:06 แจ้งโอนเงิน 764 1
541 06 ต.ค.2559 08:37:46 แจ้งบริจาคเงินทาง email 757 1
540 05 ต.ค.2559 23:10:39 แจ้งโอนเงินค่ะ 698 1
539 05 ต.ค.2559 12:40:14 แจ้งโอนเงิน ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 758 1
538 04 ต.ค.2559 15:28:04 ร่วมทำบุญ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 807 1
537 03 ต.ค.2559 17:06:08 แจ้งโอนเงิน 685 1
536 01 ต.ค.2559 13:12:08 แจ้งโอนไถ่ชีวิตโคกระบือ, 696 1
535 01 ต.ค.2559 07:05:53 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 732 2
534 30 ก.ย.2559 15:14:36 ข้าพเจ้าและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ประสงค์ร่วมทำความดี 698 2
533 27 ก.ย.2559 09:39:46 รวมทำบุญไถ่ชีวิตโคกะบือ 751 1
532 24 ก.ย.2559 12:15:17 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 859 1
531 24 ก.ย.2559 08:53:27 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 712 1
530 24 ก.ย.2559 06:49:45 แจ้งการโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 748 1
529 23 ก.ย.2559 13:10:11 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 841 1
528 22 ก.ย.2559 10:57:53 แจ้งการโอนเงินร่วมทำบุญค่ะ 726 1
527 20 ก.ย.2559 12:37:08 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 798 2
526 17 ก.ย.2559 18:26:42 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 737 1
525 17 ก.ย.2559 09:32:00 แจ้งการโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 688 1
524 16 ก.ย.2559 14:27:52 แจ้งโอนเงินค่ะ 725 1
523 15 ก.ย.2559 17:22:29 แจ้งเรื่องการโอนเงินไถ่โค-กระบือ 711 1
522 12 ก.ย.2559 16:25:18 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 763 2
521 12 ก.ย.2559 14:01:42 โอนเงินทำบุญเข้า ธ.กสิกรไทย 818 2
520 12 ก.ย.2559 13:37:16 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญ 690 1
519 11 ก.ย.2559 20:25:32 แจ้งโอน บริจาคไถ้ชีวิตโคกระบือ 712 1
518 09 ก.ย.2559 08:19:55 ร่วมบริจาค 727 1
517 07 ก.ย.2559 11:40:08 แจ้งโอนเงิน 756 3
516 06 ก.ย.2559 10:06:46 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 733 1
515 06 ก.ย.2559 09:34:24 แจ้งโอนเงินทำบุญค่ะ 778 1
514 05 ก.ย.2559 14:53:50 แจ้งโอนเงิน 736 1
513 02 ก.ย.2559 13:05:35 โอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 787 1
512 02 ก.ย.2559 11:54:06 แจ้งโอนเงินค่ะ 704 1
511 02 ก.ย.2559 11:25:19 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญ ค่ะ 711 1
510 02 ก.ย.2559 08:48:08 แจ้งโอนเงินค่ะ 741 1
509 31 ส.ค.2559 20:17:02 แจ้งโอนเงินค่ะ 788 1
508 31 ส.ค.2559 00:15:37 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 751 1
507 30 ส.ค.2559 15:34:08 แจ้งโอนเงิน 710 1
506 30 ส.ค.2559 11:25:50 แจ้งโอนค่ะ 682 1
505 29 ส.ค.2559 08:03:38 ถ่ายถอนชีวิตโคกระบือ 771 1
504 24 ส.ค.2559 16:39:40 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 500 บาท ครับ KBANK วันที่ 24-8-59 เวลา 16.37 น. 882 1
503 23 ส.ค.2559 13:37:58 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 701 1
502 19 ส.ค.2559 22:53:27 แจ้งการโอน บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 768 1
501 18 ส.ค.2559 14:10:30 โอนเงินเข้าธนาคารกสิกรไทย 999 บาท 727 3
500 17 ส.ค.2559 15:23:55 ขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี 754 1
499 12 ส.ค.2559 20:00:58 ร่วมบริจาคเงินทำบุญค่ะ 749 1
498 11 ส.ค.2559 10:11:47 แจ้งโอนเงิน ร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือค่ะ 721 1
497 10 ส.ค.2559 09:31:16 แจ้งโอนเงิน 704 1
496 08 ส.ค.2559 16:16:07 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 702 1
495 08 ส.ค.2559 12:42:14 แจ้งการโอนเงิน เพื่อร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือกับมูลนิธิฯ 656 2
494 07 ส.ค.2559 12:54:44 แจ้งโอนเงิน 674 1
493 06 ส.ค.2559 23:02:37 ขอแจ้งใถ่โคกระบึ 673 1
492 06 ส.ค.2559 20:38:00 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 673 1
491 06 ส.ค.2559 18:38:46 ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 672 1
490 06 ส.ค.2559 16:40:40 แจ้งโอนเงิน 709 1
489 06 ส.ค.2559 14:42:28 แจ้งโอนเงินค่ะ 701 1
488 06 ส.ค.2559 08:08:33 แจ้งโอนเงินค่ะ 689 1
487 05 ส.ค.2559 17:06:18 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิต 699 1
486 05 ส.ค.2559 16:13:13 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 737 1
485 05 ส.ค.2559 08:08:39 แจ้งการโอนเงิน เพื่อร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือกับมูลนิธิฯ 717 2
484 04 ส.ค.2559 13:52:32 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 709 1
483 04 ส.ค.2559 10:34:08 โอนเงินสำหรับไถ่ชีวิตกระบือ "มีสุข" และ วัว "มีพอ" 678 2
482 03 ส.ค.2559 11:26:33 โอนเงินค่าไถ่ชีวิตโคกระบือ 682 1
481 02 ส.ค.2559 21:27:28 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 690 1
480 02 ส.ค.2559 20:49:50 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 671 2
479 02 ส.ค.2559 15:59:18 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 682 1
478 02 ส.ค.2559 11:48:24 แจ้งการโอนเงินครับ 663 1
477 02 ส.ค.2559 01:34:30 แจ้งการโอนเงิน 657 1
476 01 ส.ค.2559 15:52:29 แจ้งโอนเงิน 01 /08/ 2559 701 1
475 01 ส.ค.2559 15:40:51 แจ้งโอนเงินบริจาค 678 1
474 01 ส.ค.2559 13:31:35 ขอทราบราคา โคกระบือ 807 2
473 01 ส.ค.2559 13:04:19 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 700 1
472 29 ก.ค.2559 16:13:21 แจ้งโอนเงินบริจาค 667 1
471 27 ก.ค.2559 22:07:10 ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 691 1
470 25 ก.ค.2559 18:54:45 แจ้งโอนเงินบริจากไถ่ชีวิตโค 1 ตัว 803 1
469 22 ก.ค.2559 09:49:48 โอนเงินบริจาคกระบือ 1 ตัว และโค 1 ตัว สำหรับงานวันที่ 7 สิงหาคม 803 1
468 21 ก.ค.2559 20:12:30 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 793 1
467 20 ก.ค.2559 14:54:50 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 710 1
466 20 ก.ค.2559 02:29:19 แจ้งการโอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 723 1
465 19 ก.ค.2559 11:47:19 บริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 652 1
464 19 ก.ค.2559 11:46:30 แจ้งบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 500 บาท 695 1
463 18 ก.ค.2559 20:37:18 แจ้งบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 1000 บาท 717 1
462 18 ก.ค.2559 14:19:25 แจ้งโอนเงินเข้ามูลนิธิไถ่ชีวิตโค กระบือ 674 1
461 16 ก.ค.2559 13:13:25 แจ้งการโอนเงินสมทบทุ่นร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือกับมูลนิธิ 663 1
460 15 ก.ค.2559 15:43:42 แจ้งการร่วมบริจาคร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ 300 บาท 676 1
459 14 ก.ค.2559 11:36:48 แจ้งบริจาค 750 1
458 14 ก.ค.2559 00:11:48 แจ้งโอนบริจาคช่วยชีวิตโคกระบือ 728 1
457 11 ก.ค.2559 10:10:33 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 740 1
456 10 ก.ค.2559 20:12:25 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระราชินี 12 สค.2559 724 2
455 09 ก.ค.2559 12:03:18 แจ้งโอนเงินบริจาค 740 3
454 04 ก.ค.2559 19:02:57 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี 817 2
453 04 ก.ค.2559 17:01:06 แจ้งการโอน 742 1
452 02 ก.ค.2559 19:46:05 แจ้งการโอน 786 1
451 02 ก.ค.2559 11:46:39 แจ้งโอนเงินร่วมบริจาค 650 1
450 30 มิ.ย.2559 17:57:05 แจ้งโอนเงินทำบุญ 800 1
449 29 มิ.ย.2559 13:47:39 ร่วมบริจาค 200 บาท 670 2
448 28 มิ.ย.2559 17:18:07 แจ้งการบริจาคเงินค่ะ จำนวน 3000 บาท 777 2
447 27 มิ.ย.2559 14:40:39 บริจาค 709 1
446 27 มิ.ย.2559 10:01:35 ร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ 600บาท 677 1
445 26 มิ.ย.2559 23:16:28 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือค่ะ 10,000 บาทค่ะ 763 2
444 25 มิ.ย.2559 10:13:14 แจ้งโอนเงินค่ะ 700 1
443 23 มิ.ย.2559 10:39:25 ร่วมบริจาคเงินสมทบไถ่ชีวิตโคกระบือ 735 2
442 22 มิ.ย.2559 11:02:35 แจ้งโอนเงินร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 500 บาทค่ะ วันนี้ค่ะ 672 1
441 19 มิ.ย.2559 19:19:57 แจ้งโอนเงินสมทบทุนบริจาคค่ะ 775 2
440 19 มิ.ย.2559 18:20:16 แจ้งโอนเงินสมทบทุนบริจาค 684 1
439 18 มิ.ย.2559 18:42:17 แจ้งโอนเงินสมทบทุนไถ่ชีวิตโค 750 1
438 16 มิ.ย.2559 18:13:44 แจ้งการโอนเงินสมทบทุ่นร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือกับมูลนิธิ 734 1
437 16 มิ.ย.2559 16:49:10 โอนเงินไถ่ชีวิตโค 679 1
436 16 มิ.ย.2559 09:01:17 ได้โอนเงินสมทบทุนไถ่ชีวิตโคและกระบือจำนวน 500บาทครับ 675 1
435 14 มิ.ย.2559 12:51:23 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิต โคกระบือค่ะ 726 1
434 12 มิ.ย.2559 08:32:31 แจ้งโอนเงินเข้า กสิกร500จ้า วันที่12มิถุนายน2559 725 1
433 11 มิ.ย.2559 15:08:23 แจ้งโอนเงิน 651 1
432 09 มิ.ย.2559 16:10:23 ขออนุญาตแจ้งโอนเงิน 721 1
431 08 มิ.ย.2559 11:39:06 แจ้งโอนเงินค่ะ 731 2
430 07 มิ.ย.2559 15:31:00 แจ้งโอนเงินค่ะ 673 1
429 06 มิ.ย.2559 10:16:31 แจ้งการโอนเงินค่ะ 712 1
428 02 มิ.ย.2559 19:52:05 แจ้งการโอนเงิน 762 1
427 01 มิ.ย.2559 21:59:50 แจ้งโอนเงินค่ะ 673 3
426 01 มิ.ย.2559 10:55:48 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 718 1
425 27 พ.ค.2559 09:19:03 แจ้งการโอนเงิน 794 1
424 24 พ.ค.2559 14:43:09 แจ้งการโอนเงิน 671 1
423 23 พ.ค.2559 11:10:43 ขอแจ้งโอนเงิน เพื่อรวมในการไถ่โคกระบือ ด้วย 788 1
422 23 พ.ค.2559 11:10:35 ขอแจ้งโอนเงิน เพื่อรวมในการไถ่โคกระบือ ด้วย 746 1
421 23 พ.ค.2559 10:41:03 แจ้งชื่อที่อยู่เพื่อรับใบเสร็จลดหย่อนภาษี 712 1
420 19 พ.ค.2559 15:57:13 แจ้งชื่อที่อยู่เพื่อรับใบเสร็จลดหย่อนภาษี 780 1
419 18 พ.ค.2559 12:02:23 แจ้งโอนเงิน 714 2
418 17 พ.ค.2559 00:58:26 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค 1 ตัวค่ะ 829 1
417 16 พ.ค.2559 13:00:42 ขอเเจ้งชื่อนามสกุลในการไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 797 2
416 16 พ.ค.2559 08:40:38 แจ้งโอนเงิน 698 1
415 10 พ.ค.2559 22:36:56 แจ้งโอนเงิน 818 1
414 09 พ.ค.2559 19:03:47 ขอเเจ้งชื่อนามสกุลในการไถ่ชีวิตโคกระบือ 774 1
413 08 พ.ค.2559 10:00:19 เเจ้งเรื่องโอนเงินร่วมไถ่ชีวิคโคกระบือนะครับ 813 1
412 06 พ.ค.2559 16:16:48 แจ้งโอนเงิน 777 1
411 05 พ.ค.2559 09:18:47 แจ้งโอนเงินค่ะ 659 1
410 03 พ.ค.2559 16:54:42 แจ้งโอนเงินค่ะ 719 1
409 30 เม.ย.2559 15:27:30 แจ้งโอนเงินค่ะ 775 3
408 29 เม.ย.2559 05:30:33 ขอทำบุญร่วมบริจาคโค 1 ตัวต่ะ 787 1
407 27 เม.ย.2559 21:27:59 แจ้งโอนเงินค่ะ 704 1
406 26 เม.ย.2559 22:26:55 ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 676 1
405 26 เม.ย.2559 19:03:35 บริจาคไถ่ชีวิต โค กระบือ 757 1
404 19 เม.ย.2559 16:42:08 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะ 716 1
403 19 เม.ย.2559 16:41:35 แจ้งการโอนเงินครับ 719 1
402 18 เม.ย.2559 13:27:11 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 717 1
401 17 เม.ย.2559 17:09:55 แจ้งโอนเงินสมทบทุนบริจาค 684 1
400 13 เม.ย.2559 16:38:59 แจ้งโอนเงินทำบุญ 679 1
399 13 เม.ย.2559 07:44:58 แจ้งโอนเงิน 695 1
398 10 เม.ย.2559 22:02:05 แจ้งโอนเงิน 671 1
397 07 เม.ย.2559 11:25:50 แจ้งโอนเงิน 735 1
396 05 เม.ย.2559 13:14:37 สอบถามค่ะ 719 3
395 03 เม.ย.2559 16:19:13 โอนสมทบทุนไถ่ชีวิตโคกระบือ 816 1
394 02 เม.ย.2559 11:40:41 โอนเงินร่ามทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 753 2
393 02 เม.ย.2559 09:38:53 โอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 676 1
392 01 เม.ย.2559 13:11:28 แจ้งโอนเงินค่าไถ่วัว 1 ตัวค่ะ 838 1
391 01 เม.ย.2559 08:31:49 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 771 1
390 30 มี.ค.2559 11:59:39 แจ้งโอนไถ่ชีวิตโค 815 2
389 29 มี.ค.2559 15:31:52 แจ้งเรื่องการโอนเงินและขอในอนุโมทนาบัตร 721 1
388 22 มี.ค.2559 22:35:16 ร่วมไถ่ชีวิตโคเพศเมีย 1 ตัว 23,000 บาท 825 1
387 19 มี.ค.2559 21:46:04 แจ้งการโอนเงินบริจาค 775 1
386 19 มี.ค.2559 12:23:31 แจ้งโอนเงิน และขอใบอนุโมทนา 765 1
385 16 มี.ค.2559 18:20:06 แจ้งโอนเงิน 714 1
384 14 มี.ค.2559 15:41:05 ทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 728 1
383 07 มี.ค.2559 18:32:04 ได้โอนเงินจำนวน 23,000 บาท เพื่อไถ่ชีวิตโค 1 ตัว ทางธนาคารกสิกร เวลาประมาณ 18.25 น. รายละเอียดจะส่งไปที่อีเมลล์ค่ะ 1014 1
382 07 มี.ค.2559 09:02:36 โอนเงินเพื่อร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค 1 ตัว 802 2
381 02 มี.ค.2559 13:51:32 แจ้งโอนร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิต โค-กระบือครับ 828 8
380 01 มี.ค.2559 17:21:08 แจ้งการโอนเงิน 761 1
379 01 มี.ค.2559 12:10:58 แจ้งโอนเงิน 705 1
378 27 ก.พ.2559 09:05:46 แจ้งโอน 704 2
377 18 ก.พ.2559 11:49:41 แจ้งโอนร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิต โค-กระบือครับ 849 1
376 13 ก.พ.2559 21:59:38 รายละเอียดในการบริจาค โค 1 ตัว 926 8
375 13 ก.พ.2559 12:18:57 ร่วมบริจาคไทยชีวิตโคกระบือครับ 778 1
374 12 ก.พ.2559 09:27:34 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิต โค กระบือ 772 1
373 09 ก.พ.2559 17:16:05 ร่วมบริจาคสมทบมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครับ 718 1
372 06 ก.พ.2559 12:36:12 ร่วมโอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 768 1
371 01 ก.พ.2559 14:32:06 โอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 756 1
370 29 ม.ค.2559 15:14:48 บริจาคเงินทำบุญค่ะ 673 1
369 26 ม.ค.2559 22:01:52 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 674 1
368 20 ม.ค.2559 23:50:35 แจ้งการโอนเงิน ขอใบเสร็จรับเงินครับ 741 1
367 19 ม.ค.2559 09:04:10 สอบถามเรื่องการอัพเดทรายชื่อ(วันพ่อ) 753 5
366 18 ม.ค.2559 10:16:36 ขอรับใบเสร็จรับเงินค่ะ 745 1
365 14 ม.ค.2559 08:33:02 โอนเงินร่วมบริจาค รบกวนขอใบเสร็จด้วยครับ 694 1
364 12 ม.ค.2559 15:54:50 แจ้งโอนเงิน 717 1
363 09 ม.ค.2559 12:30:15 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 759 1
362 08 ม.ค.2559 17:31:32 ร่วมทำบุญบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 716 1
361 08 ม.ค.2559 16:11:50 แจ้งยอดโอน โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 711 1
360 06 ม.ค.2559 19:57:35 แจ้งการโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 903 1
359 03 ม.ค.2559 23:58:48 แจ้งโอนเงินบริจาคคะ 714 1
358 28 ธ.ค.2558 08:43:11 แจ้งโอนเงิน มูลนิธิโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 780 3
357 27 ธ.ค.2558 18:07:46 โอนเงินไถ่ชิวิตโคกระบือ 761 1
356 26 ธ.ค.2558 15:11:27 แจ้งโอนเงินค่ะ 740 1
355 19 ธ.ค.2558 13:00:27 ร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค กระบือ 794 1
354 17 ธ.ค.2558 16:18:33 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 730 1
353 11 ธ.ค.2558 19:16:20 แจ้งโอนเงิน 805 1
352 10 ธ.ค.2558 13:42:16 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 767 1
351 08 ธ.ค.2558 10:26:50 โอนเงินค่ะ 731 1
350 05 ธ.ค.2558 16:27:24 ขอร่วมบริจาคโคหนึ่งตัว 23,000 บาท 831 3
349 03 ธ.ค.2558 23:21:02 แจ้งการโอนเงินบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ 734 2
348 03 ธ.ค.2558 08:38:22 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 780 1
347 03 ธ.ค.2558 07:16:09 แจ้งโอนเงิน 729 1
346 02 ธ.ค.2558 21:12:44 แจ้งเรื่องโอนเงิน 723 1
345 02 ธ.ค.2558 15:47:25 แจ้งโอนเงินทำบุญ 716 1
344 30 พ.ย.2558 22:09:51 แจ้งโอนเงิน 699 1
343 30 พ.ย.2558 21:10:31 เเจ้งโอนเงิน 757 1
342 30 พ.ย.2558 15:27:55 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 752 1
341 30 พ.ย.2558 15:08:30 แจ้งเรื่องโอนเงินคะ 781 1
340 29 พ.ย.2558 18:18:24 สอบถามข้อมูลการไถ่ชีวิตโคกระบือครับ 769 1
339 28 พ.ย.2558 11:13:02 โอนเงินบริจาค 894 1
338 24 พ.ย.2558 17:19:38 แจ้งโอนเงินค่ะ 730 1
337 23 พ.ย.2558 14:09:35 แจ้งโอนเงิน 771 1
336 22 พ.ย.2558 23:06:07 แจ้งโอนเงินครับ 665 1
335 19 พ.ย.2558 12:53:48 แจ้งโอนเงิน 720 1
334 12 พ.ย.2558 20:54:15 แจ้งโอนเงินบริจาค 724 1
333 11 พ.ย.2558 11:46:56 ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือไ่ถ่ชีวิตโคกระบือ 838 1
332 02 พ.ย.2558 15:38:07 แจ้งโอนเงินวันที่ 30 ตุลาคม 2558 791 1
331 02 พ.ย.2558 09:55:05 แจ้งโอนเงินค่ะ 759 1
330 31 ต.ค.2558 15:00:47 แจ้งโอนเงิน 744 2
329 28 ต.ค.2558 17:58:32 แจ้งยอดโอนไถ่ชีวิตโค-กระบือ 769 4
328 28 ต.ค.2558 07:41:45 แจ้งยอดโอนไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลคะ รบกวนส่งใบเสร็จตามที่อยู่ด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ 751 1
327 27 ต.ค.2558 22:09:08 แจ้งการโอนเงิน 798 2
326 26 ต.ค.2558 17:09:38 ปล่อยโควันแม่ '58 รหัส 10673 ไม่ได้รับการบันทึก 828 2
325 25 ต.ค.2558 10:13:27 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 760 1
324 21 ต.ค.2558 14:53:29 บริจาคไถ่โคกระบือ 702 1
323 20 ต.ค.2558 22:54:18 ร่วมบริจาคด้วยครับ 699 1
322 20 ต.ค.2558 09:29:16 แจ้งโอนเงินค่ะ 700 1
321 18 ต.ค.2558 17:39:38 แจ้งการโอนเงิน 685 1
320 14 ต.ค.2558 16:47:14 แจ้งโอนเงินร่วมบริจาค 735 1
319 12 ต.ค.2558 22:08:48 แจ้งโอนเงินบริจาค 803 1
318 12 ต.ค.2558 14:22:27 สอบถามข้อมูลครับ 829 5
317 10 ต.ค.2558 19:16:23 แจ้งการโอนเงินคะ 772 1
316 08 ต.ค.2558 19:38:31 แจ้งโอนเงินไถ่กระบือค่ะ 755 1
315 06 ต.ค.2558 13:26:26 การโอนเงิน 719 1
314 05 ต.ค.2558 22:21:32 แจ้งโอนเงิน 781 1
313 05 ต.ค.2558 12:41:31 โอนเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค กระบือค่ะ 766 1
312 02 ต.ค.2558 16:19:52 แจ้งโอน 735 2
311 02 ต.ค.2558 12:33:24 แจ้งการโอนเงินค่ะ 686 1
310 01 ต.ค.2558 11:33:54 แจ้งโอนเงินค่ะ 703 2
309 29 ก.ย.2558 22:32:11 แจ้งการโอนเงิน 739 1
308 29 ก.ย.2558 12:51:42 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 733 1
307 24 ก.ย.2558 15:45:46 แจ้งโอนร่วมไถ่โค วันพ่อ 2558 850 1
306 23 ก.ย.2558 13:17:06 แจ้งโอนเงินค่ะ 789 1
305 21 ก.ย.2558 10:51:45 โอนเงิน 763 1
304 16 ก.ย.2558 23:00:08 ใบเสร็จรับเงิน 765 2
303 16 ก.ย.2558 16:35:41 แจ้งบริจาคเงินเนื่องในวันเกิดพ่อคะ 820 1
302 15 ก.ย.2558 19:48:44 แจ้งโอนร่วมบุญไถ่ชีวิตฯ 800 2
301 14 ก.ย.2558 10:47:31 แจ้งโอนเงินค่ะ 792 1
300 11 ก.ย.2558 09:58:38 แจ้งโอนเงินค่ะ 818 1
299 10 ก.ย.2558 15:58:40 แจ้งโอนเงินค่ะ 714 1
298 09 ก.ย.2558 10:33:10 โอนเงิน ทำบุญวันเกิดค่ะ 730 1
297 28 ส.ค.2558 10:58:34 แจ้งโอนเงินค่ะ 771 1
296 28 ส.ค.2558 05:15:48 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ 781 1
295 27 ส.ค.2558 15:32:58 แจ้งโอนเงินคะ 738 1
292 22 ส.ค.2558 00:26:29 แจ้งโอนเงินครับ 812 1
291 20 ส.ค.2558 01:09:43 บริจาคเงิน เพื่อร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 740 1
290 17 ส.ค.2558 09:14:31 แจ้งโอนเงินบริจาค 500 บาท 770 1
289 13 ส.ค.2558 10:19:23 ประมวลภาพ 744 5
288 11 ส.ค.2558 08:39:45 แจ้งโอนเงิน 703 2
287 09 ส.ค.2558 12:00:15 ร่วมบริจากวันนี้ ถวายวันไหนครับ อยากไป 804 3
286 08 ส.ค.2558 19:56:13 โอนคืนนี้ทันปะคะ ไถ่โคกระบือ 731 1
285 08 ส.ค.2558 15:50:35 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 761 2
284 05 ส.ค.2558 10:43:05 ถ้าโอนเงินวันนี้ เพื่อไถ่ชีวิต โค กระบือ วันที่ 9/8/58 นี้ทันหรือเปล่าคะ 798 1
283 04 ส.ค.2558 14:20:36 ไถ่ชีวิตครั้งต่อไป วันแม่ 12 ส.ค. 58 ใช่หรือเปล่าค่ะ 797 2
282 03 ส.ค.2558 17:40:00 ราคาโคกระบือ ไถ่ชีวิตตัวละเท่าไรครับ ต้องทำอย่างไรบ้าง 952 1
281 03 ส.ค.2558 09:54:34 ขอร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 827 4
280 28 ก.ค.2558 11:34:31 อยากมอบควายตัวน้อยๆๆ ให้มูลนิธิรับไปดูแล 791 1
279 27 ก.ค.2558 11:45:37 แจ้งโอนเงินบริจาค 739 1
278 09 ก.ค.2558 15:50:20 โอนเงินร่วมบุญ 782 1
277 05 ก.ค.2558 08:58:09 แจ้งโอนเงิน 813 1
276 25 มิ.ย.2558 13:25:21 แจ้งโอนเงิน ไถ่ชีวิตโคกระบือ 799 1
275 15 มิ.ย.2558 10:49:56 สอบถามค่ะ 751 2
274 15 มิ.ย.2558 09:56:27 แจ้งการบริจาคเงิน 814 0
273 12 มิ.ย.2558 21:44:00 แจ้งการโอนเงิน 767 0
272 11 มิ.ย.2558 16:27:42 แจ้งการโอนเงินเข้ามูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ (2 ยอด) 838 3
271 11 มิ.ย.2558 13:23:08 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 735 1
270 07 มิ.ย.2558 21:45:54 แจ้งโอนเงินบริจาค 755 1
269 04 มิ.ย.2558 14:27:05 แจ้งโอนเงินค่ะ 850 2
268 03 มิ.ย.2558 13:51:27 แจ้งเรื่องการโอนเงิน 782 1
267 28 พ.ค.2558 14:32:18 แจ้งโอนเงิน 711 1
266 25 พ.ค.2558 23:45:44 การบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 834 1
265 22 พ.ค.2558 15:01:46 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 829 1
264 29 เม.ย.2558 20:09:20 แจ้งการโอนเงินบริจาค ไถ่ชีวิตโค กระบือ 918 3
263 28 เม.ย.2558 10:25:44 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 923 3
262 23 เม.ย.2558 11:12:36 ร่วมบริจาค 801 2
261 17 เม.ย.2558 11:56:44 แจ้งโอนเงินบริจาค 884 1
260 15 เม.ย.2558 12:35:10 แจ้งโอนเงินบริจาค 856 1
259 07 เม.ย.2558 13:38:15 แจ้งโอนเงินบริจาค 928 2
258 02 เม.ย.2558 09:10:07 แจ้งการโอนเงิน 755 0
257 31 มี.ค.2558 13:35:23 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 868 0
256 24 มี.ค.2558 10:30:58 แจ้งโอนเงินบริจาคเพื่อขอใบเสร็จฯ 816 1
255 23 มี.ค.2558 16:40:53 แจ้งโอนเงิน เข้าธนาคารกสิกร 751 1
254 20 มี.ค.2558 21:05:29 แจ้งโอนเงินไถ่่ชีวิตโค-กระบือ 742 1
253 20 มี.ค.2558 17:35:10 ขอทราบว่าถ้าต้องการไถ่ โค และกระบือ ราคาตัวละเท่าไรครับ 847 1
252 10 มี.ค.2558 12:46:29 ร่วมทำบุญบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 799 1
251 10 มี.ค.2558 08:27:00 โอนเงินสมทบร่วมทำบุญคะ 774 1
250 04 มี.ค.2558 23:15:06 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือคะ 799 2
249 04 มี.ค.2558 16:36:19 โอนเงินบริจาค 686 1
248 03 มี.ค.2558 17:33:59 แจ้งการโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 766 1
247 22 ก.พ.2558 16:16:25 บริจาคไถ่ชีวิต-โคกระบือ 827 1
246 21 ก.พ.2558 21:23:20 แจ้งการโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 701 1
245 10 ก.พ.2558 20:20:34 แจ้งการโอนเงินครับ 889 2
244 06 ก.พ.2558 15:39:36 แจ้งโอนเงินบริจาค 770 1
243 28 ม.ค.2558 13:30:14 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือไปเป็นเงิน 3009.00 บาท วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.27 ค่ะ 788 2
242 25 ม.ค.2558 18:13:42 แจ้งโอนเงินร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 792 1
241 23 ม.ค.2558 00:24:00 แจ้งการโอนเงินไถ่ชีวิตกระบือ 1 ตัวค่ะ 848 1
240 08 ม.ค.2558 15:37:21 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 858 1
239 04 ม.ค.2558 13:35:24 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 886 1
238 28 ธ.ค.2557 19:10:30 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 833 1
237 26 ธ.ค.2557 17:26:03 ตรวจสอบข้อมูลการไถ่ชีวิตกระบือแต่ไม่พบข้อมูลในระบบค่ะ 784 1
236 26 ธ.ค.2557 15:38:31 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 834 2
235 23 ธ.ค.2557 15:09:55 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 735 0
234 12 ธ.ค.2557 10:11:27 บริจาคเงินสบทบในการไถ่-โคกระบือ จำนวน 5,000.- 903 1
233 11 ธ.ค.2557 23:32:38 โอนเงินบริจาคร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 726 1
232 11 ธ.ค.2557 15:01:50 แจ้งโอนเงินค่ะ 795 1
231 09 ธ.ค.2557 13:05:08 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 720 1
230 08 ธ.ค.2557 08:25:43 แจ้งยอดเงินบริจาคจำนวน 1,610บ.เข้าบัญชี ธ.ไทยพานิชย์ ของกลุ่มใ บ. ไดคุเระ 711 1
229 05 ธ.ค.2557 17:07:33 แจ้งโอนเงินบริจาค 806 2
228 04 ธ.ค.2557 19:16:30 แจ้งบริจาค 831 1
227 03 ธ.ค.2557 13:32:13 แจ้งบริจาคเงิน 744 1
226 28 พ.ย.2557 13:21:24 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค - กระบือ 796 1
225 22 พ.ย.2557 20:08:16 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือผ่านไทยพาณิชย์ 862 0
224 19 พ.ย.2557 12:08:28 โอนเงินผ่านธ.กสิกรไทย ร่วมไถ่ชิวิตโค - กระบือ 884 2
223 19 พ.ย.2557 12:04:10 โอนเงินผ่านธ.กสิกรไทย ร่วมไถ่ชิวิตโค - กระบือ 750 1
222 19 พ.ย.2557 12:02:17 โอนเงินผ่านธ.กสิกรไทย 756 1
221 19 พ.ย.2557 08:34:33 บริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 500 776 1
220 17 พ.ย.2557 13:04:52 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 799 2
219 17 พ.ย.2557 12:19:31 แจ้งการโอนเงิน 801 1
218 17 พ.ย.2557 09:47:16 แจ้งโอนเงินค่ะ 808 0
217 15 พ.ย.2557 09:12:38 แจ้งการโอนเงินบริจาค 739 1
216 15 พ.ย.2557 09:03:11 อยากทราบ 839 0
215 15 พ.ย.2557 08:39:23 ความประสงค์ 781 0
214 14 พ.ย.2557 08:49:29 แจ้งโอนเงิน 791 1
213 12 พ.ย.2557 16:07:49 ทำบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ 863 0
212 12 พ.ย.2557 14:54:25 ประสงค์ไถ่ชีวิตกระบือค่ะ 818 1
211 11 พ.ย.2557 08:34:06 แจ้งโอนเงิน 770 1
210 08 พ.ย.2557 13:37:55 แจ้งการโอนเงิน 810 0
209 07 พ.ย.2557 11:59:00 แจ้งโอนเงินทำบุญวันนี้คัรบ 761 1
208 06 พ.ย.2557 12:04:16 แจ้งโอนเงิน 746 0
207 02 พ.ย.2557 09:09:37 แจ้งโอนเงินกับมูลนิธิไถ่ชีวิติโค-กระบือ 785 0
206 29 ต.ค.2557 18:56:39 แจ้งโอนปัจจัยไถ่ชีวิต-กระบือ 803 1
205 29 ต.ค.2557 16:44:32 สอบถามเกี่ยวกับ รหัส 5710119 ชื่อโคกระบือ : สิขร 817 0
204 16 ต.ค.2557 12:26:15 โอนเงินบริจาคไถ่โค-กระบือ 889 1
203 16 ต.ค.2557 08:11:25 แจ้งโอนเงินคับ 820 0
202 09 ต.ค.2557 21:53:10 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 783 0
201 09 ต.ค.2557 21:50:29 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 816 0
200 09 ต.ค.2557 10:10:18 โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิฯ 823 0
199 08 ต.ค.2557 09:45:22 แจ้งโอนเงินครับ 791 0
198 06 ต.ค.2557 21:52:35 แจ้งโอนเงินคะ 785 1
197 02 ต.ค.2557 10:11:05 แจ้งโอนเงินค่ะ 836 0
196 01 ต.ค.2557 12:29:41 แจ้งโอนเงินสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 849 2
195 27 ก.ย.2557 23:53:15 โอนเงิน 734 0
194 22 ก.ย.2557 09:46:46 แจ้งโอนเงินครับ 823 0
193 13 ก.ย.2557 09:26:48 แจ้งการโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 865 1
192 12 ก.ย.2557 10:50:20 แจ้งโอนเงินบริจาค 822 0
191 07 ก.ย.2557 07:07:59 แจ้งโอนเงินบริจาค 989 2
190 01 ก.ย.2557 19:36:07 แจ้งโอนเงินบริจาคค่ะ 851 2
189 28 ส.ค.2557 09:49:36 แจ้งโอนเงินบริจาค 884 1
188 27 ส.ค.2557 09:44:54 แจ้งโอนเงินบริจาคค่ะ 833 1
187 26 ส.ค.2557 17:19:15 ขอทราบว่าถ้าต้องการไถ่ โค และกระบือ ราคาตัวละเท่าไรค่ะ 1017 1
186 26 ส.ค.2557 10:47:14 สอบถามเรื่องการแก้ไขชื่อ-นามสกุล ที่แสดงในระบบค่ะ 842 3
185 13 ส.ค.2557 14:31:53 ไถ่ชีวิตโค 857 0
184 12 ส.ค.2557 15:36:02 แจ้งการโอนเงิน 908 1
183 12 ส.ค.2557 11:04:01 แจ้งการโอนเงิน 788 1
182 09 ส.ค.2557 01:01:54 แจ้งโอนเงินค่ะ 854 0
181 06 ส.ค.2557 09:56:41 แจ้งโอนเงินค่ะ 806 0
180 05 ส.ค.2557 17:44:34 แจ้งโอนเงินทำบุญครับ 843 1
179 28 ก.ค.2557 00:57:54 ได้ fax ใบโอนเงินมา 862 1
178 26 ก.ค.2557 18:19:21 แจ้งโอนเงินค่ะ 935 3
177 16 ก.ค.2557 11:50:43 ร่วมบริจาคทำบุญด้วยครับ 904 1
176 14 ก.ค.2557 17:52:39 แจ้งโอนเงินค่ะ 878 1
175 14 ก.ค.2557 14:57:51 แจ้งเพิ่มเติม 785 0
174 14 ก.ค.2557 10:16:53 แจ้งโอนเงินครับ 833 1
173 09 ก.ค.2557 11:29:49 แจ้งเพิ่มค่ะ 848 2
172 09 ก.ค.2557 11:22:43 แจ้งเรื่องบริจาคเงินคะ 845 0
171 28 มิ.ย.2557 20:22:00 แจ้งโอนเงินค่ะ 956 1
170 27 มิ.ย.2557 10:10:19 แจ้งการโอนเงิน ร่วมบริจาคทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 861 6
169 25 มิ.ย.2557 03:23:15 แจ้งการโอนเงิน 793 1
168 23 มิ.ย.2557 18:07:34 แจ้งบริจาคเงินค่ะ 811 2
167 13 มิ.ย.2557 12:39:27 แจ้งบริจาคค่ะ 823 1
166 10 มิ.ย.2557 19:29:32 แจ้งบริจาคเงินไถ่ชีว้ตโคกระบือคะ 860 1
165 09 มิ.ย.2557 13:07:07 แจ้งโอนเงิน 784 2
164 03 มิ.ย.2557 16:30:04 แจ้งโอนเงินบริจาค 860 1
163 27 พ.ค.2557 11:14:31 โอนเงินบริจาคเข้าไทยพาณิชย์ ยอด 500 บาทค่ะ 844 1
162 26 พ.ค.2557 18:41:35 สอบถามพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือครั้งต่อไปจะจัดขึ้นเมือไร วันไหน 910 0
161 23 พ.ค.2557 20:15:36 บริจาคเงิน 808 0
160 18 พ.ค.2557 11:32:16 แจ้งการโอนเงินครับ 884 3
159 18 พ.ค.2557 11:28:08 แจ้งโอนเงินครับ 848 1
158 17 พ.ค.2557 07:55:29 แจ้งโอนเงินค่ะ 835 1
157 15 พ.ค.2557 23:52:55 สอบถามค่ะ 851 1
156 10 พ.ค.2557 15:05:07 โอนเงินค่ะ 764 1
155 30 เม.ย.2557 09:20:05 ขอร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 973 1
154 29 เม.ย.2557 14:42:33 แจ้งโอนเงินค่ะ 794 1
153 21 เม.ย.2557 19:37:42 ถ้าจะไถ่ชีวิตโคกระบือได้ทั้งตัวต้องบริจาคเงินเท่าไหร่ค่ะ 999 2
152 16 เม.ย.2557 13:52:17 แจ้งโอนเงินครับ 802 2
151 05 เม.ย.2557 17:22:56 โอนเงินค่าบริจาคไถ่ชืวิตโคกระบือ 942 2
150 04 เม.ย.2557 12:26:57 ขอใบเสร็จรับเงิน 848 1
149 03 เม.ย.2557 17:40:23 คำกรวดน้ำในการไถ่ชีวิตโคกระบือ 1713 2
148 26 มี.ค.2557 16:07:05 แจ้งโอนเงิน 886 3
147 17 มี.ค.2557 14:05:52 แจ้งโอนเงิน 939 1
146 17 มี.ค.2557 11:15:02 แจ้งการโอนเงิน 805 1
145 04 มี.ค.2557 15:04:42 แจ้งโอนเงิน 879 0
144 28 ก.พ.2557 13:21:42 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 831 0
143 14 ก.พ.2557 20:21:58 แจ้งโอนเงิน 897 1
142 12 ก.พ.2557 22:31:35 ถ่ายชีวตโคกระบือ 844 1
141 10 ก.พ.2557 14:31:00 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 823 1
140 04 ธ.ค.2556 19:10:34 แจ้งยอดเงินทำบุญไถ่ชีวิต โคกระบือ 3 ยอด คะ สาธุ 1000 1
139 12 พ.ย.2556 22:16:47 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันพ่อ 1092 1
138 31 ต.ค.2556 14:36:10 คำอธิษฐานไถ่ชีวิตโคกระบือคะ 6737 0
137 31 ต.ค.2556 14:35:25 คำอธิษฐานไถ่ชีวิตโคกระบือคะ 1064 1
136 31 ต.ค.2556 14:22:19 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิต โคกระบือ 31/10/2556 843 2
135 31 ต.ค.2556 09:51:42 โครงการไถ่ชีวีตโค-กระบือ ที่จะเริ่มในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 จะหมดเขตรับเงินบริจาควันไหนคะ 930 1
134 30 ก.ย.2556 21:41:21 สอบถามรายละเอียดการไถ่ชีวิตโค กระบือ 1047 1
129 24 ก.ย.2556 22:07:45 สอบถามเรื่องโรงฆ่าสัตว์รังสิต 1016 1
128 17 ก.ย.2556 14:48:26 โอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ แล้วค่ะ 884 1
127 03 ก.ย.2556 16:18:13 โอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วค่ะ 878 1
126 26 ส.ค.2556 13:14:15 สอบถามรายละเอียดคราา 1081 1
125 13 ส.ค.2556 15:36:39 สอบถามรายละเอียดการไถ่ชีวิตโคกระบือ 994 1
124 07 ส.ค.2556 19:32:53 แจ้งความจำนงค์ ต้องการทราบข่าวสารของมูลนิธิฯ 874 1
123 25 ก.ค.2556 09:04:38 รบกวนออกใบเสร็จรับเงิน 932 2
122 24 ก.ค.2556 09:56:23 ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 1069 3
121 19 ก.ค.2556 13:33:11 โอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 895 1
120 12 ก.ค.2556 20:51:14 แจ้งการโอนเงินคะ 880 1
119 10 ก.ค.2556 10:51:05 แจ้งโอนเงินค่ะ 920 1
118 10 ก.ค.2556 01:29:02 หนูต้องการไถ่ชีวิต โคกระบือ คะ 956 1
117 09 ก.ค.2556 06:52:01 แจ้งการโอนเงินบริจาคครับ 891 1
116 06 ก.ค.2556 14:23:54 ขอรับโคที่ไถ่ชีวิตมาเลี้ยง 1064 3
115 15 มิ.ย.2556 22:23:46 อยากถ่ายชีวิตโคกระบือค่ะ 959 1
114 04 มิ.ย.2556 19:59:17 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1148 3
113 22 พ.ค.2556 14:46:39 โอนเงินทำบุญ 985 2
112 10 พ.ค.2556 14:16:03 โอนเงินบริจาค 929 1
111 01 พ.ค.2556 21:17:06 ร่วมบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1126 5
110 22 เม.ย.2556 13:27:39 ขอบคุณทางมูลนิธิฯ มากๆ ค่ะ 921 1
109 09 เม.ย.2556 20:37:54 ขอทราบรายละเอียดการมอบโค-กระบือ 1240 2
108 09 เม.ย.2556 09:21:13 โอนเงิน 886 2
107 01 เม.ย.2556 14:51:21 ๊รบกวน Update หน้าเวปให้เร็วหน่อยค่ะ 952 9
106 18 มี.ค.2556 10:02:30 ร่วมบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 993 1
105 11 มี.ค.2556 12:01:03 ร่วมบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 932 2
104 10 มี.ค.2556 19:31:19 หาข้อมูลโคที่ไถ่ชีวิตไปไม่เจอครับ 1023 1
103 27 ก.พ.2556 18:56:06 ขอใบเสร็จรับเงิน 965 1
102 11 ก.พ.2556 17:42:00 ได้โอนเงินบริจากไถ่ชีวิตโคกระบือ 1200 1
101 06 ก.พ.2556 09:42:32 ขอทราบเวลาทำการของมูลนิธิฯ 1069 2
100 25 ม.ค.2556 17:26:10 ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินนะคะ 1013 1
99 21 ม.ค.2556 13:40:15 ขอใบเสร็จหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้รับจริงๆเลย 1065 1
98 21 ม.ค.2556 11:39:10 เปลี่ยนแปลงราคาโค-กระบือ 1185 1
97 02 ม.ค.2556 15:26:06 เเจ้งการโอนเงินบริจาคเข้ามูลนิธิโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 1048 2
96 19 ธ.ค.2555 12:37:21 ไถ่ชีวิตฯ วาระพิเศษครั้งต่อไป 1146 1
95 19 ธ.ค.2555 10:19:59 อยากเห็นรูปวันไปมอบโค-กระบือ ในวันที่ 5 ธค. 1116 4
94 14 ธ.ค.2555 11:47:42 ไม่สามารถเข้าweb savebuff.org หรือ หน้า facebook ได้ 964 1
93 12 ธ.ค.2555 22:03:21 สอบถามวันทำการของมูลนิธิ ว่าวันที่ 29 ธันวาคมเปิดทำการหรือไม่ 902 2
92 10 ธ.ค.2555 22:26:15 ขอบคุณพระอาจารย์และคณะมูลนิธิไถ่ชีวิตโค กระบือ 1171 3
91 26 พ.ย.2555 09:26:48 อยากให้ Post ราคาโค-กระบือ ไว้หน้า web ค่ะ 1077 3
90 26 พ.ย.2555 09:21:30 ข้อมูลรายชื่อผู้บริจาค-ผู้รับมอบไม่ Update 995 2
89 23 พ.ย.2555 21:08:44 โอนเงินและส่งอีเมล์แล้ว (ครบจำนวนเงิน) ** จอง โค 4 ตัว-กระบือ 4 ตัว (ไปร่วมพิธี วันที่ 25 ค่ะ) 1020 1
88 23 พ.ย.2555 13:31:05 แจ้งเรื่องการโอนเงินบริจาค 1206 1
87 22 พ.ย.2555 22:27:16 ถ้าเรามีสลิปยืนยันการโอน เราสามารถไปร่วมพิธีแทนคนที่ไถ่ได้ไหมค่ะ 980 1
86 22 พ.ย.2555 00:26:27 การจองโค-กระบือ งานวันที่ 25 1113 1
85 21 พ.ย.2555 11:56:00 แจ้งการโอนเงินบริจาค 959 1
84 11 พ.ย.2555 14:14:17 แจ้งการโอนเงิน 1129 2
83 09 พ.ย.2555 21:12:49 พิธีไถ่ชีวิต โค-กระบือ วันที่ 25 พ.ย. 2555 ที่จะถึงนี้ค่ะ 1101 2
82 07 พ.ย.2555 16:41:22 เรื่องการโอนเงิน 1000 1
81 06 พ.ย.2555 13:35:44 ขอสอบถามข้อมูลค่ะ 1046 1
80 06 พ.ย.2555 13:32:14 ขอสอบถาม 907 1
79 31 ต.ค.2555 16:52:53 สอบถามเรื่องบริจาค 1100 1
78 27 ก.ย.2555 14:02:47 ต้องการบริจาคเงินไถ่วัว 1ตัว หักภาษีได้รึยังครับ. และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 1279 1
77 14 ก.ย.2555 17:01:32 อยากทราบว่าต้องโอนเงินเท่าไร/โค1 ตัว 1293 1
76 05 ก.ย.2555 16:50:19 แจ้งการส่งหลักฐานร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 1359 2
75 27 ส.ค.2555 10:21:33 ส่งบิลใบเสร็จ 1081 0
74 09 ส.ค.2555 13:43:51 ส่งบิลใบเสร็จ 1185 1
73 30 ก.ค.2555 21:13:30 ไถ่ชีวิตโคกระบือ วันแม่แห่งชาติ 1216 4
72 23 ก.ค.2555 10:41:46 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 1239 5
71 19 ก.ค.2555 09:52:39 โอนเงินร่วมบริจาคค่ะ 1235 2
70 09 ก.ค.2555 13:18:45 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตรโคกระบือ 1193 1
69 07 ก.ค.2555 11:30:30 จะไถ่อีกครั้งเมื่อไหร่ค่ะ 1171 1
68 28 มิ.ย.2555 15:07:26 โอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 1189 1
67 25 มิ.ย.2555 21:48:45 ได้โอนเงินเข้ามูลนิธิ 980 1
66 29 พ.ค.2555 14:57:48 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 1812 5
65 07 พ.ค.2555 15:58:54 โอนเงิน เข้ามูลนิธิ 1144 1
64 01 พ.ค.2555 11:52:22 แจ้งโอนเงินเข้ามูลนิธิุ 975 1
63 24 เม.ย.2555 16:04:19 มูลินิธิฯเปิดทำการตามปกติ 1074 2
62 19 เม.ย.2555 16:59:43 โอนเงินบริจาค 977 3
61 19 เม.ย.2555 10:55:02 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 1164 1
60 19 เม.ย.2555 10:50:30 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 1034 1
59 18 เม.ย.2555 13:21:06 โอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1044 1
58 04 เม.ย.2555 14:31:44 แจ้งโอนเงิน ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 1104 1
57 28 มี.ค.2555 10:24:15 ปิดปรับปรุงมูลนิธิฯ 1065 0
56 20 มี.ค.2555 09:04:53 อยากไถ่ชีวิตโค 1480 1
55 19 มี.ค.2555 14:22:40 ส่งใบเสร็จ 968 2
54 19 มี.ค.2555 14:15:27 ส่งใบเสร็จ 1010 1
53 19 มี.ค.2555 11:41:43 อยากทราบเรื่องการมอบโค-กระบือ ให้เกษตรกร 1058 1
52 26 ก.พ.2555 13:40:09 ถ้าจะโอนภายในวันนี้ยังทันไหมคับบ 1479 6
51 25 ก.พ.2555 23:50:30 แจ้งโอนเงิน ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 1062 1
50 23 ก.พ.2555 17:22:36 โอนเงินเพื่อทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 1178 1
49 23 ก.พ.2555 12:27:49 แจ้งโอนเงิน ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 1113 1
48 19 ก.พ.2555 20:09:21 โอนเงินบริจาคไถ่กระบือ 1019 2
47 14 ก.พ.2555 16:55:48 ส่งใบ pay- in ทาง e-mail 967 1
46 08 ก.พ.2555 19:28:17 แจ้งโอนเงิน 599 บาท โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1109 2
45 30 ม.ค.2555 12:44:14 อยากจะร่วมบริจาคฯ 1143 1
44 24 ม.ค.2555 14:35:40 แจ้งโอนเงิน ช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1198 1
43 20 ม.ค.2555 19:11:43 แจ้งโอนเงิน ช่วยสมทบทุนค่ะ 1010 4
42 17 ม.ค.2555 13:58:43 โอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1016 1
41 17 ม.ค.2555 07:14:05 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 984 1
40 14 ม.ค.2555 01:15:18 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 999 1
39 11 ม.ค.2555 12:36:04 แจ้งโอนเงินร่วมบริจาค 913 1
38 08 ม.ค.2555 14:35:23 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 903 1
37 05 ม.ค.2555 16:43:53 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญ 1016 1
36 25 ธ.ค.2554 21:43:46 กำหนดวันจัดพิธีไถ่และมอบโค-กระบือ เนื่องในโอกาสวันพ่อ 2554 1475 2
34 22 ธ.ค.2554 06:47:15 อยากร่วมทำบุญ 1152 1
33 09 ธ.ค.2554 15:10:25 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 1190 1
32 06 ธ.ค.2554 12:58:34 โอนเงินไถ่ชีวิตโค กระบือ 1046 1
31 30 ต.ค.2554 17:42:16 มูลนิธิฯ ขอเลื่อนกำหนดการจัดพิธิไถ่ชีวิตฯ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด 1248 1
30 10 ต.ค.2554 14:44:29 ต้องการไถ่โค 1 ตัวในวันพ่อ 1271 6
29 08 ต.ค.2554 11:47:23 ต้องการร่วมบริจาคโค-กระบือ และร่วมพิธีวันที่ 20พย54 1084 1
28 04 ต.ค.2554 18:47:48 แจ้งการโอนเงินบริจาคมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลคะ 1201 1
27 20 ก.ย.2554 16:14:15 แจ้งโอนเงินบริจาคสำหรับช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 1214 2
26 17 ก.ย.2554 22:52:06 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 1125 3
25 15 ก.ย.2554 17:47:41 ร่วมทำบุญ 1021 1
24 30 ส.ค.2554 09:57:11 ผมขอ เบอร์ พระ อาจารย์ เพื่อ นัด ถ่าย โค หนึ่ตัว ที่ โรงฆ่าสัตว์ รังสิต ใน วันที่3หรื4 เดือน ก.ย. นี้ ครับ 1255 2
23 07 ส.ค.2554 22:21:04 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 1209 1
22 02 ส.ค.2554 11:14:48 ร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ 1148 1
21 30 ก.ค.2554 20:51:56 อยากไปเอง 1237 1
20 28 ก.ค.2554 13:58:15 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1334 1
19 08 มิ.ย.2554 21:24:46 ชาวนาที่รับวัวไปเค้ามีสัญญาว่าจะไม่ฆ่าวัวที่รับไปเป็นเวลากี่ปี แล้วถ้าเกิดมีลูก ชาวนาสามารถขายลูกวัวได้รึป่าว 1344 1
18 02 มิ.ย.2554 08:48:38 ไถ่โคทั้งตัวผมจะไปรวบรวมเงินมาจากหลายคนช่วยกันได้ไหมครับ 1510 2
17 19 เม.ย.2554 11:57:07 ไถ่โคทั้งตัวราคาเท่าไรค่ะ 1984 2
15 18 มี.ค.2554 12:48:42 การหักภาษี 1378 3
14 02 มี.ค.2554 10:49:32 จะได้ทราบได้อย่างไรว่าเกษตรกรจะไม่นำโค-กระบือไปขายในอนาคต 1534 2
13 20 ม.ค.2554 09:36:30 อยากร่วมบริจาคจะทำได้อย่างไรบ้างคะ 1929 3
12 05 ม.ค.2554 20:26:47 อยากทราบว่ากระบือของตนเองอยู่ที่ไหน เชคได้จากไหนคะ 1494 2
11 27 พ.ย.2553 15:08:15 แจ้งรายการโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโคเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 1317 1
10 18 พ.ย.2553 11:15:07 เริ่มพิธีกี่โมง 1263 1
9 12 พ.ย.2553 08:27:22 ขอแผนที่โรงฆ่าสัตว์รังสิตค่ะ 1327 1
8 06 พ.ย.2553 13:59:43 ติดต่อไม่ได้ 1207 1
7 02 พ.ย.2553 20:16:39 มาบอกอีเมลล์เพื่อขอทราบแผนที่นะคะ 1189 1
6 30 ต.ค.2553 10:40:23 ขอแผนที่โรงฆ่าสัตว์รังสิตด้วยนะคะ 3255 6
5 11 ต.ค.2553 17:25:46 ขอทราบเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงิน 1790 5
4 29 ก.ย.2553 13:47:12 มูลนิธิเผยแพร่กิจกรรมโดยแจกจ่ายซีดีภาพถ่ายพิธีไถ่และมอบฯ 1528 1
3 17 ส.ค.2553 20:20:09 ต้องการทราบ 1679 2
2 06 ส.ค.2553 19:36:31 ขอทราบวันจัดกิจกรรม 1624 3

  

 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554